Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko – rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, który łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło – Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre – Dame (END), tworząc właściwą dla siebie drogę.

Jego założycielem jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (†1987), którego bliską współpracowniczką w tworzeniu kręgów Domowego Kościoła w Polsce i na świecie była s. Jadwiga Skudro ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa (†2009). Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyły się pierwsze oazy rodzin.

Znakiem Domowego Kościoła są dwa greckie słowa: „FOS” (światło) i „ZOE” (życie), wpisane w kształt krzyża, wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu. Drugim znakiem jest ikona Świętej Rodziny.

Świętem patronalnym Domowego Kościoła jest Niedziela Świętej Rodziny.

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

 • życia Słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
 • życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
 • życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
 • dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,
 • postawy służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów.

W naszej parafii Domowy Kościół istnieje od kilku lat,  a krąg  tworzy 4 małżeństw z naszej parafii. Na początku  prowadzi krąg para pilotująca, która wprowadza nas w zagadnienia dotyczące duchowości małżeńskiej, metod pracy kręgu i całego Ruchu. Później wybierana jest para animatorska, która przejmuje odpowiedzialność za przebieg spotkań formacyjno – modlitewnych. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora – doradcy i opiekuna duchowego. Naszym opiekunem jest ks. Jacek Tomkiel – proboszcz parafii. Spotykamy się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw.

Budowaniu jedności (communio) w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne:

 • – zobowiązania, przyjęte z END:
 • – codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania),
 • – regularne spotkanie ze słowem Bożym,
 • – codzienna modlitwa małżeńska,
 • – codzienna modlitwa rodzinna,
 • – comiesięczny dialog małżeński,
 • – reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
 • – uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Spotkanie miesięczne kręgu rodzin składa się z następujących części stałych:

 1. dzielenie się życiem: dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku
 2. Część modlitewna: modlitwa do Ducha Świętego, dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym, tajemnica różańca;
 3. Część formacyjna: dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego, omówienie nowego tematu.

Kręgi rodzin pracują w cyklach rocznych. Spotkania miesięczne kręgów odbywają się od września do czerwca włącznie. Przez cały rok, a zwłaszcza w okresie wakacyjnym, odbywają się rekolekcje formacyjne. Szczególną rolę odgrywają rekolekcje 15 – dniowe.

Domowy Kościół pomaga:

 • – umacniać swoją wiarę
 • – pielęgnować miłość małżeńską
 • – rozwiązywać konflikty
 • – nawiązywać głębszy kontakt z dziećmi
 • – doświadczyć życia we wspólnocie

W sprawie uczestnictwa we Wspólnocie Domowego Kościoła proszę kontaktować się z Ks. Proboszczem

Linki:
Domowy Kościół: www.dk.oaza.pl