SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNEGO KOŁA CARITAS za 2023 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNEGO KOŁA CARITAS  za  2023 rok W Parafialnym Kole Caritas aktualnie posługuje 9 wolontariuszek. Z pomocy caritas, w sposób systematyczny lub doraźny, korzystało 129 osób co stanowi 71 rodzin. Przychody za 2023 rok wyniosły 48.327 zł. Kwotę tę wykorzystano na zakup żywności, opłacenie obiadów dla dzieci,  dofinansowanie...

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2021 PLUS – EFEKTY

 POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus – efekty   Rzymskokatolicka Parafia p. w. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku z terenu województwa podlaskiego, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki – Białystok, realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie...

ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO – PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020. PODPROGRAM 2021 PLUS

Ogłoszenie dotyczące dystrybucji żywności unijnej.   Już w czerwcu nasza Parafia rozpocznie kolejny Podprogram dystrybucji żywności unijnej. Posiadamy jeszcze wolne miejsca. W związku z tym, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniło kryterium dochodowe do otrzymywania tej formy pomocy informujemy, że nowe kryteria to: 1.823,60 zł. dla osoby samotnie...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNEGO KOŁA CARITAS za 2022 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNEGO KOŁA CARITAS  za  2022 rok W Parafialnym Kole Caritas aktualnie posługuje 10 wolontariuszek. Z pomocy Caritas, w sposób systematyczny lub doraźny, korzystało około160 osób z 81 rodzin, w tym około 40 uchodźców z Ukrainy. Przychody za 2022 rok wyniosły 48.680 zł. Kwotę tę wykorzystano na zakup...

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020. PODPROGRAM 2021 PLUS

     Informujemy, że od stycznia 2023 roku nasza Parafia rozpocznie realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus, we współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki - Białystok, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące z Parafii będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w działaniach wspierających,...

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020. PODPROGRAM 2021

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020  PODPROGRAM 2021 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2021 – czerwiec 2022,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy...

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA PODPROGRAM 2021

Informujemy, że do 20 stycznia 2022 przyjmujemy skierowania na „żywność unijną”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2021. Osoby, które chciałyby korzystać z tej formy pomocy, powinny dostarczyć do p. Wiesławy Grodzkiej skierowanie z opieki społecznej, wystawione na specjalnym druku, przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej....

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2020 – EFEKTY

POPŻ PODPROGRAM 2020 – efekty   Rzymskokatolicka Parafia p. w. Błogosławionej Bolesławy Lament w Białymstoku z terenu województwa podlaskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki - Białystok realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNEGO KOŁA CARITAS za 2021 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNEGO KOŁA CARITAS  za  2021 rok W Parafialnym Kole Caritas aktualnie posługuje 9 wolontariuszek. Z pomocy Caritas, w sposób systematyczny lub doraźny, korzystało 190 osób z 90 rodzin. Przychody za 2021 rok wyniosły 41.816 zł. Były to: comiesięczne zbiórki do puszek, dochód ze sprzedaży świec, opłatków, gromnic,...

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZEUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2020   CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – sierpień 2021,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy...