Content
Styl strony:
Content
Statystyka odwiedzin:

178236
odwiedzin od 20.03.2013
Content
Liturgia na dziś:
Content
Dziś polecamy WWW:
BIBLIA - Wikipedia
I. Statystyka (wrzesień 2012)

         W granicach terytorialnych naszej parafii jest zameldowanych ok. 5000 osób. Z tej liczby zapisanych w kartotekach parafialnych jest 3728 osób. Ok. 500 osób stanowią prawosławni, a bez mała 700 ludzi, to nie praktykujący lub należący do innych wyznań. Z tą ostatnią grupą i prawosławnymi duszpasterstwo praktycznie niewiele ma do czynienia. Na naszym terenie przy ul. Hetmańskiej znajduje się meczet muzułmański, nie ma natomiast żadnej cerkwi.

         Ujęci w strukturę parafialną wierni w liczbie 3728 osób, to prawie 80% zamieszkujących na naszym terenie. Ciekawie przedstawia się statystyka grup wiekowych, ponieważ dzieci i młodzież do 24 roku życia to 26% populacji. Ludzie w wieku produkcyjnym – od 25 do 60 lat – stanowią 48%. Pozostałe 26% stanowią osoby w po 60 roku życia, a więc w wieku emerytalnym. Osoby żyjące samotnie to prawie 25%, dwie w rodzinie 28 %, trzy – to 22%. Pozostałe 25% to rodziny większe niż trzy osoby. Prawie 49% stanowią rodziny nie wychowujące obecnie dzieci. Jedno dziecko jest u 25% rodzin, dwoje u 19%, troje u prawie 5,5%, czworo u niecałych 1,2%. Są tylko 2 rodziny z szóstką dzieci i jedna mająca ich siedmioro.

         Warto również przypatrzeć się rodzajom więzów rodzinnych. I tak 946 – to małżeństwa związane sakramentalnie, co stanowi – 86,5%. 13 ślubów zostało zawartych w cerkwi, związków cywilnych bez przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa jest 22, z przeszkodami – 59, a konkubinatów, czyli związków bez żadnych zobowiązań aż 52. 

         Wypada również tu przedstawić statystykę ilościową niektórych posług sakramentalnych i duszpasterskich. A więc, od początku istnienia parafii zostało ochrzczonych: 491 osób; do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło: 414 dzieci; bierzmowanie przyjęło: 475 osób; zawarto 160 sakramentalnych związków małżeńskich. Odbyło się aż 432 pogrzeby. Bilans pomiędzy chrztami a pogrzebami jest bardzo zbliżony, chociaż od dwóch lat chrztów jest ok. 1/3 więcej, niż pogrzebów. 

Dodał(a): ks. Robert Tworkowski (2013-02-24)