Content
Styl strony:
Content
Statystyka odwiedzin:

178236
odwiedzin od 20.03.2013
Content
Liturgia na dziś:
Content
Dziś polecamy WWW:
BIBLIA - Wikipedia
x
Akcja Katolicka w Polsce
Sprawy bieżące POAK

09 marca -  Wielkopostny Dzień Skupienia członków Akcji Katolickiej prowadzi ks. prof. W. Michniewicz (parafia Św. Rocha – aula Jana Pawła II i kaplica akademicka)

Porządek Dnia Skupienia:
10.00 – Spotkanie w auli Jana Pawła II - wejście tak jak do kancelarii parafialnej
– Konferencja – Ks. prof. W. Michniewicz
10.40 – spotkanie przy herbacie,
11.00 – II konferencja
12.00 – Gorzkie Żale, możliwość sakramentu pokuty – kaplica akademicka
12.30 – Msza św. – kaplica akademicka
13.45 – Ciepły posiłek w auli Jana Pawła II

14 marca - Kolejne comiesięczne spotkanie formacyjne na temat nauczania Ojca Świętego Benedykta XVI. Wykład ks. dr Dariusz Wojteckiego „Rezygnacja papieża Benedykta XVI w świetle Jego życia i nauczania”. - Centrum Formacji Pastoralno – Katechetycznej im. Bł. ks. Michała Sopoćki przy ul. Warszawskiej 50 w Białymstoku

Zapraszamy na comiesięczne Msze Św. w intencji Ojczyzny i ofiar Smoleńska w niedzielę po 10–tym każdego miesiąca o godz. 18.00 w kościele św. Rocha w Białymstoku

14 – 16 czerwca -  Pielgrzymka członków Akcji Katolickiej na Jasną Górę, do Krakowa- Aagiewnik i Gidli

Dodał(a): ks. Robert Tworkowski (2013-03-01)
Hasło na rok lit. 2012/2013

Być solą ziemi.

Motto biblijne: „Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie." (Mt 5,13-16).

Dodał(a): ks. Robert Tworkowski (2013-03-01)
HYMN AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE

 1. My chcemy Boga, Panno święta!

    O, usłysz naszych wołań głos!

    Miłości Bożej dźwigać pęta,

    To nasza chluba, to nasz los.

 

Ref.

Błogosław, słodka Pani!

Błogosław wszelki stan!

My chcemy Boga!

My, poddani!

On naszym Królem, On nasz Pan! (2x)

 

2. My chcemy Boga w rodzin kole!

    W troskach rodziców, dziatek snach!

    My chcemy Boga w książce, w szkole,

    W godzinach wytchnień, w pracy dniach.

Ref.

 3. My chcemy Boga w naszym kraju!

    Wśród starodawnych polskich strzech!

    W polskim języku i zwyczaju,

    Niech Boga wielbi Chrobry, Lech.

Ref.

4. My chcemy Boga w każdej chwili!

    I dziś i jutro, w szczęściu, w łzach!

    Czy nam się pociech niebo schyli,

    Czy w gruzach legnie szczęścia gmach.

Ref.

 

5. My chcemy Boga! Jego prawo,

    Niech będzie naszym czynów tchem!

    Byśmy umieli chętnie, żwawo:

    Obierać dobre, gardzić złem!

 

Ref.

Według Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego,

wyd. 36, Opole 1980, s. 527

Dodał(a): ks. Robert Tworkowski (2013-03-01)
Codzienna modlitwa członka Akcji Katolickiej.

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała - Kościoła świętego.

Dziękuję Ci, Panie, za powołanie i umocnienie mnie do apostolstwa.

Dziękuję Ci, Boże, za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobrej Nowiny współczesnemu człowiekowi w łączności z moim biskupem i proboszczem.

Przeżywam wielkość swego powołania, lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją.

Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata, byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa. Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu Twojego Kościoła i Ojczyzny.

Dodawaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał moje życie osobiste i rodzinne, sferę pracy i wypoczynku sektor kultury i życia publicznego.

Ześlij, proszę, światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty, mógł właściwie formować siebie i innych zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego.

Użycz mi tej łaski, abym uczestnicząc w Akcji Katolickiej był dyspozycyjnym, gotowym do wyrzeczeń, wiernym podjętym postanowieniom i wytrwałym w przeciwnościach.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

+ Święty Wojciechu i Bł. Stanisławie Kostko Starowieyski - Patronowie Akcji Katolickiej w Polsce. Módlcie się za nami.

Dodał(a): ks. Robert Tworkowski (2013-03-01)
Błog. Stanisław Kostka Starowieyski (1895-1941)

Bł. Stanisław Kostka Starowiejski urodził się 11 maja 1895 roku w Ustrobnej koło Krosna. Został ochrzczony w kościele parafialnym pw. św. Jana Kantego w Ustrobnej. W 1920 r. walczył w stopniu oficerskim w wojnie polsko - bolszewickiej. W 1921 po ślubie w Aabuniach z Marią Szeptycką zamieszkali w Aaszczowie. Zasłynął jako dobry ziemianin - zapobiegliwy gospodarz i przykładny ojciec rodziny, odznaczający się dużą pobożnością (codziennie wraz z żoną uczestniczyli we Mszy św.) i miłosierdziem wobec potrzebujących. Organizował stowarzyszenia młodzieży katolickiej w powiecie tomaszowskim oraz przyczynił się do powstania Sodalicji Mariańskiej Panów Ziemi Tomaszowsko-Zamojskiej. W 1932 roku został wiceprezesem a w 1935 roku prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Lublinie. Od 1934 roku był szambelanem Ojca św. Piusa XI.

Działalność Stanisława Starowieyskiego w Akcji Katolickiej przerwał wybuch II wojny światowej.

Zatrzymany przez NKWD we wrześniu 1939 roku szczęśliwie uszedł z ich rąk. 19 czerwca 1940 r. został on repliki zegarków cartier aresztowany, wraz z ks. Dominikiem Majem i Aleksandrem Szeptyckim, przez gestapo i przewieziony do Rotundy zamojskiej. Następnie przez Zamek Lubelski i obóz w Sachsenhausen trafił we wrześniu do Dachau. W obozie koncentracyjnym Dachau dzielił się ostatnim kawałkiem chleba z potrzebującymi i nawrócił człowieka niewierzącego, który uważał go za świętego. Złożony ciężką chorobą i skatowany w Wielki Piątek 1941 r. przez oprawców obozowych, wyspowiadał się u ks. Maja, przyjął Komunię św. i zmarł tegoż dnia w nocy (lub z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanocną, 12/13 kwietnia t. r.). Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował go 13 czerwca 1999 roku w Warszawie w grupie 108 błogosławionych męczenników.

 

O błogosławionym Stanisławie Starowieyskim

por. ks. M. Starowiejski, Sprawiedliwy z Wiary żyje.

Życie i męczeństwo bł. Stanisława Starowiejskiego. Kraków 2009

Dodał(a): ks. Robert Tworkowski (2013-03-01)
Św. Wojciech, biskup i męczennik - patron

Św. Wojciech- imię zakonne Adalbert, biskup, męczennik, patron Polski. Pochodził z czeskiego rodu Sławnikowiczów, urodził się w Libicach około 956 roku. Kształcił się w Magdeburgu pod opieką arcybiskupa Adalberta, na cześć którego przyjął imię zakonne. Prawdopodobnie około 978 roku wrócił do Czech, a wkrótce przyjął święcenia kapłańskie. Rychło, bo już w 982 roku został powołany na biskupa Pragi. Spotkał się jednak z oporem wśród możnowładców czeskich i części duchowieństwa, której nie odpowiadało zdecydowane wprowadzanie przez młodego biskupa reform gregoriańskich. Zniechęcony, w 989 roku zrezygnował ze stolicy biskupiej, udał się do Rzymu i za zgodą papieża Jana XV wstąpił do benedyktynów. Jednak po trzech latach, na wyraźne polecenie Stolicy Apostolskiej opuścił opactwo i powrócił do Pragi. Zasłynął z opieki nad ubogimi, więźniami i z wykupu chrześcijańskich niewolników z krajów muzułmańskich. Po zatargu z księciem Bolesławem II, 995 roku ponownie opuścił Pragę i udał się do Rzymu, gdzie pozostał na wieść o zniszczeniu rodzinnych Libic i wymordowaniu swych braci. Oddał  się do dyspozycji papieża, prosząc zarazem o wysłanie do pracy misyjnej. Za namową cesarza  Ottona III i w porozumieniu z Bolesławem I Chrobrym przy końcu 996 roku przybył do Polski, aby podjąć misję wśród pogańskich Prusów. Św. Wojciech w towarzystwie bł. Radzima i subdiakona Benedykta Bogusza, który znał język pruski, wiosną 997 roku udał się Wisłą do Gdańska, gdzie przez kilka dni głosił Ewangelię Pomorzanom, a stąd wyruszył zapewne morzem do ujścia dzisiejszej Pregoły. Zginął prawdopodobnie 23 kwietnia 997 roku podczas prób podjęcia pracy misyjnej, zabity przez pogańskiego kapłana, w bliżej nie znanej miejscowości. Jego towarzysze zdołali się uratować i zdali relację o męczeńskiej śmierci św. Wojciecha. Bolesław I Chrobry wykupił jego ciało i złożył w budującej się katedrze w Gnieźnie. W 999 roku papież Sylwester II dokonał kanonizacji św. Wojciecha. Dla Polski oznaczało to możliwość tworzenia przy grobie „własnego” męczennika samodzielnej organizacji kościelnej. Dzięki staraniom Bolesława I Chrobrego i poparciu cesarza Ottona III papież utworzył w 1000 roku w Gnieźnie metropolię, której patronem został św. Wojciech.

Relikwie św. Wojciecha spoczywają w katedrze w Gnieźnie, a jego święto obchodzi się 23 kwietnia. Wojciech od początku czczony był jako patron Polski, misjonarz, który naszym przodkom głosił Dobrą Nowinę.

www.mateusz.pl/swieci/

www.brewiarz.katolik.pl 

www.mbkp.info/swieci/wojciech.html

Dodał(a): ks. Robert Tworkowski (2013-03-01)
Cele działalności

Akcja Katolicka jest publicznym stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną uczestniczą w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Zajmuje szczególne miejsce wśród wszystkich zrzeszeń i ruchów katolickich. Członkostwo w tym stowarzyszeniu to powołanie i urząd, o czym mówi Sobór Watykański II w Dekrecie o działalności misyjnej Kościoła: do rozwoju wspólnoty chrześcijańskiej konieczne są różne urzędy. Do nich należy urząd kapłanów, diakonów i katechistów oraz Akcja Katolicka (DM 3). Uczestnictwo w Akcji Katolickiej ma służyć rozwojowi całej chrześcijańskiej wspólnoty, realizacji duszpasterskich przedsięwzięć i ożywianiu duchem Ewangelii wszystkich dziedzin życia.

 

Ze Statutu

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Realizuje swoje cele poprzez:

 1. pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;
 2. przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;
 3. zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej: w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym; na szczeblu krajowym, w porozumieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym;
 4. angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;
 5. kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

 

Akcja Katolicka może prowadzić działalność, w szczególności:

 1. oświatowo-wychowawczą,
 2. kulturalną i informacyjno-wydawniczą,
 3. naukową,
 4. charytatywną,
 5. w zakresie ochrony zdrowia,
 6. turystyczno-sportową,
 7. gospodarczą (dochód z działalności gospodarczej Akcji Katolickiej służy do realizacji jej celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków).  
Dodał(a): ks. Robert Tworkowski (2013-03-01)
Z dziejów Akcji Katolickiej

Pojęcia „Akcja Katolicka” pierwszy raz użył papież św. Pius X w wystąpieniu z 18.XII.1903r., a dwa lata później ten sam papież w encyklice "Il fermo proposito" dał podstawy teologiczne Akcji Katolickiej pod hasłem "instaurare omnia in Christo". W ścisłym znaczeniu Akcję Katolicką określił Pius XI w encyklice "Ubi arcano Dei" z 23.XII.1922r. Ten sam papież w encyklice ,,Divini Redemptoris'' wyznaczył jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej opartej na nauczaniu Kościoła. Od tego czasu Akcja Katolicka rozwijała się jako stowarzyszenie katolików świeckich w oparciu o struktury Kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną. W odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego w latach 20-tych XX wieku Episkopaty wielu krajów zaczęły tworzyć ramy organizacyjne Akcji Katolickiej.

Na posiedzeniu we wrześniu 1929 r. Komisja Prawna Episkopatu Polski postanowiła założyć w Poznaniu główną centralę polskiej Akcji Katolickiej. W czerwcu 1930 r. otrzymała ona jednolity Statut konstytucyjny dla całego kraju, który w listopadzie zatwierdził papież Pius XI.

Także w listopadzie Prymas August Hlond utworzył Naczelny Instytut Akcji Katolickiej (NIAK) z siedzibą w Poznaniu. Naczelnym asystentem został biskup Walenty Dymek, patronem obrano św. Wojciecha, a główną doroczną uroczystość wyznaczono na święto Chrystusa Króla. Na początku 1931 r. zaczął się ukazywać centralny organ Akcji – miesięcznik „Ruch Katolicki. W lutym 1932 r. w Warszawie odbyła się Konferencja Plenarna Episkopatu poświęcona AK. Wziął w niej udział nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Franciszek Marmaggi. Podkreślił on podczas obrad konieczność istnienia tutaj Akcji jako muru ochronnego przed masonerią i nawałą bolszewicką.

W dniu 19 czerwca 1934 r. Episkopat Polski zatwierdził statut dla AK. W oparciu o statut powołano wkrótce, nawiązując do wzorca włoskiego, cztery związki ogólnokrajowe (zwane kolumnami): Katolicki Związek Mężów z siedzibą w Warszawie (KZM), Katolicki Związek Kobiet w Po-znaniu (KZK), Katolicki Związek Młodzieży Męskiej (KZMM) i Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej w Poznaniu (KZMŻ). Organizacje te były trzy-stopniowe: związki obejmowały cały kraj, stowarzyszenia działały w poszczególnych diecezjach, a w parafiach istniały oddziały stowarzyszeń.

Tuż przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczyła około 750 tys. członków, a samo stowarzyszenie zajęło znaczące miejsce w życiu społecznym ówczesnej Polski.

W latach 1939 - 1945 Akcja Katolicka musiała zawiesić swą działalność z powodu trwania II wojny światowej. Z kolei po wojnie nie mogła wznowić działania, gdyż nie pozwalał na to system komunistyczny. Impulsem do ponownego powołania do życia Akcji Katolickiej w Polsce stała się wypowiedź Ojca Świętego Jana Pawła II skierowana do Biskupów polskich w czasie wizyty "ad limina" w Rzymie, 12 stycznia 1993 r. Papież powiedział wtedy:

"...Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba, więc aby na nowo odżyła."

W wyniku tej zachęty powołano Zespół Studyjny do spraw Akcji Katolickiej powołany przez Konferencję Episkopatu Polski (abp. J. Michalik, bp E. Frankowski i bp P. Jarecki oraz sześciu konsultorów świeckich). W roku 1996, z upoważnienia Konferencji Episkopatu Polski, Ks. Prymas, Kardynał Józef Glemp, reaktywował dekretem z dnia 2 maja Akcję Katolicką w Polsce.
W całej Polsce, z różną intensywnością zaczęły powstawać diecezjalne instytuty i parafialne oddziały Akcji Katolickiej. Ukoronowaniem podjętych działań były wybory statutowych władz krajowych stowarzyszenia przeprowadzone w Częstochowie podczas spotkania delegatów instytutów diecezjalnych w dniach 20-21 listopada 1998 roku, w wigilię święta Chrystusa Króla Wszechświata. Delegaci wybrali dziewięcioosobowy zarząd oraz trzech kandydatów na prezesa stowarzyszenia. Po tygodniu prymas Polski, kardynał Józef Glemp, desygnował do tej funkcji panią Halinę Szydełko z diecezji rzeszowskiej.

*- Powyższy tekst autorstwa p. Izabeli Fac zaczerpnięto ze strony internetowej : www.ak.org.pl

Dodał(a): ks. Robert Tworkowski (2013-03-01)
Europejska Inicjatwya Obywatelska JEDEN Z NAS

Halina Szydełko
 Prezes Zarządu Krajowego Instytutu
Akcji Katolickiej Pragnę zachęcić Koleżanki i Kolegów oraz wszystkich sympatyków Akcji Katolickiej do włączenia się w obywatelską inicjatywę „Jeden z nas”, którego pomysłodawcą jest Carlo Casini, włoski poseł do Parlamentu Europejskiego. Celem tego zakrojonego na szeroką skalę projektu jest wprowadzenie we wszystkich krajach Unii Europejskiej  ustawodawstwa gwarantującego każdemu człowiekowi prawa do życia od chwili poczęcia. 21 grudnia br. uruchomiono specjalną stronę internetową, za pośrednictwem której można złożyć podpis w obronie życia. Aby petycja została rozpatrzona przez Unię Europejską, do 1 listopada 2013 r. konieczne jest zebranie co najmniej miliona podpisów. Podpisujmy się i zachęcajmy innych do poparcia prawa do życia.

Warszawa, 25 stycznia 2013 r.

Halina Szydełko
Prezes Zarządu Krajowego Instytutu
 Akcji Katolickiej

Artykuł - Nasz Dziennik

O inicjatywie

Formularz

Dodał(a): ks. Robert Tworkowski (2013-03-01)