Content
Styl strony:
Content
Statystyka odwiedzin:

178236
odwiedzin od 20.03.2013
Content
Liturgia na dziś:
Content
Dziś polecamy WWW:
BIBLIA - Wikipedia
Koła Różańcowe

W naszej parafii czynnie uczestniczy w życiu duchowym 10 Kół Żywego Różańca. Są to róże różańcowe: kobiet, mężczyzn i dzieci.

Jest 6 kół kobiecych, 1 koło męskie, 2 koła o składzie mieszanym (kobiety i mężczyźni) oraz 1 koło dziecinne (Podwórkowe Koło Różańcowe Dzieci).

Dwa koła (o składzie mieszanym zrzeszające rodziców) oprócz intencji ogólnych i misyjnych podanych w Apostolstwie Modlitwy przez Ojca Świętego, włączyły w swoje błagania intencję modlitewną za swoje dzieci zagrożone niebezpieczeństwami współczesnego swiata.

Wszystkie róże różańcowe od marca 2002r spotykaja się każdego 13-ego dnia miesiąca (tj. w Dzień Fatimski) w nowej świątyni (uprzednio w kaplicy) na konferencji formacyjnej głoszonej przez naszego opiekuna - ks. Proboszcza Jacka Tomkiela, na wspólnym rozważaniu tajemnic różańca i Eucharystii.

Eucharystia tego dnia sprawowana jest w intencji podanej przez jedną z Róż. Członkowie poszczególnych grup czynnie włączają się w Liturgię Mszy Świętej poprzez czytanie Słowa Bożego, śpiew psalmu, modlitwę powszechną, procesję z darami. Często w procesji z darami poszczególne Koła składają ofiarę materialną na rzecz budowy świątyni i domu parafialnego mającego służyć całej wspólnocie lub w formie rzeczowej - w postaci szat liturgicznych, naczyń liturgicznych, bielizny kielichowej, obrusów itp. Darem od kół różańcowych były 2 chorągwie procesyjne. Stały się one zaczątkiem Białej Procesji.

Szczególnie cennym w sensie duchowym darem złożonym przez całą wspólnotę różańcową był relikwiarz ze szczątkami błogosławionego księdza Jerzego Popieluszki.

Również wszystkie róże spotykaja się na modlitwie i wymianie tajemnic w pierwszą niedzielę miesiąca w kościele lub w domach prywatnych.

Wspólnym naszym świętem jest dzien 7 października, tj. Święto NMP Różańcowej, kiedy to we Mszy Świętej uczestniczy bardzo duża liczba naszych członków.

Nasze zaangażowanie w życie parafii objawia się również poprzez włączanie się w prace na rzecz wspólnoty polegające głównie na utrzymaniu estetyki i piękna, porządku i czystości w Domu Bożym i jego otoczeniu.

Modlimy się za Kościół Święty i Jego Pasterzy, za naród polski - aby podążał za Jezusem i nie ulegał ułudom tego świata i za nas samych - aby wciąż pomnażała się w nas Wiara, Nadzieja i Miłośc - cnoty jednoczące nas z Panem Bogiem.

Przez modlitwę i staranność o dobre życie wielbimy Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

 T. Bachanek

Dodał(a): ks. Robert Tworkowski (2013-02-25)