„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów” /KKK 1213/

Chrzest jest pierwszym i podstawowym Sakramentem. Poprzez chrzest człowiek jest przyłączony do Kościoła Powszechnego. Udziela się go na podstawie wiary rodziców i rodziców chrzestnych, którzy zobowiązują się do chrześcijańskiego wychowania dziecka. Chrztu udziela kapłan lub diakon. W wypadku konieczności (niebezpieczeństwo śmierci) może go udzielić każdy chrześcijanin. Formuła udzielania chrztu:
N (imię)…… Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
Chrzest może być udzielony w przypadku, gdy przynajmniej jedno z rodziców wyrazi na to zgodę.

Dokumenty potrzebne do chrztu:

  • akt urodzenia dziecka z USC – (do wglądu przy spisaniu metryki)
  • świadectwo ślubu kościelnego – ( dotyczy małżeństw spoza parafii)
  • zaświadczenia rodziców chrzestnych z ich własnych parafii dopuszczające do godności ojca czy matki chrzestnej ( najpóźniej w dniu chrztu św.)
  • rodzice dziecka muszą odbyć jedną katechezę chrzcielną – (termin katechezy – druga niedziela miesiąca o godz. 17.00)Zgodę na chrzest własnego Proboszcza, (w przypadku zamieszkania w innej parafii)
  • W przypadku, gdy rodzice żyją w związkach niesakramentalnych konieczna jest rozmowa duszpasterska oraz ewentualne pisemne zobowiązanie rodziców o katolickim wychowaniu dzieci.

UWAGA !!!!
W uzasadnionych przypadkach duszpasterze mają prawo, aby chrzest został odłożony, a nawet mogą odmówić udzielenia tego Sakramentu.
Co należy przynieść na chrzest dziecka:

 • białą szatę – jako znak wolności od grzechu – dobrze byłoby wyhaftować na szatce datę chrztu św.
 • świecę, znak wierności nauce Chrystusa i Kościoła

Terminy chrztów w Parafii bł. Bolesławy Lament:
Każda niedziela miesiąca, na Mszy św. o 12.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu)
UWAGA !!!!
Spisanie metryki odbywa się w ramach dyżuru w kancelarii parafialnej
( od poniedziałku do czwartku) przed niedzielą poprzedzającą Chrzest Święty.