Content
Styl strony:
Content
Statystyka odwiedzin:

174582
odwiedzin od 20.03.2013
Content
Liturgia na dziś:
Content
Dziś polecamy WWW:
Radio Maryja
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PORZĄDEK KOLĘDY 2016 /PROJEKT/

Poniedziałek  28.12 –  ul. Gruntowa 8 C i Gruntowa 8 B (do numeru 45)

Worek  29.12 – ul. Gruntowa  9 i  ul. Gruntowa 8 B ( od nr 46 do końca bloku)

Środa 30.12 – Gruntowa 8 i domy przy ul. Gruntowej oraz Asnyka 4C

 

Poniedziałek 04.01 –ul. Gruntowa 5 i  ul. Gruntowa 7

Wtorek 05.01 – ul. Gruntowa 6; 6 A; 6 B i 6 C.

                     

Czwartek 07.01 – ul. Marczukowska  i ul. Płaska

Piątek 08.01 – ul. Gruntowa 1 i ul. Gruntowa 3

Sobota 09.01 – ul. Nałkowskiej, ul. Kossak Szczuckiej oraz ul. Kruczkowskiego,   ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Gałczyńskiego, ul. Kobryńska,

 

 Poniedziałek 11.01 – ul. Kolejowa 5, 16 i 22 i  ul. Choroszczańska

Wtorek 12.01 – ul. Ślusarska 18 (klatki I – III)

Środa 13.01 – ul. Ślusarska 18 (klatki IV – VI)

 Czwartek 14.01–  ul. Ślusarska 14, ul. Ślusarska 16 oraz   budownictwo

                        jednorodzinne    przy ul. Ślusarskiej

 Piątek 15.01 – ul. Ślusarska 21 i ul. Gruntowa 2                

 Sobota 16.01 – ul. Hetmańska, ul. Jana Pawła II i ul. Ks. J. Popiełuszki

 

Poniedziałek 18.01 – ul. Prowiantowa 17

Wtorek 19.01 –ul. Konduktorska

Środa 20.01– ul. Prowiantowa 19

Czwartek 21.01 – ul. Reymonta

Piątek 22.01  –  ul. Prowiantowa (domy jednorodzinne) i ul. Spokojna 

Sobota 23.01 – ul. Asnyka (budownictwo jednorodzinne) i ul. Promienna

 

Poniedziałek 25.01 –  ul. Zwycięstwa 27 i ul. Zwycięstwa 29

Wtorek 26.01 –  ul. Zwycięstwa 31 i ul. Zwycięstwa 33

Środa 27.01 –ul. Zwycięstwa 3, 16, 22, 24, 26 oraz budownictwo   jednorodzinne przy ul. Zwycięstwa

Czwartek   28.01 –  ul. Asnyka 14 (blok) oraz zaległe

Kolęda rozpoczyna się od g. 16.00, a w sobotę od g. 14.00

Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2015-11-27)
Słowo pasterskie Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego na nowy Rok duszpasterski 2015/2016

Słowo pasterskie

Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego

 na nowy Rok duszpasterski 2015/2016

 

„Chrzest Polski drogą Miłosierdzia Bożego”

Umiłowani w Chrystusie Panu!

         Rozpoczynamy nowy rok duszpasterski w Polsce. Określają go: 1050 rocznica chrztu Polski i rozporządzenie papieża Franciszka, aby był to rok obchodów „Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia”. Są to dwa punkty widzenia jednej rzeczywistości, szczególnie bliskie nam Polakom. Rozważmy więc na co one wskazują.

  1. Czym jest Boże Miłosierdzie?

Miłosierdzie Boże oznacza miłość Boga do ludzi. Bóg jest miłośnikiem wszystkiego, co stworzył. Mędrzec Pański woła: „Miłujesz wszystkie byty, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś” (Mdr 11,24).  Grzech i śmierć są dziełem człowieka, nie Boga. W swoim miłosierdziu Bóg ocala grzeszników przez swego Syna, który dla nas stał się człowiekiem i przez swoją śmierć zgładził grzechy świata. Miłosierdzie Boże podnosi człowieka z upadku, leczy jego rany, daje mu nadzieję nawet wtedy, gdy wszystko wydaje mu się beznadziejne. Wynagradza każdego, „kto myśli o biednym. W dniu nieszczęścia Pan go ocali…  pokrzepi na łonie boleści, podczas choroby poprawi całe jego posłanie” (Ps 41, 2-4).

     Światu dzisiejszemu szczególnie potrzebne jest Boże Miłosierdzie, bo zbyt wiele nagromadziło się w nim zła. Wojny, morderstwa, oszustwa, zakłamania stały się chlebem codziennym wielu. Wydaje się niekiedy, że walą się fundamenty, a sprawiedliwi doznają ucisku. Miłosierdzie Boże potrzebne jest Polsce, bo tu także wyrosło wiele chwastów w pszenicy i strach bierze, co nastąpi w czasie żniwa (Mt 13,30). Ślady nadziei odnajdujemy w długiej drodze biorącej swój początek w 966 r.

2. Czym był chrzest Polski?

Gdy książę Mieszko z drużyną przyjmował sakrament Chrztu, na naszych ziemiach rodził się Kościół i zakładane były fundamenty pod nowe państwo. Polska wchodziła do jakby stanów zjednoczonych Europy. Nikt wtedy nie głosił, że państwo ma być ateistyczne, a Kościół winien być od niego oddzielony. Odwrotnie, uważano, iż chrzest niesie ludziom światło, w którym jedynie można prawdziwie zobaczyć rzeczywistość. Rozpoczęła się długo trwająca naprawa stosunków społecznych. Do Polski zaczęli przyjeżdżać misjonarze, ludzie nauki i sztuki, a Polacy wyjeżdżali do sąsiednich krajów, by tam zdobywać nową wiedzę i kulturę. Męczeństwo św. Wojciecha umożliwiło utworzenie administracji kościelnej i nałożenie korony na głowę Bolesława Chrobrego.

W latach późniejszych różnie toczyły się losy państwa polskiego, ale ostatecznie zwyciężało przekonanie, że prawdziwy ład społeczny możliwy jest w jedności tego, co ziemskie, z tym, co boskie. Kościół cały czas był obrońcą państwa i mecenasem nauki, sztuki i kultury. Pełnił również funkcję wychowawczą, głównie przez liturgię, przykazania Boże i kościelne oraz przez szczegółowe wiązanie tego, co było dziedzictwem Kościoła powszechnego, z tym, co kwitło w sercach ludzkich. Dziś jesteśmy spadkobiercami tego wspaniałego bogactwa. Nie możemy go oddać komukolwiek za przysłowiową miskę soczewicy. Dziedzictwo to trzeba pomnażać, rozwijać, a przede wszystkim je kochać. Niech nikt nie odważy się je lekceważyć i umniejszać.

 3. Co mamy czynić?

Nadchodzący rok duszpasterski obfitować będzie w wiele działań wspólnych całemu Kościołowi w Polsce. Najpierw uroczyście będziemy rozpoczynać obchody chrztu Polski i Jubileuszu Miłosierdzia. Potem, w czerwcu, uczcimy 25-lecie utworzenia Diecezji Białostockiej i nawiedzenia jej przez św. Jana Pawła II. W lipcu zaś włączymy się w Światowe Dni Młodzieży.

Akcje te mają oczywiście pomóc naszej pobożności, a nie ją zastąpić. Miejmy stale przed oczyma słowa Chrystusa: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36). Nie chodzi o jakiekolwiek miłosierdzie, lecz o naśladowanie Boga w Jego miłosierdziu. Jesteśmy ochrzczeni i przez to Chrystusowi. Okazywane przez nas miłosierdzie ludziom nie może kogokolwiek poniżać. W każdym przypadku  winno ono być wyrazem naszej miłości, która jest nosicielką wiary i nadziei. Gdy tak będziemy postępować, usłyszymy skierowane do nas słowa: „Szczęśliwi miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Łk 5,7). Amen.

                                                    Abp Edward Ozorowski

                                                    Metropolita Białostocki

 

.

     

Białystok, dnia 12 listopada 2015 roku

Nr 884/15/A

Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2015-11-20)
DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI 2015

ZAPRASZAMY NA WSPÓLNĄ EUCHARYSTIĘ

ZA OJCZYZNĘ

W DNIU 11 LISTOPADA 2015 O GODZ. 10.00.

To jest nasz wielki przywilej modlić się

o pomyślność naszej Matki - Ojczyzny

Do zobaczenia.

Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2015-11-07)
Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r.

 

 

 

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

w sprawie Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym

 

 

 

W drugą niedzielę listopada obchodzimy w Polsce – już po raz siódmy – Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

Dzięki ofiarności katolików oraz zaangażowaniu Księży Biskupów, Proboszczów i wszystkich, którzy corocznie organizują zbiórkę do puszek, objęto pomocą setki tysięcy potrzebujących – nie tylko chrześcijan – w Syrii, Iraku, Egipcie oraz w innych krajach. Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” przeznacza zebrane w ten sposób środki na pomoc ludziom żyjącym w regionach objętych prześladowaniami, aby nie byli oni zmuszani do opuszczania swoich krajów w obawie o życie i zdrowie. Codziennie wydawane są setki bezpłatnych posiłków, utrzymywane są obozy dla uchodźców, udzielana jest pomoc medyczna, prowadzone są szkoły.

W tym roku, w sposób szczególny, chcemy pomóc prześladowanym w Syrii, dlatego wspieramy prośbę Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” o modlitwę i ofiary na rzecz naszych cierpiących braci i sióstr.

 

 

 

/-/ Abp Stanisław Gądecki

Metropolita Poznański

Przewodniczący KEP

Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2015-11-07)
WYPOMINKI 2015

ZAPRASZAMY NA MODLITWĘ ZA ZMARŁYCH ZWANĄ

WYPOMINKI

03 - 06 LISTOPADA 2015 R. GODZ. 17.00

Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2015-11-03)
KOMUNIKT KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYMI SIĘ WYBORAMI PARLAMENTARNYMI

KOMUNIKT KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYMI SIĘ WYBORAMI PARLAMENTARNYMI, ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

 

Ojciec Święty Franciszek w adhortacji EvangeliiGaudiumprzypomina, że „odpowiedzialne obywatelstwo jest cnotą, a uczestnictwo w życiu politycznym jest obowiązkiem moralnym” (220). A zatem każdy obywatel – wierzący w szczególności – ma prawo i obowiązek uczestniczenia w zbliżających się wyborach parlamentarnych.

Pamiętajmy jednak, że „Kościół mocą swej misji oraz zgodnie ze swą istotą nie powinien wiązać się” z żadną partią lub „systemem politycznym, gospodarczym czy społecznym” oraz że „właściwe posłannictwo, jakie Chrystus powierzył swemu Kościołowi, nie ma charakteru politycznego, gospodarczego czy społecznego” (Gaudium et spes, 42).

Zachęcamy więc każdego z wiernych do głosowania w zgodzie z własnym sumieniem, wrażliwym na dobro wspólne i stojącym na straży życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

Wszystkich wiernych prosimy o modlitwę w intencji naszej Ojczyzny.

 

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

 

Warszawa, 7 października  2015 r.

Za zgodność:

+ Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny KEP

Do odczytania w niedzielę 18 października 2015 roku 

Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2015-10-17)
MODLITWA DO ŚWIĘTEJ RODZINY W INTENCJI SYNODU (UŁOŻONA PRZEZ PAPIEŻA FRANCISZKA)

Jezu, Maryjo i Józefie

w Was kontemplujemy

blask prawdziwej miłości,

do Was zwracamy się z ufnością. 

Święta Rodzino z Nazaretu,

uczyń także nasze rodziny

środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,

autentycznymi szkołami Ewangelii

i małymi Kościołami domowymi.

 

Święta Rodzino z Nazaretu

niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza

przemocy, zamknięcia i podziałów:

ktokolwiek został zraniony albo zgorszony

niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,

oby przyszły Synod Biskupów

mógł przywrócić wszystkim świadomość

sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,

jej piękna w Bożym zamyśle. 

Jezu, Maryjo i Józefie

Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

 

 

Dodał(a): ks. Mateusz Bajena (2015-09-24)
Zaproszenie na 40 - to godzinne nabożeństwo

 

Piątek – 02.10.2015 r. oraz  Sobota – 03.10.2015 r.

7.00 – Sakrament Pokuty

7.30 – Eucharystia z nauką rekolekcyjną

 ( ADORACJA NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU)

9.30 - Sakrament Pokuty

10.00 – Eucharystia z nauką rekolekcyjną

 ( ADORACJA NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU)

17.30 – Sakrament Pokuty

18.00 – Eucharystia z nauką rekolekcyjną i RÓŻANIEC

 NIEDZIELA – 04.10.2015 – Msze Św. wg. PORZĄDKU NIEDZIELNEGO

13.00 do 18.00 - ADORACJA                 19.00 – RÓŻANIEC

Dodał(a): ks. Mateusz Bajena (2015-09-24)
Program Unijnej Pomocy Żywnościowej, Podprogram 2015.

W zakładce Caritas 'Wspólnoty parafialne" można zapoznać się z bieżącą działalnością Parafialnego Zespołu Caritas 

dotyczącą realizacji Programu Unijnego Pomocy Żywnościowej, Podprogram 2015.

Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2015-06-17)
Modlitwa za Rodziny

Modlitwa Benedykta XVI w intencji życia i rodziny

(przed Marszem dla Życia i Rodziny w Białymstoku, 14 czerwca 2015 roku)

 

         Panie Jezu,
Źródło i Miłośniku życia,
prawdziwie obecny i żywy pośród nas,
błagamy Cię:
         Ożyw w nas szacunek dla każdego rodzącego się ludzkiego życia,
uzdolnij nas do dostrzegania wspaniałego dzieła Stwórcy w owocu matczynego łona, przygotuj nasze serca do hojnego przyjęcia każdego dziecka, które sposobi się do życia.
         Błogosław rodziny,
uświęcaj małżeństwa,
uczyń płodną ich miłość.
         Oświecaj światłem Twojego Ducha decyzje parlamentów,
aby ludy i narody uznawały i szanowały świętość życia,
każdego ludzkiego życia.
         Kieruj pracą naukowców i lekarzy,
aby postęp przyczyniał się do pełnego dobra osoby ludzkiej
i aby nikogo nie zabijano i nikt nie doświadczał niesprawiedliwości.
         Obdarz twórczą miłością rządzących i ekonomistów,
aby umieli przewidywać i zapewniać odpowiednie warunki,
tak aby młode rodziny mogły ze spokojem otworzyć się na przyjęcie kolejnych dzieci.
         Pocieszaj pary małżeńskie, które cierpią
z powodu niemożności posiadania dzieci
i w Twojej dobroci zapewnij im to, czego pragną.
         Ucz wszystkich opieki nad sierotami i dziećmi opuszczonymi,
aby mogły doświadczyć ciepła Twojej miłości,
pocieszenia Twojego Boskiego Serca.
         Wraz z Maryją, Twoją Matką, kobietą wielkiej wiary,
w której łonie przybrałeś naszą ludzką naturę,
od Ciebie, który jesteś naszym jedynym i prawdziwym Dobrem i Zbawicielem,
oczekujemy siły, aby kochać życie i służyć mu,
w nadziei na życie wieczne w Tobie,
w jedności z Błogosławioną Trójcą.
         Amen.

Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2015-06-08)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20