Content
Styl strony:
Content
Statystyka odwiedzin:

165718
odwiedzin od 20.03.2013
Content
Liturgia na dziś:
Content
Dziś polecamy WWW:
OPOKA - Laboratorium Wiary i Kultury
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
KOMUNIKT KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYMI SIĘ WYBORAMI PARLAMENTARNYMI

KOMUNIKT KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYMI SIĘ WYBORAMI PARLAMENTARNYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

 

Ojciec Święty Franciszek w adhortacji EvangeliiGaudiumprzypomina, że „odpowiedzialne obywatelstwo jest cnotą, a uczestnictwo w życiu politycznym jest obowiązkiem moralnym” (220). A zatem każdy obywatel – wierzący w szczególności – ma prawo i obowiązek uczestniczenia w zbliżających się wyborach parlamentarnych.

Pamiętajmy jednak, że „Kościół mocą swej misji oraz zgodnie ze swą istotą nie powinien wiązać się” z żadną partią lub „systemem politycznym, gospodarczym czy społecznym” oraz że „właściwe posłannictwo, jakie Chrystus powierzył swemu Kościołowi, nie ma charakteru politycznego, gospodarczego czy społecznego” (Gaudium et spes, 42).

Zachęcamy więc każdego z wiernych do głosowania w zgodzie z własnym sumieniem, wrażliwym na dobro wspólne i stojącym na straży życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

Wszystkich wiernych prosimy o modlitwę w intencji naszej Ojczyzny.

 

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

 

Warszawa, 7 października  2015 r.

Za zgodność:

+ Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny KEP

Do odczytania w niedzielę 18 października 2015 roku 

Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2015-10-17)
MODLITWA DO ŚWIĘTEJ RODZINY W INTENCJI SYNODU (UŁOŻONA PRZEZ PAPIEŻA FRANCISZKA)

Jezu, Maryjo i Józefie

w Was kontemplujemy

blask prawdziwej miłości,

do Was zwracamy się z ufnością. 

Święta Rodzino z Nazaretu,

uczyń także nasze rodziny

środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,

autentycznymi szkołami Ewangelii

i małymi Kościołami domowymi.

 

Święta Rodzino z Nazaretu

niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza

przemocy, zamknięcia i podziałów:

ktokolwiek został zraniony albo zgorszony

niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,

oby przyszły Synod Biskupów

mógł przywrócić wszystkim świadomość

sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,

jej piękna w Bożym zamyśle. 

Jezu, Maryjo i Józefie

Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

 

 

Dodał(a): ks. Mateusz Bajena (2015-09-24)
Zaproszenie na 40 - to godzinne nabożeństwo

 

Piątek – 02.10.2015 r. oraz  Sobota – 03.10.2015 r.

7.00 – Sakrament Pokuty

7.30 – Eucharystia z nauką rekolekcyjną

 ( ADORACJA NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU)

9.30 - Sakrament Pokuty

10.00 – Eucharystia z nauką rekolekcyjną

 ( ADORACJA NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU)

17.30 – Sakrament Pokuty

18.00 – Eucharystia z nauką rekolekcyjną i RÓŻANIEC

 NIEDZIELA – 04.10.2015 – Msze Św. wg. PORZĄDKU NIEDZIELNEGO

13.00 do 18.00 - ADORACJA                 19.00 – RÓŻANIEC

Dodał(a): ks. Mateusz Bajena (2015-09-24)
Program Unijnej Pomocy Żywnościowej, Podprogram 2015.

W zakładce Caritas 'Wspólnoty parafialne" można zapoznać się z bieżącą działalnością Parafialnego Zespołu Caritas 

dotyczącą realizacji Programu Unijnego Pomocy Żywnościowej, Podprogram 2015.

Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2015-06-17)
Modlitwa za Rodziny

Modlitwa Benedykta XVI w intencji życia i rodziny

(przed Marszem dla Życia i Rodziny w Białymstoku, 14 czerwca 2015 roku)

 

         Panie Jezu,
Źródło i Miłośniku życia,
prawdziwie obecny i żywy pośród nas,
błagamy Cię:
         Ożyw w nas szacunek dla każdego rodzącego się ludzkiego życia,
uzdolnij nas do dostrzegania wspaniałego dzieła Stwórcy w owocu matczynego łona, przygotuj nasze serca do hojnego przyjęcia każdego dziecka, które sposobi się do życia.
         Błogosław rodziny,
uświęcaj małżeństwa,
uczyń płodną ich miłość.
         Oświecaj światłem Twojego Ducha decyzje parlamentów,
aby ludy i narody uznawały i szanowały świętość życia,
każdego ludzkiego życia.
         Kieruj pracą naukowców i lekarzy,
aby postęp przyczyniał się do pełnego dobra osoby ludzkiej
i aby nikogo nie zabijano i nikt nie doświadczał niesprawiedliwości.
         Obdarz twórczą miłością rządzących i ekonomistów,
aby umieli przewidywać i zapewniać odpowiednie warunki,
tak aby młode rodziny mogły ze spokojem otworzyć się na przyjęcie kolejnych dzieci.
         Pocieszaj pary małżeńskie, które cierpią
z powodu niemożności posiadania dzieci
i w Twojej dobroci zapewnij im to, czego pragną.
         Ucz wszystkich opieki nad sierotami i dziećmi opuszczonymi,
aby mogły doświadczyć ciepła Twojej miłości,
pocieszenia Twojego Boskiego Serca.
         Wraz z Maryją, Twoją Matką, kobietą wielkiej wiary,
w której łonie przybrałeś naszą ludzką naturę,
od Ciebie, który jesteś naszym jedynym i prawdziwym Dobrem i Zbawicielem,
oczekujemy siły, aby kochać życie i służyć mu,
w nadziei na życie wieczne w Tobie,
w jedności z Błogosławioną Trójcą.
         Amen.

Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2015-06-08)
Apokaliptyczne wykłady ks. dr. Pawła Murzińskiego w naszej Parafii.

Dnia 22 maja, dzięki obecności w naszej Parafii Archidiecezjalnego Duszpasterstwa Nauczycieli i staraniom ks. Roberta Tworkowskiego, mieliśmy niebywałą okazję do wysłuchania wykładu ks. dr. Pawła Murzińskiego, zatytułowanego: „Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska”.

Jako, że tytuł prelekcji zapowiadał się już na wstępie bardzo ciekawie, na wydarzenie przybyły również osoby spoza Duszpasterstwa Nauczycieli. Jak zwykle nie zabrakło naszych aktywnych Parafian.

Ksiądz Doktor z wielką precyzją przedstawił słuchaczom poszczególne kwestie zawarte w Apokalipsie św. Jana, a bezpośrednio dotyczące tematu docelowego. Na początku prelegent przypomniał istotną kwestię funkcji prorockiej przypisanej nie tylko wybranym jednostkom, ale każdemu chrześcijaninowi, właśnie przez chrzest święty. Problem ten ujęty został w aspektach: moralnym, dotykającym indywidualnej osoby i jej serca oraz historycznym.

W dalszej części wykładu przeprowadzeni zostaliśmy przez wybrane zagadnienia sprzed 2000 lat, w odniesieniu do współczesności i czasów najnowszych. W swoim wystąpieniu ks. Paweł poświęcił wiele miejsca Maryi, jako swoistej, szczególnej prorokini.

Był do, nie tylko dla nauczycieli, wyjątkowy czas przybliżenia Objawień Maryjnych w odniesieniu do szczegółowego odtworzenia pamięci historycznej naszej świadomości z uwzględnieniem teraźniejszości. Pomimo kilku godzin spędzonych w kościelnych ławkach, słuchacze nie mieli dość. Dlatego też wszyscy zainteresowani tematyką, zaproszeni są do rozwinięcia zagadnień pod przewodnictwem prelekcyjnym ks. dr. Pawła Murzuńskiego już w piątek 5 czerwca.

 

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2015-06-02)
Dzień Dziecka

Jam dzieckiem Twym, które nie mówi jeszcze,
wyciągam swe ręce do nieba, aby przytulić Jezusa.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

Często mówi się, że zawsze jesteśmy dziećmi naszych rodziców. Chrześcijanin może rzec o wiele więcej: Na zawsze i od zawsze jestem dzieckiem mojego Boga! Jeśli więc przez całe życie, niezależnie od wieku możemy w każdej chwili skryć się w ojcowskich i troskliwych objęciach Ojca, to dzień 1 czerwca nie jest zarezerwowany jedynie dla tych najmłodszych wiekiem!

Dziękujmy naszemu Tacie za wielki dar dziecięctwa Bożego. Mimo życiowych ztrosk, niech nas nigdy nie opuszcza dziecięca radość, ale też ufność.

Wstawiajmy się modlitewnie za młode pokolenie, by czerpiąc z pozytywnych wzorów dorosłych, wytrwało w wierze. Prośmy Boga o ochronę nad nimi w burzliwych czasach. Miejmy również świadomość, że dzieci powierzone naszej opiece i trosce stanowią o przyszłości.

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2015-06-01)
Uroczystość Najświętszej Trójcy

Niezaprzeczalnie trudne są prawdy naszej katolickiej wiary. Właściwie, gdybyśmy chcieli pojąć je tylko umysłem, pewnie groziłby nam ateizm. Na szczęście Bóg wlewa w nasze serca łaskę wiary, która bywa głupstwem i niedorzecznością dla otaczającego nas świata i to nie przez to, że innym nasz Pan poskąpił tych łask, ale przez brak woli do przyjęcia pełni prawdy.

Tak oto o Bogu Ojcu dowiadujemy się już z kart Starego Testamentu. Jedyny Bóg objawiał się Narodowi wybranemu na przestrzeni dziejów, udzielając szczególnego błogosławieństwa. Syn Boży, jak dobrze wiemy i szczerze wierzymy przyszedł na świat, by przez Swoją śmierć na krzyżu odkupić nas z grzechu pierworodnego. Duch Święty, równy w bóstwie Ojcu i Synowi przychodzi do nas ze Swoimi darami. W dodatku jest to ciągle monoteizm. Pokładając ufność jedynie w ludzkich zmysłach i opierając się tylko na rozumowej dedukcji, nietrudno byłoby zwątpić. Jednak my zostaliśmy stworzeni do nadziei, która jedynie w Bogu znajdzie swą pełnię.

Chociaż ciągle ograniczeni ziemskim czasem i przestrzenią, to ufni obietnicom Bożym, w niedzielę 31 maja obchodziliśmy Uroczystość Najświętszej Trójcy. Tego świątecznego dnia, dzieci uczęszczające do klas drugich Szkoły Podstawowej, podczas Mszy Świętej o godzinie 12.00, otrzymały poświęcone i pobłogosławione modlitewniki. Tym samym rozpoczęły już, wraz ze swoimi rodzicami, bardzo ważny czas formacji przed I Komunią Świętą.

Prośmy Boga w Trójcy Jedynego, o łaski dla tych dzieci i nas samych, byśmy to, co niezrozumiałe w naszym ludzkim pojęciu, powierzali modlitwie i byli wierni uświęconym wskazaniom Kościoła.

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2015-06-01)
Dzień Matki

Odpowiedź na powołanie do macierzyństwa wymaga od kobiety dojrzałości nie tylko fizycznej, ale duchowej, psychicznej. Będzie ona przecież odpowiedzialna za nowe życie. Macierzyństwo jest również zadaniem całego społeczeństwa. Naturalnie niedopuszczalne powinny być sytuacje społecznego marginalizowania kobiet poświęcających życie wychowaniu dzieci. Nie ma przecież bardziej znaczącego dla społeczeństwa „zawodu” niż prawidłowe, tzw. dobre, wychowanie młodego pokolenia.

Niech Dzień Matki będzie codziennym naszym świętem, a 26 maja jedynie dobitnym o nim przypomnieniem. Módlmy się za nasze mamy i wszystkie matki świata, szczególnie te w trudnych sytuacjach swojego macierzyństwa. Niech Bóg, który czuwał i prowadził Świętą Rodzinę opiekuje się rodzinami otwartymi na życie.

Dziękujmy również naszej Niebiańskiej Mamie, za codzienne wstawiennictwo u Jezusa. Maryja, przed którą w tym miesiącu w szczególny sposób stajemy, także borykała się z przeciwnościami i trudami ziemskiego, również macierzyńskiego życia i dlatego doskonale rozumie nasze zmartwienia i z matczyną troską śpieszy nam na pomoc.

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2015-06-01)
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię!

W niedzielę 24 maja wołaliśmy znowu: Duchu Święty przyjdź! Przyjdź do naszych rodzin! Rozgość się w tej wspólnocie parafialnej! Twojemu działaniu oddajemy Polskę, naszą kochaną Ojczyznę! Niech serca nasze biją według Twego tchnienia! Ty działasz jak chcesz i z tego powodu jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi.

My, chrześcijanie mamy naprawdę wielkie szczęście. Wszystko, czego potrzebujemy daje nam Ojciec zsyłając Ducha Świętego z darami: Mądrości, Rozumu, Rady, Męstwa, Umiejętności, Pobożności, Bojaźni Bożej. Tylko otwierając się na łaskę Tego, Który przychodzi z nieba w lekkim powiewie, nasza mądrość przybierze właściwy kształt. Tak często ludzkie nadzieje zawodzą, gdy trudne decyzje przygniatają. Wołajmy wtedy do Ducha Świętego! W Nim pomoc najpewniejsza, bo płynąca z miłującego serca Boga. Gdy już sił brakuje, jeden szept ufnego dziecka sprawi cud i znów biec będziemy. Rzeczywistość nie jest łatwa, ale umiejętności dane „z góry” pozwolą dostrzec Boga i minie wszelki strach. Duch Święty pozwali nam co dzień szczerze ufać woli Boga. Nie naszą siłą oddamy cześć, przepełnieni miłością do Tego, dzięki któremu kochać możemy.

Nie udawajmy herosów, bo i uczniowie zalęknieni zamknęli się w wieczerniku. Tajemnica późniejszych ich działań tkwiła nie w nich samych, ale w otwarciu na tchnienie Mistrza. My również nie bójmy się otwierać na oścież drzwi Chrystusowi. Przyjmijmy Ducha Świętego! Przyjmujmy Go codziennie bez oglądania na innych, bez rozprawiania na temat form modlitwy, bo przecież: Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. 1Kor 12, 4-11

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2015-05-25)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19