Content
Styl strony:
Content
Statystyka odwiedzin:

169929
odwiedzin od 20.03.2013
Content
Liturgia na dziś:
Content
Dziś polecamy WWW:
Dominik Savio w Polsce
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Dzień Dziecka

Jam dzieckiem Twym, które nie mówi jeszcze,
wyciągam swe ręce do nieba, aby przytulić Jezusa.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

Często mówi się, że zawsze jesteśmy dziećmi naszych rodziców. Chrześcijanin może rzec o wiele więcej: Na zawsze i od zawsze jestem dzieckiem mojego Boga! Jeśli więc przez całe życie, niezależnie od wieku możemy w każdej chwili skryć się w ojcowskich i troskliwych objęciach Ojca, to dzień 1 czerwca nie jest zarezerwowany jedynie dla tych najmłodszych wiekiem!

Dziękujmy naszemu Tacie za wielki dar dziecięctwa Bożego. Mimo życiowych ztrosk, niech nas nigdy nie opuszcza dziecięca radość, ale też ufność.

Wstawiajmy się modlitewnie za młode pokolenie, by czerpiąc z pozytywnych wzorów dorosłych, wytrwało w wierze. Prośmy Boga o ochronę nad nimi w burzliwych czasach. Miejmy również świadomość, że dzieci powierzone naszej opiece i trosce stanowią o przyszłości.

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2015-06-01)
Uroczystość Najświętszej Trójcy

Niezaprzeczalnie trudne są prawdy naszej katolickiej wiary. Właściwie, gdybyśmy chcieli pojąć je tylko umysłem, pewnie groziłby nam ateizm. Na szczęście Bóg wlewa w nasze serca łaskę wiary, która bywa głupstwem i niedorzecznością dla otaczającego nas świata i to nie przez to, że innym nasz Pan poskąpił tych łask, ale przez brak woli do przyjęcia pełni prawdy.

Tak oto o Bogu Ojcu dowiadujemy się już z kart Starego Testamentu. Jedyny Bóg objawiał się Narodowi wybranemu na przestrzeni dziejów, udzielając szczególnego błogosławieństwa. Syn Boży, jak dobrze wiemy i szczerze wierzymy przyszedł na świat, by przez Swoją śmierć na krzyżu odkupić nas z grzechu pierworodnego. Duch Święty, równy w bóstwie Ojcu i Synowi przychodzi do nas ze Swoimi darami. W dodatku jest to ciągle monoteizm. Pokładając ufność jedynie w ludzkich zmysłach i opierając się tylko na rozumowej dedukcji, nietrudno byłoby zwątpić. Jednak my zostaliśmy stworzeni do nadziei, która jedynie w Bogu znajdzie swą pełnię.

Chociaż ciągle ograniczeni ziemskim czasem i przestrzenią, to ufni obietnicom Bożym, w niedzielę 31 maja obchodziliśmy Uroczystość Najświętszej Trójcy. Tego świątecznego dnia, dzieci uczęszczające do klas drugich Szkoły Podstawowej, podczas Mszy Świętej o godzinie 12.00, otrzymały poświęcone i pobłogosławione modlitewniki. Tym samym rozpoczęły już, wraz ze swoimi rodzicami, bardzo ważny czas formacji przed I Komunią Świętą.

Prośmy Boga w Trójcy Jedynego, o łaski dla tych dzieci i nas samych, byśmy to, co niezrozumiałe w naszym ludzkim pojęciu, powierzali modlitwie i byli wierni uświęconym wskazaniom Kościoła.

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2015-06-01)
Dzień Matki

Odpowiedź na powołanie do macierzyństwa wymaga od kobiety dojrzałości nie tylko fizycznej, ale duchowej, psychicznej. Będzie ona przecież odpowiedzialna za nowe życie. Macierzyństwo jest również zadaniem całego społeczeństwa. Naturalnie niedopuszczalne powinny być sytuacje społecznego marginalizowania kobiet poświęcających życie wychowaniu dzieci. Nie ma przecież bardziej znaczącego dla społeczeństwa „zawodu” niż prawidłowe, tzw. dobre, wychowanie młodego pokolenia.

Niech Dzień Matki będzie codziennym naszym świętem, a 26 maja jedynie dobitnym o nim przypomnieniem. Módlmy się za nasze mamy i wszystkie matki świata, szczególnie te w trudnych sytuacjach swojego macierzyństwa. Niech Bóg, który czuwał i prowadził Świętą Rodzinę opiekuje się rodzinami otwartymi na życie.

Dziękujmy również naszej Niebiańskiej Mamie, za codzienne wstawiennictwo u Jezusa. Maryja, przed którą w tym miesiącu w szczególny sposób stajemy, także borykała się z przeciwnościami i trudami ziemskiego, również macierzyńskiego życia i dlatego doskonale rozumie nasze zmartwienia i z matczyną troską śpieszy nam na pomoc.

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2015-06-01)
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię!

W niedzielę 24 maja wołaliśmy znowu: Duchu Święty przyjdź! Przyjdź do naszych rodzin! Rozgość się w tej wspólnocie parafialnej! Twojemu działaniu oddajemy Polskę, naszą kochaną Ojczyznę! Niech serca nasze biją według Twego tchnienia! Ty działasz jak chcesz i z tego powodu jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi.

My, chrześcijanie mamy naprawdę wielkie szczęście. Wszystko, czego potrzebujemy daje nam Ojciec zsyłając Ducha Świętego z darami: Mądrości, Rozumu, Rady, Męstwa, Umiejętności, Pobożności, Bojaźni Bożej. Tylko otwierając się na łaskę Tego, Który przychodzi z nieba w lekkim powiewie, nasza mądrość przybierze właściwy kształt. Tak często ludzkie nadzieje zawodzą, gdy trudne decyzje przygniatają. Wołajmy wtedy do Ducha Świętego! W Nim pomoc najpewniejsza, bo płynąca z miłującego serca Boga. Gdy już sił brakuje, jeden szept ufnego dziecka sprawi cud i znów biec będziemy. Rzeczywistość nie jest łatwa, ale umiejętności dane „z góry” pozwolą dostrzec Boga i minie wszelki strach. Duch Święty pozwali nam co dzień szczerze ufać woli Boga. Nie naszą siłą oddamy cześć, przepełnieni miłością do Tego, dzięki któremu kochać możemy.

Nie udawajmy herosów, bo i uczniowie zalęknieni zamknęli się w wieczerniku. Tajemnica późniejszych ich działań tkwiła nie w nich samych, ale w otwarciu na tchnienie Mistrza. My również nie bójmy się otwierać na oścież drzwi Chrystusowi. Przyjmijmy Ducha Świętego! Przyjmujmy Go codziennie bez oglądania na innych, bez rozprawiania na temat form modlitwy, bo przecież: Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. 1Kor 12, 4-11

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2015-05-25)
Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej

13.05.2015 r., młodzi ludzie z parafii bł. Bolesławy Lament prosili o dary Ducha Świętego. Młodzieży, w niecodziennym wydarzeniu, przyspasabiających do dojrzałego życia chrześcijańskiego towarzyszyli świadkowie, rodzice, nauczyciele i dyrekcja szkoły, do której na co dzień uczęszczają. Nie można również zapomnieć o niezastąpionych duszpasterzach, którzy przez ostanie lata przygotowywali duchowy grunt pod urzeczywistnienie tego widzialnego sakramentalnego znaku prowadzącego do niewidzialnej łaski, na czele z szafarzem sakramentu Bierzmowania, ks. bp Henryk Ciereszko.

Jako wspólnota parafialna, obok pięknych życzeń nie zapomnijmy o gorącej modlitwie w intencji tych młodych katolików, by to co się wydarzyło w majowe popołudnie nie było jedynie powierzchownym znakiem, czy niezbędną formalnością, ale każdego dnia, realnie otwierało serca na prowadzenie Ducha Świętego. Niech dary Ducha Świętego będą najwspanialszym prezentem na całe życie!

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2015-06-01)
I Komunia Święta

10.05.2015r., po roku „ustawowej” przerwy, nasza parafia znowu mogła cieszyć się wraz z dziećmi i ich rodzinami, z wielkiego daru, którego dostępują już ci najmłodsi, aczkolwiek na miarę swoich możliwości, uświadomieni o randze przeżywanego cudu.

Majowego dnia, do serc dzieci uczęszczających do klas trzecich przyszedł po raz pierwszy sam Jezus. Przygotowania do tej jedynej, wyjątkowej uroczystości, pod troskliwą opieką i czujną kontrolą księdza proboszcza Jacka Tomkiela oraz pani katechetki Agnieszki Kazberuk rozpoczęły się z rocznym wyprzedzeniem. Poczynając od dnia poświęcenia i otrzymania modlitewników, po regularne spotkania, aż do momentu pierwszej spowiedzi w Niedzielę Miłosierdzia Bożego i kolejnego spotkania z Bożym przebaczeniem tuż przed przyjęciem sakramentu Eucharystii, dusze wyczekujące spotkania z Panem, z coraz większą gorliwością otwierały się na łaski, które jak z ufnością wierzymy, Bóg wylał obficie na nie i całe rodziny.

Wśród uczestników doniosłej uroczystości, oprócz najbliższej rodziny, nie zabrakło wychowawców i dyrekcji szkoły znajdującej się na terenie naszej parafii, której to uczniami są dzieci pierwszokomunijne. Natomiast po świętowaniu w gronie rodzinnym, w środę 13 maja, nadszedł czas na wspólny wyjazd do Świętej Wody, który stał się doskonałą okazją do kontynuacji radości przeżywanej w gronie rówieśników i nauczycieli.

Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy dostąpili po raz pierwszy spotkania z Jezusem w Eucharystii, by nigdy nie zaprzestali praktyk religijnych, a dzięki temu dążyli do chrześcijańskiej dojrzałości. Niech te młode serca i umysły na zawsze już chwalą Pana. Prośmy też dobrego Boga o obfitość łask i mądrość w rodzinach świętujących tak ważną chwilę swoich dzieci.

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2015-05-31)
Maj od wieków z Maryją

Od połowy XIX w polskich kościołach, przy kapliczkach i innych miejscach chrześcijańskiego kultu, wraz z nastaniem maja, katolicy gromadzą się sprawując nabożeństwa ku czci Matki Boskiej. Wschód znał tradycję śpiewania pieśni na cześć Maryi, w tym wyjątkowym, wiosennym czasie, już od V w. Zwyczaj, poprzez przenikanie praktyk religijnych, przeniesiono na grunt Kościoła zachodniego dopiero na przełomie wieków XVIII i XIX. Daty te nie są dla nas zwykłym określeniem czasu historycznego. Wskazują na głębokie, wbrew częstym i tak ostatnio powszechnym opiniom, zakorzenienie katolickich nabożeństw w tradycji i kulturze polskiej. Dlaczego więc miałoby nas zabraknąć wśród wspólnoty wyśpiewującej słowa Litanii Loretańskiej?

W naszej parafii w nabożeństwach majowych możemy uczestniczyć każdego dnia po wieczornej Eucharystii. Pewnie zauważyliśmy też zmiany. Z zezwolenia Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, o wstawienniczą pomoc prosimy Matkę Miłosierdzia. Niech to wezwanie, wraz z całym modlitewnym zawierzeniem Matce Chrystusa otwiera nas na Miłosierdzie Boże.

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2015-05-11)
Działania Parafii dotyczące POPŻ 2014-2020, Podprogram 2014

W zakładce Caritas "Wspólnoty parafialne" można zapoznać się

z zestawieniem dotyczącym realizacji Programu Operacyjnego

Pomocy Żywnościowej realizowanego w roku 2014.

Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2015-04-23)
Poradnia Rodzinna

Z wielka radością informujemy, że działa już przy parafii

Poradnictwo Rodzinne.

Spotkania w Poradnictwie  prowadzi p. Eliza Czeremcha.

Telefon do umówienia spotkań znajduje się przy kancelarii.

Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2015-03-14)
VII Ogólnopolski Tydzień Biblijny

Żyjemy w miejscu na Ziemi i czasach, gdy pismo i umiejętność czytania jest nieodzownym przymiotem prawidłowego funkcjonowania człowieka w otaczającym go świecie. Wiele różnych książek postawiliśmy na naszych półkach w domowych biblioteczkach. Wiele publikacji przeczytaliśmy. Jakie miejsce, w przytoczonej rzeczywistości znajduję dla Słowa Życia…? Biblia powinna być głównym, a nawet jedynym punktem odniesienia chrześcijańskiego życia. Czy wśród masy podręczników trafiających w nasze dłonie, Pismo Święte jest podstawowym kompendium wiedzy?

Św. Hieronim pisał, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Czy oby na pewno ja, człowiek Kościoła, gorliwy katolik, znam prawdziwego Chrystusa? Czy poznaję Go codziennie w osobistej medytacji i studiowaniu Słowa Bożego? Wielu naszych parafian robi to systematycznie również wspólnotowo, spotykając się w poniedziałkowe wieczory i tworząc Krąg Biblijny. Specjalistyczne komentarze i pomoc Duszpasterza są ważnym krokiem formacyjnym ku osobistemu spotkaniu z Bogiem w Jego Słowie.

Biblia, przez wieki stawała się inspiracją dla twórców sztuki. Znamienną, w kręgu literatury jest poezja Romana Brandstaetter. Oto, z jakim szacunkiem i wdzięcznością traktował Słowo Boże:

Biblio, ojczyzno moja …

Biblio, ojczyzno moja,
Biblio, moja ziemio polska,
Galilejska
I franciszkańska,
O wy, Księgi mojego dzieciństwa,
Pisane dwujęzyczną mową,
Polską hebrajszczyzną,
Hebrajską polszczyzną,
Dwumową
Świętą
I jedyną.

Gdy ma się ku zachodowi
I z lipy przed moim domem opadają liście,
Siedzę nad Tobą,
Biblio,
I wywołuję z Twoich wersetów
Wszystkich najlepszych,
Którzy są dla mnie niedościgłym wzorem,
Wszystkich najpiękniejszych,
Których podziwiam,
Wszystkich szlachetnych,
Którym nie umiem dorównać,
Biblio,
Mówiąca do mnie głosem napomnienia
I głosem nagany,
I głosem gniewu,
I głosem kary,
I głosem potępienia,
I głosem przestrogi,
I głosem sumienia,
Biblio,
Sprawująca nade mną
Sąd.

Gdy ma się ku zachodowi,
A z lipy przed moim domem opadają liście,
Patrzysz na mnie
Oczami Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
Oczami moich praojców,
Oczami mojego dziadka,
Oczami mojej żony,
Oczami moich umiłowanych poetów,
Oczami Jana z Czarnolasu, Skargi i Anhellego.

 

Wołasz do mnie z głębokości
Psalmem krematoriów,
Płaczem nad ruinami walczącej Warszawy,
Lamentem nad zwłokami spalonego getta,
Pamięcią Oświęcimia,
Treblinki,
Majdanka,
Jeremiaszowym jękiem
Moich w dwójnasób umęczonych
Dziejów.

 

Wszystko jest w Tobie,
Cokolwiek przeżyłem.
Wszystko jest w Tobie,
Cokolwiek kochałem.

Wszystko.

Cały żywot własny
Człowieka,
Żyjącego w nawiedzonym przez szatana
Wieku.

 

Zaplątany w jego sprzecznościach,
W szaleństwach
I w kłamstwach,
Jak Absalom w gałęziach wisielczego dębu,
Na Tobie uczyłem się żyć.
Na Tobie uczyłem się czytać,
Na Tobie uczyłem się pisać,
Na Tobie uczyłem się myśleć,
Na Tobie uczyłem się prawdy,
Na Tobie uczyłem się prosić o odpuszczenie grzechów,
Na Tobie uczyłem się kochać,
Na Tobie uczyłem się mądrości,
Na Tobie uczyłem się przebaczenia,
Na Tobie uczyłem się pokory,
Na Tobie uczyłem się modlić.

 

Jeżeli jednak nie nauczyłem się żyć,
Jeżeli nie nauczyłem się czytać,
Jeżeli nie nauczyłem się pisać,
Jeżeli nie nauczyłem się myśleć,
Jeżeli nie nauczyłem się prawdy,
Jeżeli nie nauczyłem się prosić o odpuszczenie grzechów,
Jeżeli nie nauczyłem się kochać,
Jeżeli nie nauczyłem się mądrości,
Jeżeli nie nauczyłem się przebaczać,
Jeżeli nie nauczyłem się pokory,
Jeżeli nie nauczyłem się modlić,
Moja wina,
Moja wina,
Moja bardzo wielka wina.

 

Już ma się ku zachodowi,
Z lipy przed moim domem opadają liście.
Ludzie z mojego życia bezpowrotnie odchodzą,
Grobów jest więcej niż żywych przyjaciół,
Nawet spłowiał atrament na matczynych listach,
Pisanych do mnie nocą z dzielnicy pogromu.

A ja siedzę nad Tobą,
Biblio,
I uczę się śmierci.

Może tego jednego w końcu się nauczę.

 

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2015-04-19)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20