Content
Styl strony:
Content
Statystyka odwiedzin:

178236
odwiedzin od 20.03.2013
Content
Liturgia na dziś:
Content
Dziś polecamy WWW:
BIBLIA - Wikipedia
Numer konta bankowego

Rzymskokatolicka Parafia  p.w. bł. Bolesławy Lament w Białymstoku

KREDYT BANK S.A. II  O/Białystok nr 08 1500 1344 1213 4004 9501 0000

 

Dodał(a): ks. Robert Tworkowski (2013-02-24)
SPRAWOZDANIE KSIĘDZA PROBOSZCZA - NA DZIEŃ 25 IV 2016

WIZYTACJA  KANONICZNA  PARAFII BŁ. BOLESŁAWY LAMENT  
W  BIAŁYMSTOKU PRZEZ  
KSIĘDZA  ARCYBISKUPA EDWARDA OZOROWSKIEGO

METROPOLITĘ  BIAŁOSTOCKIEGO
(25 kwietnia  2016)

SPRAWOZDANIE KSIĘDZA  PROBOSZCZA


         W imieniu Wspólnoty Parafialnej i własnym, witam serdecznie Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Profesora Edwarda Ozorowskiego Metropolitę Białostockiego. Witam również obecnych, na tej wizytacji kanonicznej kapłanów. Pozdrawiam także Parafian, licznie zgromadzonych, a szczególnie młodzież, która dziś przystąpi do sakramentu Bierzmowania. 

I. Statystyka

W granicach terytorialnych naszej parafii jest zameldowanych nieco ponad 5000 osób. Z tej liczby zapisanych w kartotekach parafialnych jest 3700 osób. Ok. 600 osób stanowią prawosławni, a pozostałe 700 osób, to nie praktykujący lub należący do innych wyznań. Spośród wpisanych do kartoteki nieobecna jest dużą liczba osób, które na stałe pracują poza miejscem zamieszkania, głownie za granicą

          Struktura  grup wiekowych w naszej parafii przedstawia się następująco: ok.  25 % populacji  to dzieci i młodzież do 25 roku życia. Ludzie w wieku produkcyjnym – od 25 do 65 lat – stanowią ok. 50%. Pozostałe 25% stanowią osoby ponad 65 lat, a więc w wieku emerytalnym.

Osoby żyjące samotnie to prawie 30%. Pełne rodziny, a więc małżeństwa z dziećmi i małżeństwa, to 58 %. Pozostałe 12% to rodziny niepełne.

Warto też zwrócić uwagę na sporą ilość osób żyjących w  związkach cywilnych bez przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa oraz w tzw. wolnych związkach. Ta tendencja do życia bez zobowiązań jest wzrostowa.

         Wypada również przedstawić statystykę ilościową niektórych posług sakramentalnych i duszpasterskich. Od ostatniej wizytacji zostało ochrzczonych: 299 osób; do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło: 108 dzieci; bierzmowanie przyjęły: 192 osoby; zawarto 102 sakramentalne związki małżeńskie, odbyło się 189 pogrzebów. Bilans pomiędzy chrztami a pogrzebami jest w ostatnich latach  na korzyść osób rodzących się.

II. Życie duszpasterskie

         Parafia nasza zastała erygowana prawie 15 lat temu przez Księdza Arcybiskupa Wojciecha Ziembę. Terytorium parafii obejmuje głownie dwa osiedla: Marczuk oraz Osiedle Młodych.

Od samego początku w parafii działa bardzo prężnie koło Caritas, przychodząc z pomocą najbardziej potrzebującym, a przede wszystkim rodzinom wielodzietnym. Spora grupa wiernych angażuje się w białą procesję, a miejscową już tradycją stała się Procesja Eucharystyczna, po ulicach parafii, na zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Regularnie, każdego 13 dnia miesiąca / w dzień fatimski/ spotykają się Koła Żywego Różańca. Odbywają się również spotkania Wspólnoty Misyjnej oraz cotygodniowe formacje Wspólnot: Przymierza, Przyjaciół Oblubieńca i  Grupy Biblijnej. W parafii działa Krąg Domowego Kościoła. Co sobotę zbiera się też na modlitwie różańcowej ok. 20 młodych mężczyzn – głownie ojców rodzin. Co sobotę spotykają się też na swojej formacji dzieci w ramach tzw. Diakonii Dziecięcej. Od lutego 2015 roku rozpoczęły się próby chóru parafialnego.  Niedawno zawiązała się na nowo schola dziecięca. Od ubiegłego roku działa Poradnia Życia Rodzinnego z możliwością skorzystania z porad psychologa. Cieszy również fakt, iż wielu parafian czynnie uczestniczy we Mszy św., czytając Słowo Boże, śpiewając psalmy, czy też podejmując różne inne posługi na potrzeby parafii.

Ważny wymiar duszpasterski zajmują ludzie chorzy, cierpiący. Odwiedzamy ich w każdy pierwszy piątek miesiąca, oraz przed Bożym Narodzeniem, Wielkanocą i oczywiście na każde zaproszenie.

Eucharystia sprawowana jest w dni powszednie o g. 7.00 i 18.00, a w niedzielę o 7.30, 10.00 12.00 i 18.00.

Obecnie w parafii posługują jako wikariusze: ks. Robert Tworkowski i ks. Mateusz Bajena. Wielką pomocą w duszpasterstwie jest dla nas posługa ks. Dariusza Wojteckiego, Profesora Seminarium Duchownego w repliki zegarków hublot Białymstoku.

Katecheza w szkołach prowadzona jest głównie przez katechetów świeckich i niewielkim wymiarze przez księży.

Od września 2006 r. funkcję organistki pełni p. Katarzyna Gerwatowska, a w zastępstwie posługuje również p. Andrzej Gerwatowski. Jako kościelny posługuje od prawie 10 lat p. Józef Bachanek. Na uwagę zasługuje fakt, że służy on jako wolontariusz.

III. Sprawy materialne

Funkcjonowanie duszpasterstwa wymaga odpowiedniej infrastruktury. Od Wielkanocy 2008 r. cała liturgia sprawowana jest w murach nowego kościoła. W dniu 11 maja 2008 r. został wmurowany przez ks. Arcybiskupa Metropolitę Edwarda Ozorowskiego kamień węgielny.

W 2010 roku rozpoczęto pracę przy wznoszeniu nowego domu parafialnego i wolnostojącej dzwonnicy. Uroczyste poświęcenie domu parafialnego odbyło się 29 września 2014. W 2015 rozebrano stare budynki parafialne i uporządkowano otoczenie tworząc parking na prawie 60 miejsc.  30 listopada 2015 została poświęcona domowa kaplica, która służy przede wszystkim kapłanom.

To krótkie sprawozdanie nie wyczerpuje wszystkiego, co należałoby ująć. Jest to jednak pewien zarys, ukazuje obraz działania Bożego w naszej wspólnocie parafialnej.

Mam nadzieję, że wizytacja pasterska pomoże nam objąć głębszą refleksją nasze poczynania duszpasterskie i ukaże perspektywy na przyszłość. 

Prosimy Księdza Arcybiskupa o słowa umocnienia w wierze i modlitwę w intencji wszystkich należących do parafii bł. Bolesławy Lament.

Dodał(a): ks. Mateusz Bajena (2017-02-20)
Sprawozdanie ks. Proboszcza

Sprawy materialne

W trakcie organizowania życia parafialnego szybko okazało się, że potrzebne jest również rozpoczęcie prac zmierzających do budowania trwałej bazy materialnej nowej parafii. Wspomniałem już o przeogromnym zaangażowaniu wielu parafian w adaptację istniejących budynków i przystosowania ich do możliwości sprawowaniu Kultu Bożego i zamieszkania – jako tymczasowy dom parafialny. Tylko dzięki ogromnej determinacji i wytrwałości parafian w niecałe dwa miesiące (od 8.10.2001 r.) udało się rozpocząć normalne funkcjonowania. Oczywiście szły za tym ofiary materialne –  pieniądze na prowadzenie prac. Ofiarowano też wszystkie paramenty i wyposażenie do tymczasowej Kaplicy. Mamy więc odpowiednią ilość ornatów, szat liturgicznych, obrusów ołtarzowych, kielichów i puszek mszalnych. Posiadamy trzy chorągwie procesyjne i inne wyposażenie do procesji. Wszystko to jest też nie tylko w odpowiedniej ilości, ale też dbałości. Obrazy w Kaplicy są dziełem i darem naszej parafianki, całe zaś wyposażenie jest ufundowane przez parafian. Dzwon ofiarowała anonimowo jedna z rodzin naszej parafii, a konfesjonały również anonimowo starsze małżeństwo z parafii św. Rocha.   

W 2002 r. położono w Kaplicy tymczasowej gresową posadzkę i cały budynek został ocieplony styropianem, dzięki czemu w zimie nawet w najgorsze mrozy temperatura w Kaplicy jest zawsze dodatnia. Kaplica nasza ma przecież nam służyć, aż do wybudowania nowego Kościoła.   

Dzięki życzliwości władz miejskich, z panem Prezydentem Ryszardem Turem na czele,  pod koniec 2003 r. został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W kwietniu zaś 2004 r., parafia wykupiła na własność znaczną część placu pod przyszłą budowę. Wówczas też krystalizował się plan warunków konkursowych i doboru kompetentnych sędziów do oceny prac. Ostatecznie konkurs otwarty, za zgłoszeniami, został oficjalnie ogłoszony, przy współudziale Białostockiego oddziału SARP, 15.09.2004 r. Wybór i ogłoszenie wyników konkursowych miało miejsce 11.12.2004 r. w kaplicy  przy kościele św. Jadwigi Królowej w Białymstoku. Tam też została zorganizowana wystawa pokonkursowa wszystkich ocenianych prac.

Ostatnim trudnym etapem okazało się uzyskanie pozwolenia na budowę nowych obiektów sakralnych. Powyższe pozwolenie otrzymaliśmy na początku czerwca 2005 r.

Wielką radością materialną ale też i duchową jest budowa nowej świątyni parafialnej. Została ona rozpoczęta już w czerwcu 2005 r. W maju 2006 r. sprawowaliśmy w polowych i surowych warunkach uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Po niecałych trzech latach od rozpoczęcia budowy, a dokładnie od Wielkanocy 2008 r. cała liturgia sprawowana jest w murach nowego kościoła.

11 maja 2008 r. został wmurowany przez ks. Arcybiskupa  Metropolitę Edwarda Ozorowskiego kamień węgielny. Cała uroczystość miała bardzo podniosły charakter, a kamień (a raczej malutki kamyczek) pochodzący z  Golgoty w Jerozolimie, poświęcony został przez papieża Benedykta XVI. Po poświeceniu odbył się wielki festyn rodzinny, w którym uczestniczyło wg naszych szacunków ok. 1000 osób.

Tak, jak to było powyżej zaznaczone, od 13 czerwca rozpoczęła się budowa naszej nowej świątyni. Ofiarność i materialne wsparcie parafian było bardzo wielkie. Dzięki temu udało się w grudniu 2005 zamknąć budynek górnym stropem i prowizorycznym dachem.

Cały kościół został ocieplony wełną i obudowany cegłą klinkierową. Został położony dach z blachy cynkowej. Wewnątrz położono przewody elektryczne i nagłośnieniowe, następnie świątynię otynkowano. Zostały tez zainstalowane: ogrzewanie wodne podłogowe (w systemie miedzianych rurek), wentylacja z rekuperacją (czyli z odzyskiem ciepła). Ściany wewnętrzne świątyni, od tego roku, są już poszpachlowane i pomalowane; w bocznych przejściach wymurowano ściany z cegły klinkierowej i praktycznie zrobiona została cała stolarka z drewna dębowego i aluminium. W sierpniu 2009 r. zostały sprowadzone z Niemiec 31 letnie organy mechaniczne – 15 głosowe. Organy zostały poświęcone przez ks. Arcybiskupa  Metropolitę Edwarda Ozorowskiego 20 grudnia 2009 – o godz. 12.00.

W roku 2010 rozpoczęto pracę przy wznoszeniu nowego domu parafialnego. W sezonie budowlanym udało się zamknąć tzw. stan zerowy. Od maja 2011 r. rozpocznie się kolejny etap budowy i na koniec roku  budowa została sfinalizowana jako stan surowy zamknięty. Obecnie, na wrzesień 2012 r. dom parafialny jest ocieplany wełną i obmurowywany cegłą klinkierową (w stylu podobnym do świątyni. Na ten rok planowane jest jeszcze wstawienie stolarki okiennej i przykrycie domu parafialnego blachą.

W sierpniu b.r. zostały sprowadzone, z ludwisarni p. Felczyńskich, dwa nowe dzwony o wadze 350 kg (bł. Ks. Michał Sopoćko) i 500 kg (bł. Ks. Jerzy Popiełuszko. Dzwony te są darem konkretnych rodzin z naszej parafii. Planowane jest zawieszenie ich ( razem z istniejącym już dzwonem o wadze 220 kg – bł. Jan Paweł II) na początek października 2012 r. W tym celu wznoszona jest częściowa konstrukcja żelbetonowa nowej wolnostojącej wieży.

To krótkie sprawozdanie nie wyczerpuje wszystkiego, co należałoby ująć. Jest to jednak pewien zarys życia naszej wspólnoty i wydaje się, że ukazuje chociaż wybiórczo obraz działania Bożego w nas i wstawiennictwa naszej Patronki bł. Bolesławy Lament.        

 

Ks. Jacek Tomkiel

proboszcz parafii bł. Bolesławy  Lament

Dodał(a): ks. Robert Tworkowski (2013-02-24)