Content
Styl strony:
Content
Statystyka odwiedzin:

178236
odwiedzin od 20.03.2013
Content
Liturgia na dziś:
Content
Dziś polecamy WWW:
BIBLIA - Wikipedia

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko - rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, który łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło - Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre - Dame (END), tworząc właściwą dla siebie drogę.

Jego założycielem jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (†1987), którego bliską współpracowniczką w tworzeniu kręgów Domowego Kościoła w Polsce i na świecie była s. Jadwiga Skudro ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa (†2009). Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyły się pierwsze oazy rodzin.

Znakiem Domowego Kościoła są dwa greckie słowa: „FOS” (światło) i „ZOE” (życie), wpisane w kształt krzyża, wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu. Drugim znakiem jest ikona Świętej Rodziny.

Świętem patronalnym Domowego Kościoła jest Niedziela Świętej Rodziny.                   

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

- życia Słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,

- życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,

- życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,

- dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,

- postawy służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów.

W naszej parafii Domowy Kościół istnieje od 2 lat,  a krąg  tworzy 5 małżeństw z naszej parafii. Na początku  prowadzi krąg para pilotująca, która wprowadza nas w zagadnienia dotyczące duchowości małżeńskiej, metod pracy kręgu i całego Ruchu. Później wybierana jest para animatorska, która przejmuje odpowiedzialność za przebieg spotkań formacyjno - modlitewnych. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora – doradcy i opiekuna duchowego. Naszym opiekunem jest ks. Robert Tworkowski. Spotykamy się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw, uczestniczą również dzieci.

Budowaniu jedności (communio) w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne:

- zobowiązania, przyjęte z END:

- codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania),

- regularne spotkanie ze słowem Bożym,

- codzienna modlitwa małżeńska,

- codzienna modlitwa rodzinna,

- comiesięczny dialog małżeński,

- reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),

- uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Spotkanie miesięczne kręgu rodzin składa się z następujących części stałych:

1. dzielenie się życiem:

dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku

2. Część modlitewna:

modlitwa do Ducha Świętego, dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym, tajemnica różańca;

3. Część formacyjna:

dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego, omówienie nowego tematu.

Kręgi rodzin pracują w cyklach rocznych. Spotkania miesięczne kręgów odbywają się od września do czerwca włącznie. Przez cały rok, a zwłaszcza w okresie wakacyjnym, odbywają się rekolekcje formacyjne. Szczególną rolę odgrywają rekolekcje 15 - dniowe.

Domowy Kościół pomaga:

- umacniać swoją wiarę

- pielęgnować miłość małżeńską

- rozwiązywać konflikty

- nawiązywać głębszy kontakt z dziećmi

- doświadczyć życia we wspólnocie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!   

Monika Galant 

 

Linki:
Domowy Kościół: www.dk.oaza.pl

Dodał(a): ks. Robert Tworkowski (2013-03-03)
x
Domowy Kościół