Content
Styl strony:
Content
Statystyka odwiedzin:

178236
odwiedzin od 20.03.2013
Content
Liturgia na dziś:
Content
Dziś polecamy WWW:
BIBLIA - Wikipedia
Strony: 1 2 3
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNEGO KOŁA CARITAS za 2016 rok

W Parafialnym Kole Caritas obecnie posługuje 10 wolontariuszek.

Z pomocy caritas, w sposób systematyczny lub doraźny, korzystało 195 osób z 91 rodzin.

Przychody za 2016 rok wyniosły blisko 38 tys. zł.

Były to: comiesięczne zbiórki do puszek, kolekta w Wielki Czwartek, dochód ze sprzedaży świec, opłatków, gromnic, chlebków, ofiary od Szkolnego Koła Caritas oraz ofiary indywidualne.

Dochód rozdysponowano w następujący sposób:

- opłacono obiady dla 13 dzieci na sumę 1.018 zł.,

- dofinansowano wyżywienie dla chorego dziecka w wysokości 1.200zł.,

- zakupiono żywność na kwotę 12.000zł.

- dofinansowano kolonie zimowe i letnie dla 10 dzieci na kwotę 2.350 zł.,

- pomoc losowa wyniosła 9.300 zł., .

- na zakup gromnic, palm i opłatków wydano 2.400zł.

- do Caritas Archidiecezji Białostockiej przekazano kwotę 4.600 zł., wynikającą z zobowiązań statutowych.

 Rok zakończono saldem dodatnim.

Inne działania Parafialnego Zespołu Caritas to:

- Przeprowadzono 2 zbiórki żywności w Hipermarkecie Auchan, w których zebrano blisko 1.100 kg. produktów spożywczych.

- Z zakupionych i z zebranych produktów spożywczych przygotowano i wydano blisko 400 paczek żywnościowych, oraz 120 paczek ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.

- Za pośrednictwem Banku Żywności przeprowadzono dystrybucję 2,8 tony jabłek oraz znacznej ilości mielonki, musli, napojów, sosów i czekolad.

- Z „Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej”, zwanej żywnością unijną, przeprowadzono dystrybucję 5.9 tony żywności. Były to: olej, cukier, ryż makaron, sery, mielonka, kawa zbożowa, sok jabłkowy, klopsiki, herbatniki i inne.

- W ramach obowiązkowych Działań Towarzyszących, dla beneficjentów „Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej”, zorganizowano warsztaty edukacji ekonomicznej, warsztaty dietetyczne, warsztaty kulinarne i wiele innych o których informowaliśmy w comiesięcznych sprawozdaniach.

- Na podstawie przygotowanych przez caritas wniosków, 5 rodzin otrzymało SZLACHETNĄ PACZKĘ ze Stowarzyszenia Wiosna.

- Wzięliśmy udział w charytatywnej akcji „Kilometry Dobra”, w której, razem ze Szkolnym Kołem Caritas, zebraliśmy blisko 39 metrów złotówek. Przekazaliśmy je na Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo w Supraślu.

- Wzięliśmy udział w akcji „Tornister Pełen Uśmiechów”. Zebrane artykuły papiernicze przekazano dla 31 dzieci z ubogich rodzin naszej parafii.

- Zebrano i przekazano potrzebującym bardzo dużą ilość odzieży, butów, zabawek, pościeli oraz  drobnego sprzętu codziennego użytku.

-Pośredniczono w przekazie mebli, a także sprzętu AGD i RTV oraz sprzętu elektronicznego.

     Działalność Parafialnego Zespołu Caritas jest możliwa dzięki ogromnej życzliwości i ofiarności naszych parafian, za którą wyrażamy serdeczne „BÓG ZAPŁAĆ.”

     Przy tej okazji informujemy, że w piątki przed każdą I niedzielą miesiąca, na Mszy Św. o godzinie 18.00, wolontariuszki modlą się za ofiarodawców, podopiecznych i we własnej intencji, prosząc Boga o błogosławieństwo i potrzebne łaski na każdy dzień.

Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2017-01-07)
Realizacja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2016

Realizacja POPŻ Podprogram 2016 w naszej parafii przebiega zgodnie z założonym planem. Do tej pory przeprowadzono dwie dystrybucje żywności: 6 września - skorzystało 88 beneficjentów (wydano 516,72 kg żywności) oraz 11 października - skorzystało 101 beneficjentów (wydano 454,8 kg produktów spożywczych). 

Ponadto parafia rozpoczyna realizację działań towarzyszących. Nasi wolontariusze (dzieci z rodzin beneficjentów) wzięli udział w Strajku Żywności, przeprowadzonym przez Bank Żywności Suwałki-Białystok, w dniu 17 października 2016 przy pomniku Józefa Piłsudskiego w Białymstoku. Celem akcji było zwrócenie uwagi na marnowanie żywności. Były transparenty, a wolontariusze rozdawali ulotki i magnesy informacyjne.

W najbliższym czasie planujemy przeprowadzenie konkursu plastycznego dla dzieci pod hasłem: "Marnowanie jedzenia to śmierdząca sprawa". Ponadto planujemy pomoc w utrzymaniu higieny osobistej dla beneficjentów POPŻ, spotkanie ze specjalistą z poradni rodzinnej, spotkanie integracyjne "Poznajemy historię i zabytki naszego miasta" i inne, o których będziemy na bieżąco informować.

Następne dystrybucje żywności planujemy na 8 listopada i 6 grudnia 2016.

Z upoważnienia ks. Proboszcza - Wiesława Grodzka

Dodał(a): Jan Grodzki (2016-10-20)
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016

Z dniem 06.09.2016 w naszej Parafii p.w. bł. Bolesławy Lament rozpoczyna się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

     Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków 

Europejskiego Funduszu Pomoicy Najbardziej Potrzebującym

w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Do końca kwietnia 2017 roku w Parafii p. w. bł. Bolesławy Lament, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca kwietnia 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT,  groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego ,Parafia p.w. bł. Bolesławy Lament  realizować będzie cykliczne działania: zajęcia aktywizujące , inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, grupy wsparcia, wsparcie psychologiczne /terapeutyczne i inne. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2016 jest kontynuacją  Podprogramu 2015 w ramach którego Parafia p. w. bł. Bolesławy Lament objęła wsparciem żywnościowym 120 osób. Obok dystrybucji paczek  prowadzone były również działania wspierające, edukacyjne i włączające oraz działania informacyjne. O szczegółach informowaliśmy na bieżąco na nasze stronie internetowej.

 Organizacją Partnerską Regionalną za pośrednictwem której będziemy otrzymywali żywność jest Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok z siedzibą w Suwałkach.  Osobą odpowiedzialną za realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w Parafii p. w. bł. Bolesławy Lament jest p. Wiesława Grodzka.

Pierwsza w tej edycji dystrybucja żywności odbędzie się 06.09.2016 (wtorek) w magazynie/siedzibie Parafialnego Koła Caritas przy ul. Marii Dąbrowskiej 3, w godzinach 16-18. Terminy następnych dystrybucji będziemy umieszczać na stronie internetowej Parafii oraz będą podane bezpośrednio beneficjentom.

Dodał(a): Jan Grodzki (2016-08-31)
Dystrybucja żywności unijnej - FEAD

  Parafia p.w. bł. Bolesławy Lament informuje beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015, że najblizsza dystrybucja żywności odbędzie się 26 kwietnia 2016 roku w godzinach 16.00 - 18.00 w magazynie Caritas przy ul. Marii Dąbrowskiej 3.

                                                                                 Z upoważnienia ks. Proboszcza - Wiesława Grodzka

Dodał(a): Jan Grodzki (2016-04-10)
Dystrybucja produktów rolnych z Banku Żywności Suwałki-Białystok

     Informujemy, że nasza parafia podpisała - w grudniu 2015 roku - umowę z Bankiem Żywności Suwałki-Białystok na dystrybucję produktów rolnych. Do programu zakwalifikowano 140 osób, podopiecznych Parafialnego Caritas. Podstawą zakwalifikowania były skierowania na żywność z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2015 (zwaną żywnością unijną). Część beneficjentów, którzy nie korzystają z programu POPŻ, została zakwalifikowana na podstawie "karty kwalifikacyjnej".

     Zgodnie z umową, dystrybucja produktów rolnych przewidziana jest do 30.06.2016.

     Po raz pierwszy dystrybucję jabłek przeprowadzono 23.02.2016 w ilości 10 kg na osobę, tj. łącznie 1400 kg. Kolejne dystrybucje planujemy jeden raz w miesiącu, o ile pozwoli na to stan zapasów magazynowych. Następna dystrybucja przewidziana jest na 29.03.2016r.

                                                     Z upoważnienia ks. Proboszcza - Wiesława Grodzka

Dodał(a): Jan Grodzki (2016-02-27)
SPRAWOZDANIE KOŁA CARITAS ZA 2015 rok

W Parafialnym Kole Caritas posługuje 11 wolontariuszek.

Z pomocy caritas, w sposób systematyczny lub doraźny, korzystało 180 osób                           co stanowi 82 rodziny.

Przychody za 2015 rok wyniosły nieco ponad 37.000 zł.

Dochód rozdysponowano w następujący sposób:

- opłacono obiady dla 29 dzieci na sumę 1.840 zł.,

- zakupiono żywność na kwotę 13.000zł.

- dofinansowano kolonie zimowe i letnie dla 29 dzieci na kwotę 5.800 zł.,

- pomoc losowa wyniosła 8.300 zł., .

- na zakup gromnic, palm i opłatków wydano 2.200zł.

- do Caritas Archidiecezji Białostockiej przekazano kwotę 5.300 zł., wynikającą z zobowiązań statutowych. Rok zakończono saldem dodatnim.

Inne działania Parafialnego Zespołu Caritas to:

- Przeprowadzono 3 zbiórki żywności w Hipermarkecie Auchan, w których zebrano 2.450 kg. produktów spożywczych o wartości niespełna 16.000 zł.

- Z zakupionych i z zebranych produktów spożywczych przygotowano i wydano blisko 500 paczek żywnościowych, oraz 140 paczek ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.

- Z „Programu Embargo” przeprowadzono dystrybucję 4 ton jabłek.

- Rozdysponowano wśród potrzebujących 2.300 butelek różnych napojów otrzymanych z Banku Żywności.

- Z „Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej”, zwanej żywnością unijną, przeprowadzono dystrybucję 5.100 kg. żywności o wartości ponad 16.000zł.

- W ramach obowiązkowych Działań Towarzyszących, dla beneficjentów „Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej”, zorganizowano warsztaty edukacji ekonomicznej, warsztaty dietetyczne, warsztaty kulinarne i wiele innych o których informowaliśmy w comiesięcznych sprawozdaniach.

- Na podstawie przygotowanych przez caritas wniosków, 12 rodzin z dziećmi, otrzymało SZLACHETNĄ PACZKĘ ze Stowarzyszenia Wiosna.

- Wzięliśmy udział w charytatywnej akcji „Kilometry Dobra”, w której, razem ze Szkolnym Kołem Caritas, zebraliśmy blisko 34 metry złotówek. Przekazaliśmy je na Ośrodek Rehabilitacyjno Opiekuńczo Wychowawczy dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo w Supraślu.

- Wzięliśmy udział w akcji „Tornister Pełen Uśmiechów”. Z zebranych artykułów papierniczych przygotowaliśmy 5 plecaków które przekazaliśmy do Centrali Caritas. Pozostałe przybory szkolne rozdysponowaliśmy dla 43 dzieci z ubogich rodzin naszej parafii.

- Zebrano i przekazano potrzebującym bardzo dużą ilość odzieży, butów, zabawek, pościeli oraz  drobnego sprzętu codziennego użytku.

-Pośredniczono w przekazie mebli, a także sprzętu AGD i RTV oraz sprzętu elektronicznego.

     Działalność Parafialnego Zespołu Caritas jest możliwa dzięki ogromnej życzliwości i ofiarności naszych parafian, za którą wyrażamy serdeczne „BÓG ZAPŁAĆ.”

     Przy tej okazji informujemy, że w piątki przed każdą I niedzielą miesiąca, na Mszy Św. o godzinie 18.00, wolontariuszki modlą się za ofiarodawców, podopiecznych i we własnej intencji, prosząc Boga o błogosławieństwo i potrzebne łaski na każdy dzień.

Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2016-01-01)
Informacja dotycząca realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014 – 2020 Podprogram 2015

     Realizacja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 Podprogram 2015 , w Parafii p. w. bł. Bolesławy Lament, przebiegała zgodnie z założonym planem.

    W dniu 15.09.2015 przeprowadziliśmy dystrybucję żywności  w ilości  1.018,04 kg. Były to: makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, mleko UHT, groszek z marchewką, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, cukier biały i olej rzepakowy. Wszyscy beneficjenci odebrali żywność w wyznaczonym terminie.

    Każdy pobierający paczki żywnościowe został poinformowany o następnym terminie dystrybucji, które miało miejsce dnia 20.10.2015. W tym dniu wydaliśmy 1.002,16 kg. produktów żywnościowych  w postaci 108 paczek żywnościowych, które zawierały: makaron świderki, płatki kukurydziane, kawa zbożowa, ser podpuszczkowy dojrzewający, ser topiony, koncentrat pomidorowy, sok jabłkowy oraz klopsiki w sosie własnym.

Następną dystrybucję żywności planujemy: 24.11.2015, 12.01.2016 oraz 23.02.2016.

    Przypominamy, że pomoc żywnościowa w postaci paczek z POPŻ, może być przekazywana dla osób spełniających kryteria kwalifikowalności, określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Od 01.10.2015 jest to kwota 951 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł. dla osoby w rodzinie. Każda OPL, w tym Parafia p.w. Bł. Bolesławy Lament, wydaje beneficjentom paczki na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej, a w przypadku osoby bezdomnej – na podstawie oświadczenia (załącznik nr 6 do wytycznych MPiPS).

    Aktualnie Parafia p.w. Bł. Bolesławy Lament obejmuje wsparciem żywnościowym, w ramach POPŻ Podprogram 2015,  110 osób. Okres dystrybucji żywności z w/w Programu został wydłużony do 30.04.2016.

    Oprócz wydawania paczek żywnościowych, parafia p.w. Bł. Bolesławy Lament realizowała działania w ramach środków towarzyszących. Były to:

- Udział dzieci beneficjentów w finale akcji „TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW”, który odbył się 31 sierpnia 2015 roku na placu przed Teatrem Dramatycznym.

- Umożliwienie beneficjentom bezpłatnego korzystania z łaźni Domu dla Bezdomnych Caritas Archidiecezji Białostockiej przy ul. Sienkiewicza 81/9 w Białymstoku, w ramach „pomocy w utrzymaniu higieny osobistej”.

- Spotkanie integracyjno – edukacyjne pod hasłem „ POZNAJEMY HISTORIĘ I ZABYTKI NASZEGO MIASTA” w dniu 15.10.2015.

- Udział dzieci w „STRAJKU ŻYWNOŚCI” w ramach ŚWIATOWEGO DNIA ŻYWNOŚCI w dniu 16.10.2015.

- Spotkanie z psychologiem, którego tematem była „KOMUNIKACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA” dnia 23.10.2015.

    Działania te miały na celu włączenie osób doświadczających deprawacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnej oraz pomoc towarzyszącą, niezbędną do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

    Ponadto w naszej parafii odbyły się w dn. 03.09.2015 warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia oraz warsztaty edukacji ekonomicznej w dn. 28.10.2015, finansowane z POPŻ Podprogram 2015. Miały one na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

    W najbliższym czasie planujemy spotkanie z ekspertem z Poradni Rodzinnej (18.11.2015) oraz warsztaty kulinarne (19.11.2015).

Dodał(a): Jan Grodzki (2015-11-02)
Informacja dotycząca realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014 – 2020 Podprogram 2015

Informacja dotycząca realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014 – 2020 Podprogram 2015.

  

Dnia 4 sierpnia 2015 Parafia p.w. bł. Bolesławy Lament w Białymstoku przeprowadziła  dystrybucję żywności unijnej w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2015. Były to: ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko UHT, koncentrat pomidorowy, klopsiki w sosie własnym, cukier biały i mielonka wieprzowa. Wszyscy beneficjenci odebrali produkty żywnościowe w wyznaczonym terminie. Planowany następny termin dystrybucji żywności to   15 wrzesień 2015.

 

   Jednocześnie pragniemy poinformować, że ks. proboszcz skierował do wszystkich podopiecznych Carias zaproszenie następującej treści.       

„Ks. Jacek Tomkiel – Proboszcz Parafii p.w. bł. Bolesławy Lament oraz wolontariuszki Parafialnego Zespołu Caritas, zapraszają wszystkich podopiecznych Caritas, na comiesięczne Msze Święte w dniach: 7 sierpnia,      4 września, 2 października, 30 października, 4 grudnia 2015 oraz 8 stycznia i 5 lutego 2016. o godzinie 18.00 w kościele p.w. bł. Bolesławy Lament, ul. Marii Dąbrowskiej 3.

   Msze Święte w wymienionych terminach, będą sprawowane w intencji ofiarodawców, podopiecznych oraz wolontariuszek PZC.

   Podczas Mszy Świętych będą głoszone przez Ks. Proboszcza specjalne konferencje.

   Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do włączania się w funkcjonowanie społeczności parafialnej (lokalnej) poprzez czynny udział w tych Mszach Świętych, w szczególności poprzez czytanie Słowa Bożego, śpiewu psalmu, czytanie modlitwy wiernych, udziału w procesji z darami lub po prostu uczestniczenia we wspólnej modlitwie.

                                              w imieniu PZC serdecznie zapraszam

                                                    Ks. Jacek Tomkiel, proboszcz

Dodał(a): Jan Grodzki (2015-08-06)
Informacje uzupełniające do Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2015

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca lutego 2016 roku w Parafii p. w. bł. Bolesławy lament, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego ,Parafia p.w. bł. Bolesławy Lament  realizować będzie cykliczne działania: zajęcia aktywizujące , inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, grupy wsparcia, wsparcie psychologiczne /terapeutyczne. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Parafia p. w. bł. Bolesławy Lament objęła wsparciem żywnościowym 105 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania takie jak: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Wigilia dla ubogich, Jasełka i wspólne kolędowanie, działania informacyjne.

Dodał(a): Jan Grodzki (2015-07-02)
x
Strony: 1 2 3