Sakrament Bierzmowania  jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, udzielającym wierzącemu pełni darów Ducha Świętego.

Sakrament bierzmowania może przyjąć każdy człowiek ochrzczony, który go jeszcze nie przyjął. Kandydat powinien być odpowiednio przygotowany, a przed przyjęciem bierzmowania powinien przystąpić do sakramentu pokuty. 

Szafarzem, czyli tym, który udziela bierzmowania, jest biskup.

Świadkiem bierzmowania może być osoba wyznania katolickiego, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystię, bierzmowanie) i prowadzi życie zgodne z zasadami wiary. Zadaniem świadka jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu.

Obrzęd sakramentu bierzmowania obejmuje: gest włożenia rąk, który oznacza błaganie o dar Ducha Świętego dla bierzmowanego; namaszczenie krzyżmem świętym przez nakreślenie znaku krzyża na czole, co symbolizuje wyciśnięcie znamienia, szczególnego znaku Ducha Świętego w duszy bierzmowanego. Jednocześnie biskup wypowiada słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Obrzęd kończy dialog biskupa z bierzmowanym: na słowa: „Pokój z Tobą” bierzmowany odpowiada: „I z duchem twoim”. W czasie namaszczenia świadek kładzie prawą rękę na ramieniu bierzmowanego.

Uwaga! Zgodnie z nowymi wytycznymi sakrament bierzmowania udzielany jest uczniom pierwszych klas szkoły średniej. Spotkania formacyjne odbywają się zgodnie z terminarzem dostępnym w aplikacji BIERZ MOC.

Najbliższe spotkanie formacyjne rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 12:00 w niedzielę 14 stycznia. 

Kolejne spotkania formacyjne odbędą się : 11 lutego (rozpoczęcie spotkania o 12:00) oraz 3 marca (rozpoczęcie spotkania o 18:00).

Sakramentu bierzmowania udzieli bp Henryk Ciereszko dnia 27 kwietnia (sobota) na Mszy Świętej o godz. 18:00. 

Wszelkie pytania proszę kierować pod adres donmarc.it@gmail.com