Content
Styl strony:
Content
Statystyka odwiedzin:

178236
odwiedzin od 20.03.2013
Content
Liturgia na dziś:
Content
Dziś polecamy WWW:
BIBLIA - Wikipedia
x
BIBLIA - Wikipedia

I mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?

Ak 24, 32

W każdy poniedziałek, po wieczornej Eucharystii, w sali Domu Parafialnego gromadzą się parafianie wczytujący się w Słowo Boże i medytujący teksty Pisma Świętego. Przewodnikiem wspólnej lektury i modlitwy jest ks. Robert Tworkowski, który dzieli się z nami swoją wiedzą teologiczną, a także przygotowuje rozważane na spotkaniu Słowo wybierając i dostosowując komentarze.  

Spotkania Kręgu Biblijnego z elementami Lectio Divina są doskonałą okazją do wspólnotowej medytacji; modlitwy Słowem Bożym; dzielenia się własną refleksją, spostrzeżeniami z braćmi i siostrami, a także pogłębienia wiedzy Biblijnej. Przede wszystkim jest to szczególny czas spotkania z Jezusem w Jego Słowie. 

a.a.

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2013-03-02)