Charyzmat Wspólnoty:

Charyzmatem wspólnoty jest takie świadczenie o Jezusie i głoszenie Ewangelii, aby wszyscy mogli się w Nim rozkochać.

Od Jana Chrzciciela członkowie wspólnoty uczą się:

  • ewangelizacji: „… pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi” (Łk 1,76b),
  • właściwej relacji do Jezusa: „Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał” (J 3,30),
  • odkrywania istoty życia: „Ten, kto ma oblubienicę jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu” (J 3,29).

Program Wspólnoty opiera się na:

  • codziennej medytacji Słowa Bożego,
  • spotkaniu modlitewnym,
  • uczestnictwie w kursach ewangelizacyjnych i rekolekcjach formacyjnych,
  • uczestnictwie w życiu sakramentalnym parafii.

Terminy spotkań Wspólnoty:

Spotkania Wspólnoty odbywają się w każdy czwartek o godzinie 19:00 w kościele parafialnym. Spotykamy się na modlitwie, dzieleniu się doświadczeniem Boga w życiu i wysłuchaniu konferencji. W ciągu tygodnia pracujemy indywidualnie w domach, pochylając się nad materiałami formacyjnymi zawartymi w podręcznikach.

Odpowiedzialni za Wspólnotę:

  • Ks. Marek Burnos – Pasterz Wspólnoty parafialnej
  • Natalia Niemotko, Diana Kowalczuk  – administratorki Wspólnoty parafialnej

Kontakt: