Krąg  Biblijny to otwarte spotkania modlitewne, gdzie w sposób szczególny pochylamy się nad Ewangelią. Wysiłek modlitwy Słowem Bożym motywujemy pragnieniem doświadczenia Boga w Jego Słowie i w ten sposób chcemy poznawać Jezusa w myśl słów św. Hieronima „nieznajomość Słowa Bożego jest nieznajomością Chrystusa”. Spotykamy się w każdy poniedziałek po Mszy św. wieczornej, czyli ok. g. 18:45 w salce, w domu parafialnym. Rozważamy fragment Ewangelii z niedzieli, która jest przed nami. W rozmyślaniu pomaga nam św. Ignacy Loyola, którego metodę medytacji Słowa Bożego przyjęliśmy jako nasze narzędzie. Na każdym spotkaniu po zawiązaniu wspólnoty mamy 10 minutową katechezę życia duchowego, następnie wprowadzenie i komentarz do fragmentu Ewangelii. Modlitwa medytacji trwa ok. 30 minut, odbywa się w ciszy i jest prowadzona przez księdza. Na spotkaniu nie prowadzimy dyskusji o Słowie Bożym, ale jest zawsze miejsce, by po prostu zadać pytanie. Całość spotkania i modlitwy zamyka się w 1 godzinie. Zapraszamy każdego, kto ma pragnienie karmienia się, to jest modlitwy Słowem Bożym.

„Słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa” (Iz 55, 11). – Przyjdź i pozwól, by Słowo wykonało swoją misję w Tobie 🙂 !

KRĄG BIBLIJNY – NAJBLIŻSZE SPOTKANIE 16 III 2020 r. 
KAŻDY PONIEDZIAŁEK
GODZINA ok. 18:40
SALA W DOMU PARAFIALNYM
PRZEWODNICZY: KS. PIOTR TURCZEWSKI
Św. Ignacy – módl się za nami