Liturgiczna Służba Ołtarza to duszpasterstwo zrzeszające młodych chłopców, pragnących bliżej poznać Boga obecnego w Najświętszej Eucharystii. Aktualnie Liturgiczna Służba Ołtarza naszej parafii liczy   29  chłopców, którzy podzieleni są na grupę starszych (tzw. asysta licząca 10 osób) i młodszych ministrantów (19 osób). Do przyjęcia komży i włączenia w szeregi ministrantów przygotowuje się obecnie 9 kandydatów. Podstawowym  zadaniem Liturgicznej Służby Ołtarza jest troska o piękno każdej celebry liturgicznej. Ministranci przygotowują się do tego przechodząc poszczególne etapy formacyjne, uczestnicząc w cotygodniowych spotkaniach w grupach i próbach przed każdą ważną uroczystością. Każdy z nich ma wyznaczony, oprócz niedziel kiedy ich obecność jest obowiązkowa, jeden dzień powszedni w którym pełni swój dyżur przy ołtarzu.

Patronami ministrantów są: św. Dominik Savio, św. Jan Berchmans (SJ), św. Stanisław Kostka (SJ), św. Tarsycjusz i św. Jan Bosko. Formacja Liturgicznej Służby Ołtarza, oprócz cotygodniowych dyżurów podczas Mszy Świętych, obejmuje także spotkania formacyjno – integracyjne prowadzone w każdy piątek o godzinie 19:00 w domu parafialnym.

W ramach zbiórek ministranci poznają głębszy sens sprawowanej liturgii, mają możliwość lepszego poznania się oraz aktywnego spędzenia czasu. Opiekunem LSO naszej parafii jest ks. Marek Burnos.