Content
Styl strony:
Content
Statystyka odwiedzin:

178236
odwiedzin od 20.03.2013
Content
Liturgia na dziś:
Content
Dziś polecamy WWW:
BIBLIA - Wikipedia
Informacja o Wspólnocie Przymierze

Wspólnota Przymierze powstała w 2011 roku. Założycielami byli Ks. Paweł Popielnicki i Ks. Robert Tworkowski, którzy ustanowili pierwsze środowe spotkania dla wiernych w Parafii Bł. Bolesławy Lament.

Od tamtego czasu wiele się zmieniło. Obecnie Wspólnota Przymierze skupia ponad 250 osób. Przy Wspólnocie działają prężnie diakonie:

  • ewangelizacji, która Głosi Słowo poprzez organizowanie rekolekcji i spotkań modlitwnych,
  • zespół uwielbieniaPrzymierze”, która pięknie modli się, śpiewając i ewangelizuje poprzez swoje płyty i oprawę spotkań Wspólnoty,
  • medialna, która głosi Dobrą Nowinę w Internecie wykorzystując do tego nowe technologie i social media,
  • artystyczno-taneczna, która poprzez taniec i występy artystyczne wielbi Pana Boga,
  • słowa, która rozeznaje wolę Bożą w stosunku do naszej Wspólnoty,
  • modlitwy, która wspomaga modlitwą całą Wspólnotę i jej członków.

Szczególne znaczenie na naszej drodze do świętości ma Matka Boża. Cała Wspólnota Przymierze ofiarowała się Panu Jezusowi przez ręce Maryi według „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do NMP” Św. Ludwika Grignion de Montfort. Ten akt jest ponawiany przez całą Wspólnotę corocznie 2 lutego.

Każde spotkanie Wspólnoty zaczyna się Eucharystią, dzięki której jednoczymy się z Bogiem: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56). Jest to najważniejszy punkt naszych spotkań. Po Mszy Świętej modlimy się Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz modlitwą do Ducha Świętego. Zespół Uwielbienia „Przymierze” oprawia nasze spotkania pięknymi pieśniami, które porywają ducha.

Następnie jest konferencja prowadzona przez księdza Roberta Tworkowskiego – opiekuna naszej Wspólnoty i nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem.

Co dwa tygodnie odbywają się grupy dzielenia. Każdy członek Wspólnoty ma wtedy możliwość podzielenia się z innymi tym, jak Pan Bóg działał w jego życiu w ostatnim czasie.

Spotkania Wspólnoty Przymierze są otwarte dla wszystkich. Dlatego zapraszamy wszystkich chętnych na środowe spotkania do Parafii Bł. Bolesławy Lament. Zaczynamy o godz. 18:00!

 Zapraszamy także na naszą wspólnotową stronę: www.przymierzebialystok.pl

Dodał(a): Jan Grodzki (2017-10-05)