Content
Styl strony:
Content
Statystyka odwiedzin:

174593
odwiedzin od 20.03.2013
Content
Liturgia na dziś:
Content
Dziś polecamy WWW:
Radio Maryja
Strony: 1 2 3
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - PODPROGRAM 2017 – efekty

PODPROGRAM 2017 – efekty

 1. 1.    Parafia Rzymskokatolicka p.w. bł. Bolesławy Lament w Białymstoku z terenu województwa podlaskiego przy współpracy Bankiem Żywności Suwałki – Białystok, realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.
 2. 2.    Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 122 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa podlaskiego.

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

- 6,54150 ton żywności;

- 1220 paczek żywnościowych;

4. W ramach Podprogramu 2017 dla 122 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 7 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

• Ekonomiczne - 1 spotkanie dla  20 uczestników

• Żywieniowe – 4 spotkania dla 71 uczestników

• Kulinarne - 2 spotkania dla 22 uczestników

• Niemarnowanie żywności - 4 spotkania dla 71 uczestników

 

                                                                                                           Z upoważnienia ks. proboszcza

                                                                                                                    Wiesława Grodzka

 

Dodał(a): Jan Grodzki (2018-07-15)
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych beneficjentów POPŻ Podprogram 2017

Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
W związku z powyższym Organizacje Partnerskie:

 • Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30
 • Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki - Białystok z siedzibą w Suwałkach przy ul. Kowieńskiej 3/18
 • Rzymskokatolicka Parafia p.w. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku przy ul. M. Dąbrowskiej 3

realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy  żywnościowej obejmujące:

1. imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym
w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;

2. dochód osoby i rodziny;

3. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

 

WW informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r.

Z up. ks. proboszcza Wiesława Grodzka

Dodał(a): Jan Grodzki (2018-05-31)
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA - REALIZACJA PODPROGRAMU 2017

   Parafia p.w. bł. Bolesławy Lament informuje, że dystrybucja żywnoścvi unijnej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 przebiega zgodnie z założonym planem. Ostratnia dystrybucja żywności odbyła się 16 stycznia 2018, o czym beneficjenci byli poinformowani. Kolejne terminy dystrybucji to:

20 lutego,

20 marca,

17 kwietnia,

15 maja,

5 czerwca.

    Żywność wydawana będzie jak do tej pory w magazynie Caritas przy ul. Marii Dąbrowskiej 3, w godz. 15.30 - 18.30.

    Wszystkich zainteresowanych informujemy, że do tej pory parafia przeprowadziła obowiązkowe następujące warsztaty:

- kulinarne, w których wzięło udział 12 osób,

- edukacji ekonomicznej, w których wzięło udział 20 osób,

- dietetyczne i nimarnowania żywności z 20-osobową frekwencją.

   Następne warsztaty planujemy w terminach: 23 lutego - dietetyczne i 23 marca kulinarne.

   O innych działaniach beneficjenci będą informowani na bieżąco.

 

                                                                                   Z up. ks. proboszcza Wiesława Grodzka

Dodał(a): Jan Grodzki (2018-01-18)
DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI UNIJNE PODROGRAM 2017

Parafia p.w. bł. Bolesławy Lament informuje, że rozpoczynamy dystrybucję żywności unijnej z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA - PODPROGRAM 2017. Wydawanie żywności zaczynamy we wtorek 12 września 2017 w magazynie Caritas przy ul. Marii Dąbrowskiej 3, w godzinach 15.30 - 18.30. Wszystkich zakwalifikowanych do tego PODPROGRAMU serdeczne zapraszamy.

Jednocześnie informujemy, że następne terminy dystrybucji to: 10 października, 14 listopada i 12 grudnia 2017.    O dalszych terminach poinformujemy w stosownym czasie.

Z upoważnienia ks. proboszcza  - Wiesława Grodzka.

Dodał(a): Jan Grodzki (2017-09-10)
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA PODPROGRAM 2017

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM2017

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:

a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności Suwałki – Białystok  [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa podlaskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
 2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
   1. groszek z marchewką 4 kg,
   2. fasola biała 4 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
   6. makaron jajeczny 4,5 kg,      
   7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
   8. ryż biały 4 kg,
   9. kasza gryczana 2 kg,
   10. herbatniki maślane 0,6 kg,
   11. mleko UHT 7 l,
   12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
   13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
   14. szynka drobiowa 3 kg,
   15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
   16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
   17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
   18. cukier biały 4 kg,
   19. olej rzepakowy 4 l;   
 3. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywności do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

Dodał(a): Jan Grodzki (2017-07-21)
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA PODPROGRAM 2016

PODPROGRAM 2016 – efekty

 

 1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności z Suwałk.
 2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
 3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 118 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • 6,465 ton żywności;
 • 1180 paczek żywnościowych;
 1. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy  łącznie w 5 warsztatach edukacyjnych, w których wzięły udział 36 osoby.
 2. Rodzaje warsztatów:
 • Ekonomiczne - 1 spotkanie dla 5 uczestników.
 • Żywieniowe – 2 spotkania dla 16 uczestników.
 • Kulinarne - 2 spotkania dla 15 uczestników.
Dodał(a): Jan Grodzki (2017-07-21)
Zakończenie dystrybucji żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016.

   Informuję, że Parafia p. w. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku zakończyła dystrybucję żywności

z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016.

Po raz ostatni żywność wydawano 25.04.2017.

Produkty spożywcze odebrali wszyscy beneficjenci.

Podczas trwania Podprogramu 2016, w warsztatach prowadzonych przez Bank Żywności, wzięło udział 36 osób.

I tak:- w warsztatach kulinarnych - 15 osób,

        - w warsztatach dietetycznych - 16 osób,

        - w warsztatach edukacji ekonomicznej - 5 osób.

Ponadto parafia prowadziła Działania Towarzyszące we własnym zakresie.

Były to: - udział w "Strajku Żywności" podczas Światowego Dnia Żywności,

            - konkurs plastyczny dla dzieci pod hasłem "Marnowanie jedzenia to śmierdząca sprawa",

            - Wigilia dla ubogich,

            - pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,

            - jasełkowe kolędowanie,

            - pokaz edukacyjno - integracyjny p.t. "Białystok dawniej i dziś",

            - warsztaty kreatywne walentynkowe.

W  ramach działań towarzyszących planujemy też włączyć się w akcję "Kilometry Dobra", połączoną z Dniem Dziecka.

Parafia nasza podjęła decyzję dystrybucji żywności unijnej POPŻ Podprogram 2017. O rozpoczęciu dystrybucji poinformujemy zainteresowanych w stosownym czasie.

                                                                                                                            Wiesława Grodzka

Dodał(a): Jan Grodzki (2017-05-10)
Informacja dotycząca realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016

 

Informujemy beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016 (tych, którzy pobierają żywność unijną), że dystrybucja żywności w 2017 roku z w/w Programu odbędzie się w następujących terminach: 10 styczeń, 7 luty, 7 marzec, 11 kwiecień w godzinach 15.30 – 18.00, w magazynie Parafialnego Zespołu Caritas przy ul. M. Dąbrowskiej 3. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 668 510 475.

Wiesława Grodzka – koordynator Programu

Dodał(a): Jan Grodzki (2017-01-08)
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNEGO KOŁA CARITAS za 2016 rok

W Parafialnym Kole Caritas obecnie posługuje 10 wolontariuszek.

Z pomocy caritas, w sposób systematyczny lub doraźny, korzystało 195 osób z 91 rodzin.

Przychody za 2016 rok wyniosły blisko 38 tys. zł.

Były to: comiesięczne zbiórki do puszek, kolekta w Wielki Czwartek, dochód ze sprzedaży świec, opłatków, gromnic, chlebków, ofiary od Szkolnego Koła Caritas oraz ofiary indywidualne.

Dochód rozdysponowano w następujący sposób:

- opłacono obiady dla 13 dzieci na sumę 1.018 zł.,

- dofinansowano wyżywienie dla chorego dziecka w wysokości 1.200zł.,

- zakupiono żywność na kwotę 12.000zł.

- dofinansowano kolonie zimowe i letnie dla 10 dzieci na kwotę 2.350 zł.,

- pomoc losowa wyniosła 9.300 zł., .

- na zakup gromnic, palm i opłatków wydano 2.400zł.

- do Caritas Archidiecezji Białostockiej przekazano kwotę 4.600 zł., wynikającą z zobowiązań statutowych.

 Rok zakończono saldem dodatnim.

Inne działania Parafialnego Zespołu Caritas to:

- Przeprowadzono 2 zbiórki żywności w Hipermarkecie Auchan, w których zebrano blisko 1.100 kg. produktów spożywczych.

- Z zakupionych i z zebranych produktów spożywczych przygotowano i wydano blisko 400 paczek żywnościowych, oraz 120 paczek ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.

- Za pośrednictwem Banku Żywności przeprowadzono dystrybucję 2,8 tony jabłek oraz znacznej ilości mielonki, musli, napojów, sosów i czekolad.

- Z „Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej”, zwanej żywnością unijną, przeprowadzono dystrybucję 5.9 tony żywności. Były to: olej, cukier, ryż makaron, sery, mielonka, kawa zbożowa, sok jabłkowy, klopsiki, herbatniki i inne.

- W ramach obowiązkowych Działań Towarzyszących, dla beneficjentów „Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej”, zorganizowano warsztaty edukacji ekonomicznej, warsztaty dietetyczne, warsztaty kulinarne i wiele innych o których informowaliśmy w comiesięcznych sprawozdaniach.

- Na podstawie przygotowanych przez caritas wniosków, 5 rodzin otrzymało SZLACHETNĄ PACZKĘ ze Stowarzyszenia Wiosna.

- Wzięliśmy udział w charytatywnej akcji „Kilometry Dobra”, w której, razem ze Szkolnym Kołem Caritas, zebraliśmy blisko 39 metrów złotówek. Przekazaliśmy je na Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo w Supraślu.

- Wzięliśmy udział w akcji „Tornister Pełen Uśmiechów”. Zebrane artykuły papiernicze przekazano dla 31 dzieci z ubogich rodzin naszej parafii.

- Zebrano i przekazano potrzebującym bardzo dużą ilość odzieży, butów, zabawek, pościeli oraz  drobnego sprzętu codziennego użytku.

-Pośredniczono w przekazie mebli, a także sprzętu AGD i RTV oraz sprzętu elektronicznego.

     Działalność Parafialnego Zespołu Caritas jest możliwa dzięki ogromnej życzliwości i ofiarności naszych parafian, za którą wyrażamy serdeczne „BÓG ZAPŁAĆ.”

     Przy tej okazji informujemy, że w piątki przed każdą I niedzielą miesiąca, na Mszy Św. o godzinie 18.00, wolontariuszki modlą się za ofiarodawców, podopiecznych i we własnej intencji, prosząc Boga o błogosławieństwo i potrzebne łaski na każdy dzień.

Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2017-01-07)
Realizacja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2016

Realizacja POPŻ Podprogram 2016 w naszej parafii przebiega zgodnie z założonym planem. Do tej pory przeprowadzono dwie dystrybucje żywności: 6 września - skorzystało 88 beneficjentów (wydano 516,72 kg żywności) oraz 11 października - skorzystało 101 beneficjentów (wydano 454,8 kg produktów spożywczych). 

Ponadto parafia rozpoczyna realizację działań towarzyszących. Nasi wolontariusze (dzieci z rodzin beneficjentów) wzięli udział w Strajku Żywności, przeprowadzonym przez Bank Żywności Suwałki-Białystok, w dniu 17 października 2016 przy pomniku Józefa Piłsudskiego w Białymstoku. Celem akcji było zwrócenie uwagi na marnowanie żywności. Były transparenty, a wolontariusze rozdawali ulotki i magnesy informacyjne.

W najbliższym czasie planujemy przeprowadzenie konkursu plastycznego dla dzieci pod hasłem: "Marnowanie jedzenia to śmierdząca sprawa". Ponadto planujemy pomoc w utrzymaniu higieny osobistej dla beneficjentów POPŻ, spotkanie ze specjalistą z poradni rodzinnej, spotkanie integracyjne "Poznajemy historię i zabytki naszego miasta" i inne, o których będziemy na bieżąco informować.

Następne dystrybucje żywności planujemy na 8 listopada i 6 grudnia 2016.

Z upoważnienia ks. Proboszcza - Wiesława Grodzka

Dodał(a): Jan Grodzki (2016-10-20)
Strony: 1 2 3