Twórcą, założycielem i pierwszym moderatorem Ruchu Światło – Życie był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (24.03.1921 – 27.02.1987). Jest to ruch odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem.

Znakiem rozpoznawczym Ruchu Światło –  Życie jest starochrześcijański symbol ΦΩΣ ΖΩΗ (czyt. phos-dzoe) – greckie słowa “światło” i “życie”, krzyżujące się na literze “omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego jako tego, który jest wszystkim.

Formacja w Ruchu Światło – Życie prowadzi przez poznanie i przyjęcie Kerygmatu. Punktem kulminacyjnym jest przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela, oraz posługa we wspólnocie diakonijnej. Ewangelizacja, katechumenat oraz diakonia to trzy etapy  formacji.

Nieodłącznym elementem Ruchu jest Krucjata Wyzwolenia Człowieka polegająca na “darze miłości” czyli poście od spożywania napojów alkoholowych i przeciwstawieniu się wszystkiemu co prowadzi do zniewolenia i zatracenia godności człowieka, oraz modlitwa.

Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w r. 1954. Ruch Światło-Życie rozwinął się z oaz – rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą „Ruch oazowy”, „Ruch Żywego Kościoła”.

16 września 2018 roku nasza parafialna wspólnota oazowa rozpoczęła nowy rok formacyjny. Obecnie należy do niej 60 uczestników. Każdy z nich przydzielony jest do odpowiedniej grupy wiekowej nad którą czuwa wyznaczony animator. Cotygodniowe spotkania odbywają się w niedzielę. Rozpoczynamy o godzinie 19:00. Ruch Światło – Życie to wspólne zabawy, rekolekcje, zimowiska, formacyjne wyjazdy wakacyjne. W ramach naszej wspólnoty działa także młodzieżowa schola, której spotkania rozpoczynają się w każdą sobotę o godzinie 19:00. Moderatorem parafialnym Ruchu w naszej parafii jest ks. Marek Burnos.