Content
Styl strony:
Content
Statystyka odwiedzin:

178236
odwiedzin od 20.03.2013
Content
Liturgia na dziś:
Content
Dziś polecamy WWW:
BIBLIA - Wikipedia
Przyjaciele Oblubieńca

Przyjaciele Oblubieńca

 

Charyzmat Wspólnoty:

Charyzmatem wspólnoty jest takie świadczenie o Jezusie i głoszenie Ewangelii, aby wszyscy mogli się w Nim rozkochać.

Od Jana Chrzciciela członkowie wspólnoty uczą się:

  • ewangelizacji: „… pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi” (Łk 1,76b),
  • właściwej relacji do Jezusa: „Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał” (J 3,30),
  • odkrywania istoty życia: „Ten, kto ma oblubienicę jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu” (J 3,29).

 

Program Wspólnoty opiera się na:

  • codziennej medytacji Słowa Bożego,
  • spotkaniu modlitewnym,
  • uczestnictwie w kursach ewangelizacyjnych i rekolekcjach formacyjnych,
  • uczestnictwie w życiu sakramentalnym parafii.

 

Terminy spotkań Wspólnoty:

Spotkania Wspólnoty odbywają się w każdy czwartek o godzinie 19:00 w kościele parafialnym. Spotykamy się na modlitwie, dzieleniu się doświadczeniem Boga w życiu i wysłuchaniu konferencji. W ciągu tygodnia pracujemy indywidualnie w domach, pochylając się nad materiałami formacyjnymi zawartymi w podręcznikach.

 

Odpowiedzialni za Wspólnotę:

  • Ks. Leszek Bogdan Giemza – Pasterz Wspólnoty parafialnej
  • Monika Trykacz – administratorka Wspólnoty parafialnej
Dodał(a): AK (2015-08-21)