Content
Styl strony:
Content
Statystyka odwiedzin:

178236
odwiedzin od 20.03.2013
Content
Liturgia na dziś:
Content
Dziś polecamy WWW:
BIBLIA - Wikipedia
KATECHEZA PARAFIALNA - porządek spotkań na rok szkolny 2018/2019 - terminarz

Katecheza Parafialna 2018/2019 – klasa II

 

         1.   07.X 2018– poświęcenie   Krzyży wykonanych

  przez dzieci z pomocą rodziców (znak Krzyża)

         2.   18.XI – znak białej szaty (ze chrztu)

         3.   13.I 2019 r. – znak wody

4.   03.II  – znak światła – (świeca ze chrztu) .

         5.    Rekolekcje Wielkopostne /13 -15 III/

         6.   07.IV – znak Modlitwy Pańskiej i poświęcenie   modlitewników

* spotkania rozpoczynają się Mszą św. o godz. 12.00

(chyba, że zaznaczono inaczej)

 

 

 

 

Katecheza Parafialna 2018/2019 – klasa IV

 

1. 23.IX 2018 – inicjacja do modlitwy różańcowej (wpisanie do różańca).

2. 21.X – Liturgia Zgromadzenia.

3. 16.XII – Liturgia Słowa oraz przyjęcie do Szkaplerza.

4. 10.II 2019 r. – Liturgia Ofiary Eucharystycznej – (Dziękczynienie)

5. 03.III – Liturgia Eucharystycznej Ofiary – ( Uczta Paschalna )

6. Rekolekcje Wielkopostne /13 -15 III/

7. 10.V o godz. 16.30 – Sprawowanie Sakramentu Pokuty przed rocznicą pierwszej Komunii Świętej.

8. 12.V o godz. 12.00 – rocznica pierwszej Komunii Świętej i wspólne świętowanie (Agapa)

     * spotkania rozpoczynają się Mszą św. o godz. 12.00

(chyba, że zaznaczono inaczej)

 

Katecheza Parafialna 2018/2019 – klasa III

 

  1. 23.IX 2018 – inicjacja do modlitwy różańcowej  (poświęcenie różańców).

              2. 14.X – Wtajemniczenie w Obrzędy wstępne w Eucharystii

3.  04.XI – Liturgia Słowa

4. 09.XII  – Liturgia Miłości – składanie darów   ofiarnych

5. 24.II 2019 r. – Liturgia Ofiary

6.  Rekolekcje Wielkopostne /13 -15 III/

7. 28.IV – Sprawowanie Sakramentu Pokuty (g. 11.00)  oraz włożenie Białej Szaty Komunijnej

8. 17.V o godz. 16.30 – Sprawowanie Sakramentu Pokuty  przed pierwszym pełnym uczestnictwem we Mszy  Świętej

9.  19.V – godz. 12.00  – Uroczystość pierwszego      pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej.

10. 20.V – 24.V – godz. 18.00   Biały Tydzień Eucharystyczny.

11. 22.V  lub w pobliżu – godz. 8.30  – pielgrzymka dziękczynna    

 * spotkania rozpoczynają się Mszą św. o godz. 12.00

(chyba, że zaznaczono inaczej)

 

 

Katecheza Ewangelizacyjna tylko dla Rodziców dzieci pierwszokomunijnych (miejsce spotkań: sala parafialna):

 

03 X  / 17 X  / 07 XI  / 21 XI  / 05 XII 2018

(środa o godz. 19.00)

(obecność jest integralną częścią formacji komunijnej)

Dodał(a): ks. JT (2018-09-17)
KATECHEZA PARAFIALNA - porządek spotkań na rok szkolny 2017/2018 - terminarz

Katecheza Parafialna 2017/2018 – klasa II

 

 1. 1.     08.X 2017 – poświęcenie   Krzyży wykonanych

  przez dzieci z pomocą rodziców (znak Krzyża)

 1. 2.     19.XI – znak białej szaty (ze chrztu)

         3.   07.I 2018 r. – znak wody

4.   04.II  – znak światła – (świeca ze chrztu) .

         5.    Rekolekcje Wielkopostne

         6.   20.V – znak Modlitwy Pańskiej i poświęcenie   modlitewników

* spotkania rozpoczynają się Mszą św. o godz. 12.00

(chyba, że zaznaczono inaczej)

 

 

 

 

Katecheza Parafialna 2017/2018 – klasa IV

 

 1. 1.        24.IX 2017 – inicjacja do modlitwy różańcowej (wpisanie do różańca).
 2. 2.        22.X – Liturgia Zgromadzenia.
 3. 3.        10.XII – Liturgia Słowa oraz przyjęcie do Szkaplerza.
 4. 4.        14.I 2018 r. – Liturgia Ofiary Eucharystycznej – (Dziękczynienie)
 5. 5.        18.II – Liturgia Eucharystycznej Ofiary – ( Uczta Paschalna )
 6. 6.         Rekolekcje Wielkopostne
 7. 7.        05.V o godz. 17.00 – Sprawowanie Sakramentu Pokuty przed rocznicą pierwszej Komunii Świętej.
 8. 06.V o godz. 12.00 – rocznica pierwszej Komunii Świętej i wspólne świętowanie (Agapa)

     * spotkania rozpoczynają się Mszą św. o godz. 12.00

(chyba, że zaznaczono inaczej)

 

 

Katecheza Parafialna 2017/2018 – klasa III

 

 1. 1.             24.IX 2017 – inicjacja do modlitwy różańcowej (poświęcenie różańców).
 2. 2.             15.X – Wtajemniczenie w Obrzędy wstępne w Eucharystii
 3. 3.         05.XI – Liturgia Słowa
 4. 4.         03. XII  – Liturgia Miłości – składanie darów   ofiarnych
 5. 5.         11.II 2018 r. – Liturgia Ofiary
 6. 6.         Rekolekcje Wielkopostne
 7. 7.         08.IV – Sprawowanie Sakramentu Pokuty (g. 11.00)  oraz włożenie Białej Szaty Komunijnej
 8. 8.         11.V o godz. 16.30 – Sprawowanie Sakramentu Pokuty  przed pierwszym pełnym uczestnictwem we Mszy  Świętej
 9. 9.         13.V – godz. 12.00  – Uroczystość pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej.
 10. 10.    14.V – 18.V – godz. 18.00   Biały Tydzień Eucharystyczny.
 11. 11.    16.V  lub w pobliżu – godz. 8.30  – pielgrzymka dziękczynna    

 * spotkania rozpoczynają się Mszą św. o godz. 12.00

(chyba, że zaznaczono inaczej)

 

Dodał(a): ks. JT (2017-12-29)
Chrzest

Chrzest jest pierwszym i podstawowym Sakramentem. Poprzez chrzest człowiek jest przyłączony do Kościoła Powszechnego. Udziela się go na podstawie wiary rodziców i rodziców chrzestnych, którzy zobowiązują się do chrześcijańskiego wychowania dziecka. Chrztu udziela kapłan lub diakon. W wypadku konieczności (niebezpieczeństwo śmierci) może go udzielić każdy chrześcijanin. Formuła udzielania chrztu:

N (imię)...... Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

Chrzest może być udzielony w przypadku, gdy przynajmniej jedno z rodziców wyrazi na to zgodę.
 
Dokumenty potrzebne do chrztu:

 • akt urodzenia dziecka z USC,
 • świadectwo ślubu kościelnego,
 • zaświadczenia rodziców chrzestnych z ich własnych parafii dopuszczające do godności ojca czy matki chrzestnej
 • od stycznia 2016 roku - rodzice dziecka muszą odbyć jedną katechezę chrzcielną - (termin katechezy - druga niedziela miesiąca o godz. 17.00)

Zgodę na chrzest własnego proboszcza, (w przypadku zamieszkania w innej parafii)

W przypadku, gdy rodzice żyją w związkach niesakramentalnych konieczna jest rozmowa duszpasterska oraz ewentualne pisemne zobowiązanie rodziców o katolickim wychowaniu dzieci.

UWAGA !!!!

W uzasadnionych przypadkach duszpasterze mają prawo, aby chrzest został odłożony, a nawet mogą odmówić udzielenia tego Sakramentu.

 

Co należy przynieść na chrzest dziecka:

 • białą szatę - jako znak wolności od grzechu – dobrze byłoby wyhaftować na szatce datę chrztu św. 
 • świecę, znak wierności nauce Chrystusa i Kościoła

Terminy chrztów w Parafii bł. Bolesławy Lament:
 
  Każda niedziela miesiąca o 12.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu)
 
  Przygotowania osób dorosłych do chrztu dokonuje się indywidualnie.
 
Kto może być ojcem, lub matką chrzestną:

 • osoba bierzmowana powyżej 16 lat
 • osoba wierząca i gorliwie praktykująca

Nie mogą zostać chrzestnymi:

 • osoby niepraktykujące
 • bez sakramentu bierzmowania
 • żyjące w związku niesakramentalnym
 • innego wyznania

         Osoby innego wyznania mogą być warunkowo dopuszczone jako tzw.   Świadkowie Chrztu Św.

Dodał(a): ks. Robert Tworkowski (2013-02-25)
Pierwsza Komunia święta

Chrzest św. włącza nas do społeczności Kościoła na podstawie wiary rodziców i dzieje się to najczęściej bez świadomego udziału dzieci. Pierwsza Komunia św. poprzedzona Sakramentem Pokuty jest już świadomym przyjęciem największego daru Bożej miłości - Eucharystii. Wymaga to odpowiedniego przygotowania zarówno dzieci, jak i rodziców, którzy zobowiązali się do wychowywania dziecka w wierze.

Przygotowanie dzieci i rodziców

 • Na początku roku szkolnego w klasach II należy zgłosić Ks. Proboszczowi
  swojej parafii, pragnienie przygotowania dziecka do I Komunii św.
 • Rodzice uczestniczą przez 3 lata w specjalnych spotkaniach we własnej
  parafii
 • Dzieci przygotowywane są przez katechetów w szkole, w  II, III i IV klasie
  oraz w parafii
 • Na początku nauki w klasie III należy dostarczyć katechecie metrykę
  chrztu dziecka


Msze św. Inicjacyjne

 • Udział w nich jest bardzo ważnym i koniecznym elementem ewangelizacyjnym
 • Rodzice przychodzą na te Msze św. razem z dziećmi w wyznaczone niedziele o godz. 12.00
 • Na Mszach św. poszczególne elementy liturgii objaśniane są słowem i gestem.
 • W domu rodzice rozmawiają z dziećmi na temat danej Mszy św. , wykonują wspólnie zadaną pracę i przedstawiają katechecie do konkursowej oceny

Skupienie rodziców i spowiedź rodziców oraz dzieci przed I Komunią św.

 • Dzieci spowiadają się pierwszy raz w niedzielę Miłosierdzia Bożego (23.04.2017 r. o godz. 11.00,
 • Drugi raz spowiedź odbywa się w piątek przed Komunią św. (05.05.2017 r. o godz. 16.30). Wtedy też do spowiedzi powinni przystąpić rodzice i inni bliscy uczestnicy uroczystości komunijnej.


Uroczystość Komunii św.

 • Odbędzie się w niedzielę 07 maja 2017 r. – o godz. 12.00
 • Wszystkie dzieci ubrane są w jednakowe stroje,
 • Wybór wzoru strojów podejmują rodzice, w konsultacji z katechetą
 • Na Mszy św. wśród dzieci może robić zdjęcia tylko jeden fotograf i jeden kamerzysta, pozostali mogą fotografować poza Mszą św., i w "Białym tygodniu"

Zaproszeni goście proszeni są by:

 • Uczestniczyli we Mszy św. razem z dziećmi w kościele, przystępując do Komunii św.
 • W kościele oraz na zewnątrz zachowali godne skupienie, nie prowadzili rozmów, nie palili papierosów, nie żuli gumy, wyłączali telefony komórkowe

Biały tydzień

 • Dzieci wraz z rodzicami i osobami bliskimi uczestniczą przez cały tydzień we Mszy św. wieczornej w strojach komunijnych
 • Każda Msza św. posiada swój odrębny akcent
 • W czasie "Białego tygodnia" rodzice i dzieci uczestniczą zwykle w krótkiej pielgrzymce
 • Przedłużeniem "Białego tygodnia" jest uczestnictwo w procesji Bożego Ciała
 • Po I Komunii św. rodzice dopilnowują codziennej modlitwy, wspólnego udziału w niedzielnej Mszy św. i comiesięcznej spowiedzi dzieci

W czasie białego tygodnia rodzice i dzieci uczestniczą zwykle w krótkiej pielgrzymce

Rocznica Komunii św.

Dodał(a): ks. Robert Tworkowski (2013-02-25)
Spowiedź Święta

Spowiedź odbywa się:

 • na kwadrans przed każdym nabożeństwem – w dni powszednie i niedzielę
 • w I czwartek, I piątek i I sobotę miesiąca dodatkowo od 17.30
 • podczas rekolekcji adwentowych, wielkopostnych i rekolekcji adoracyjnych (tzw. 40 – godz. nabożeństwo) – pół godziny przed każdym nabożeństwem
 • po indywidualnym uzgodnieniu
 • na zgłaszanie osób chorych do posługi sakramentalnej


Spowiedź dla osób słabiej słyszących. Odbywa się nie w kościele lecz w zakrystii.

Dodał(a): ks. Robert Tworkowski (2013-02-25)
Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, udzielającym wierzącemu pełni darów Ducha Świętego. 

Przygotowanie do bierzmowania zasadniczo trwa trzy lata.

 • Kto może przystąpić do Sakramentu Bierzmowania?
 • Co należy zrobić, by przystąpić do Sakramentu Bierzmowania?
 • Spotkania i terminy
 • Termin bierzmowania
 • Indeksy

Kto może przystąpić do Sakramentu Bierzmowania?

Uczniowie klas III gimnazjum i osoby starsze


Co należy zrobić, by przystąpić do Sakramentu Bierzmowania?

 • zgłosić się na początku II klasy Gimnazjum, na pierwsze spotkanie formacyjne; informacja o przygotowaniu do bierzmowania podawana jest we wrześniu w ogłoszeniach parafialnych.
 • przed bierzmowaniem (termin podaje katecheta), należy przynieść świadectwo chrztu


Spotkania:

 • Spotkanie formacyjne – w drugą sobotę miesiąca o godz. 13.00, Msza św. ze szczególny udziałem w Liturgii w II niedzielę dla II klasy o 18.00
 • Spotkanie formacyjne – w trzecią sobotę miesiąca o godz. 13.00, Msza św. ze szczególny udziałem w Liturgii w III niedzielę dla III klasy o 18.00

Termin bierzmowania (przewidywany): 

 maj 2016 r. godz. 18.00

Indeksy

Każdy uczestnik przygotowania po zgłoszeniu się, otrzymuje indeks, w którym podane są terminy spotkań i nabożeństwa, w których powinien uczestniczyć.


Kto może być świadkiem?

Światkiem bierzmowania może być katolik, który przyjął Sakrament Bierzmowania i żyje pełnią życia Kościoła (otrzyma zgodę proboszcza).

Dodał(a): ks. Mateusz Bajena (2013-02-25)
Sakrament małżeństwa

Przed planowanym ślubem należy:

 • zgłosić się do kancelarii parafialnej miejsca zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego 3 miesiące przed planowanym ślubem
 • należy przynieść:
  - metryki Chrztu z adnotacją o bierzmowaniu i stanie wolnym z aktualną datą
    wydania, (nie późniejszą niż 3 miesiące),
  - ostatnie świadectwo szkolne potwierdzające udział w katechizacji,
  - zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (przy ślubie konkordatowym).
    USC wydaje w/w dokument na podstawie aktu urodzenia z USC i dowodu
    osobistego.
 • Uwaga!!!!! – Zaświadczenie z USC jest ważne tylko przez pół roku od chwili wydania, dlatego należy się zwrócić o jego wydanie nie wcześniej niż przewiduje to termin ślubu.
 • uczestniczyć w kursie dla narzeczonych (10 spotkań oraz wizyta w Poradni Rodzinnej i udział w dniu skupienia)
 • ustalić termin ślubu w kancelarii
 • opłacić zapowiedzi

Kursy przedmałżeńskie w naszej parafii jeszcze się nie odbywają, dlatego należy skorzystać z terminów w dowolnej parafii (w kancelarii można uzyskać zestawienie i terminarz na cały rok)
   

Poradnia Rodzinna
   Informację o spotkaniach w Poradni Rodzinnej można otrzymać w kancelarii parafialnej 

Poradnictwo Rodzinne w naszej Parafii

– p. Eliza Czeremcha – telefon do umówienia

 spotkania przy kancelarii 608 400 765


Do spisania aktu ślubu należy przygotować:

 • zaświadczenie o pełnym uczestnictwie kursu przedmałżeńskiego
 • potwierdzenie pierwszej spowiedzi przedmałżeńskiej, dokonanej przynajmniej miesiąc przed ślubem
 • świadectwo o wygłoszonych zapowiedziach z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych
 • dane personalne świadków
 • w przypadku załatwiania formalności przedślubnych w innej parafii - licencję z parafii zamieszkania
 • złożyć zwyczajową ofiarę obejmującą całość obrzędu


Oprawa muzyczna ślubu
   W przypadku ubogaconej oprawy artystycznej konieczny jest dodatkowy kontakt z organistą

Uwaga: obowiązuje całkowity zakaz sypania sztucznych kwiatów, ryżu itp. rzeczy. Dopuszczalne są tylko 

kwiaty żywe, ale w umiarkowanych ilościach. W razie wątpliwości sprawę ustalamy tylko z ks. Proboszczem.

Dodał(a): ks. Robert Tworkowski (2013-02-25)
Sakrament chorych

Osoby starsze lub chore, które nie mogą wychodzić z domu, mogą przystąpić do spowiedzi i przyjąć Komunię św. u siebie w domu. Należy w tym przypadku:

 • zgłosić do kancelarii, zakrystii lub do księdza nazwisko, adres i telefon
  osoby chorej
 • zadeklarować, czy ma to być wizyta jednorazowa, czy stała (raz w miesiącu, w pierwszy piątek)

 
Wizyty jednorazowe:

 • należy zgłosić do księdza dyżurnego, podając dane chorego

W przypadku osoby umierającej należy zaznaczyć, czy jest ona przytomna, czy nie. Wskazane jest uczynić to w miarę jak najwcześniej, by był jeszcze kontakt z chorym.

 • Do zmarłych, księdza nie wzywamy, gdyż sakramenty święte mogą przyjmować jedynie żywi.

 

Wizyty stałe:

 • księża odwiedzają chorych w pierwszy piątek miesiąca w godzinach przedpołudniowych (między godz. 9.00, a 12.00). W przypadku uroczystości lub święta kościelnego księża odwiedzają chorych między godz. 11.00, a 13.00.
 • do poszczególnych chorych przychodzą zwykle ci sami księża
 • w przypadku przeszkody w wizycie prosimy o wcześniejsze uprzedzenie kapłana


Jak należy przygotować się do przyjścia księdza, lub szafarza z Komunią św.:

 • w miarę możliwości zebrać jak największą ilość osób bliskich choremu
 • przygotować stolik blisko łóżka chorego, nakryty białym obrusem
 • na środku stolika zostawić puste miejsce, aby ksiądz mógł tam złożyć Najświętszy Sakrament; krzyż, świece, szklankę z czystą wodą, talerzyk z wodą święconą ( oraz odrobina waty – jeśli przewidziany jest sakrament namaszczenia chorych)
 • na początku wizyty księdza wszyscy podchodzą do łóżka chorego na pobłogosławienie mieszkania i chwilę wspólnej modlitwy
 • podczas spowiedzi chorego wszyscy wychodzą zamykając szczelnie drzwi i modlą się w innym miejscu
 • po spowiedzi, wszyscy wracają do pokoju chorego i klęcząc kontynuują modlitwę

Dni chorego:

 • odbywają się raz lub dwa razy do roku (zwykle w sobotę) przed Bożym Narodzeniem i sobotę przed Niedzielą Palmową
 • zapraszamy również chorych na wspólną Mszę św. w Światowy Dzień Chorych – 11 lutego o godz. 18.00, podczas której chorzy mogą przyjąć Sakrament Chorych.
Dodał(a): ks. Robert Tworkowski (2013-02-25)