Content
Styl strony:
Content
Statystyka odwiedzin:

178236
odwiedzin od 20.03.2013
Content
Liturgia na dziś:
Content
Dziś polecamy WWW:
BIBLIA - Wikipedia
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Spotkania Małżeńskie - informacje i kontakt

Plagą dzisiejszych czasów są konflikty w małżeństwach, które często kończą się rozwodami. Aby zapobiegać tym rodzinnym tragediom szuka się nieraz różnej pomocy. Jedną z nich są tzw. Spotkania Małżeńskie – czyli specjalne rekolekcje prowadzone w formie warsztatów. Informację na ten temat można odnaleźć na naszej tablicy informacyjnej przy wyjściu ze świątyni lub na stronie internetowej: www.spotkaniamalzenskie.blogspot.com

Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2016-10-29)
PRZYGOTOWANIE DO JUBILEUSZOWEGO AKTU PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA JAKO KRÓLA I PANA

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,

Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!

Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,

który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego

i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,

wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.

Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu

przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.

Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.

Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,

dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz

z pokolenia na pokolenie,

wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.

Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,

wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła

i dokonuje naszego uświęcenia.

Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,

na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.

Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta

i świat cały objęło Twe Królestwo:

królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,

królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,

teraz i na wieki wieków Amen.

Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2016-10-17)
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

 

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

 

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

-       W naszych sercach  – Króluj nam Chryste!

-       W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

-       W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!

-       W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!

-       W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

-       W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!

-       W naszych miastach i wioskach–Króluj nam Chryste!

-       W całym Narodzie i Państwie Polskim– Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

-       Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca­– Chryste nasz Królu, dziękujemy!

-       Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

-       Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

-       Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

-       Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

 

Świadomi naszych win i zniewagzadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

 

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

-       Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

-       Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień –Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

-       Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci –Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

-       Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie –Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

-       Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw –Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

 

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

 

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

 

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża.Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

 

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

 

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu,chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

 

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania.Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

 

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

 

*  *  *

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu

uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2016-10-17)
List pasterski Episkopatu Polski w sprawie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana

List pasterski Episkopatu Polski

w sprawie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana

 

Drogie Siostry i Drodzy Bracia!

 

W dzisiejszej Ewangelii wybrzmiało ważne pytanie Pana Jezusa o naszą wiarę: „Czy (…) Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? (Łk 18,8). Bez wiary, jak zaznacza autor Litu do Hebrajczyków, „nie można podobać się Bogu” (11,6). Wcześniej usłyszeliśmy, że inaczej niż niesprawiedliwy sędzia z przypowieści, Pan Bóg bez ociągania bierze w obronę tych, którzy dniem i nocą do Niego wołają. Ma więc sens nasza wytrwała modlitwa. Trzeba więc o łaskę wiary stale prosić, ale też mężnie wiarę wyznawać i razem z innymi ją manifestować. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i poprzedzające je Dni Misyjne w diecezjach pokazały, że dzieje się wówczas zbawienie, doświadczamy obecności i bliskości Boga.

W nadchodzących dniach szczególnym aktem wiary i modlitwy będzie Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, którego treść została zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski, a jego uroczysta proklamacja odbędzie się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 19 listopada br. – w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Nazajutrz akt ten zostanie odmówiony we wszystkich świątyniach Kościoła katolickiego w Polsce. Pragniemy, żeby był on znaczącym krokiem w procesie przywracania Jezusowi należnego Mu miejsca w naszym życiu osobistym, zawodowym i społecznym. Dlatego zachęcamy do podjęcia trudu duchowego przygotowania do niego i realizacji płynących z niego zobowiązań.

 

 1. 1.   Prezentacja wydarzenia i dzieła przyjęcia Jezusa za Pana i Króla

W bulli Misericordiae vultus (nr 5) papież Franciszek podpowiada, by zamykając Drzwi Święte Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, powierzyć Chrystusowi Panu „życie Kościoła, całej ludzkości i ogromnego kosmosu, prosząc o wylanie Jego miłosierdzia jak rosy porannej, aby owocna stała się historia, którą mamy tworzyć w najbliższej przyszłości”. W nawiązaniu do tych słów i w jedności z papieżem chcemy wołać, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata i dzień wcześniej w Krakowie-Łagiewnikach: „Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi. […] wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla, i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu”. Jubileuszowy Akt ma też bardzo czytelne odniesienie do obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski, w formie wyznania wiary i wyrzeczenia się złego: „Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. [...] Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw”.

Zasadniczym celem dokonania aktu jest uznanie z wiarą panowania Jezusa, poddanie i zawierzenie Mu życia osobistego, rodzinnego i narodowego we wszelkich jego wymiarach i kształtowanie go według Bożego prawa. Jesteśmy bowiem świadkami wielorakiego pozostawiania Boga na marginesie życia, czy wręcz odchodzenia od Boga. W naszym życiu ma nieraz miejsce swego rodzaju detronizacja Jezusa, pozbawianie Go należnego Mu miejsca i czci, możliwości wpływu na nasze życie i postępowanie. A przecież, „Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,9-11).

Nie trzeba więc Chrystusa intronizować w znaczeniu wynoszenia Go na tron i nadawania Mu władzy ani też ogłaszać Go Królem. On przecież jest Królem królów i Panem panów na wieki (por. Ap 19,16; 1Tm 6,15n). Natomiast naszym wielkim zadaniem jest podjęcie dzieła intronizacji Jezusa w znaczeniu uznawania Jego królewskiej godności i władzy całym życiem i postępowaniem. Parafrazując myśl papieża Piusa XI z encykliki „Quas Primas”, można powiedzieć krótko: trzeba robić wszystko, by Chrystus panował. Tak określone zadanie domaga się uznania Chrystusa za swego i naszego Króla, uznania Jego panowania nad nami, czyli dobrowolnego poddania się Prawu Bożemu, Jego władzy, okazania Mu posłuszeństwa, celem uporządkowania, ułożenia po Bożemu życia osobistego i społecznego.

Dlatego Jubileuszowy Akt jest nade wszystko aktem wiary, który potwierdza wybór Chrystusa i obliguje nas do życia na miarę zawartego z Nim przymierza, jest aktem sprawiedliwości, w znaczeniu oddania Mu tego, co Jemu należne i aktem posłuszeństwa w odpowiedzi na Jego Miłość. W proklamacji aktu nie chodzi tylko o jakiś wyraz zewnętrznego uznania Jezusa Królem i Panem, ale postawę głęboko wewnętrzną, duchową, która ma swoje konsekwencje w życiu i promieniuje na wszystkie sfery życia, na innych ludzi i owocuje w społeczeństwie. O to właśnie wołał św. Jan Paweł II w homilii inaugurującej swój pontyfikat: „Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych oraz kierunków cywilizacyjnych”.

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana trzeba zatem widzieć szerzej, jako początek realizacji wielkiego dzieła otwarcia Jezusowi drzwi: naszych domów i serc, świątyń i miejsc pracy. Chodzi o dzieło umiłowania Jezusa do końca, oddania Mu życia, zawierzenia Mu siebie, swej przyszłości i pracy nad sobą, podejmowania posługi miłości miłosiernej ze względu na Niego oraz realizacji Ewangelii we wszelkich sferach życia, również społecznej, ekonomicznej i politycznej.

 

 1. 2.   Zaproszenie do czynnego udziału w wydarzeniu i dziele intronizacji

W trakcie rozeznawania dążeń tzw. ruchów intronizacyjnych i w ramach wymiany myśli z ich przedstawicielami okazało się, że wspólny ich cel jest zbieżny z dążeniem wielu wspólnot i stowarzyszeń Kościoła w Polsce, m.in. środowiska oazowego i charyzmatycznego. Jest też u podstaw spotkań młodzieży w Lednicy. Oznacza to, że od wielu lat dojrzewa w naszym Kościele myśl i pragnienie, aby uznać Chrystusa Panem i Zbawicielem, uznać Go Królem i poddać się Jego Prawu. Dlatego bez obaw i z ufnością wobec Ducha Świętego, który przemawia wspólnym głosem ludu Bożego, zwracamy się do wszystkich wiernych z prośbą o zaangażowanie się w realizację tego dzieła.

U jego podstaw jest proklamacja Jubileuszowego Aktu. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zapraszamy Was wszystkich, także wiernych ze środowisk polonijnych na całym świecie. Szczególne zaproszenie kierujemy do członków ruchów, wspólnot i stowarzyszeń kościelnych oraz do polskiej młodzieży. Zapraszamy zwłaszcza Was, którzy pielgrzymujecie na Lednickie Pola, którzy braliście udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie i którzy z różnych powodów zostaliście w domu. Zostawcie „kanapę” i ruszcie w drogę, zabierając z sobą cały entuzjazm wiary. Bądźcie otwarci na prośby i sugestie Waszych duszpasterzy. Potrzebujemy w Łagiewnikach młodych siewców nadziei. Realizacja dzieła intronizacji, czyli wywyższenia Jezusa w naszym życiu osobistym, rodzinnym, kościelnym i narodowym, nie będzie bowiem czymś łatwym i dlatego wydarzenie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia musi być jak mocne uderzenie w dzwon, byśmy się obudzili i z radością podjęli trudne zadanie, przekonani o jego nieodzowności.

Uroczystość rozpocznie się 19 listopada br., o godz. 10.00. Jej kulminacyjnym punktem będzie liturgia Mszy św. o godz. 12.00. Jubileuszowy Akt będzie proklamowany przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. Ci z nas, którzy nie wybiorą się do Łagiewnik, będą mogli śledzić to ważne wydarzenie w mediach.

Natomiast w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, we wszystkich świątyniach Kościoła katolickiego w Polsce, każdy będzie mógł osobiście i razem z domownikami, we wspólnocie zgromadzenia liturgicznego, dokonać aktu przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Oczywiście owocność naszego włączenia się w Jubileuszowy Akt będzie zależała od wcześniejszego przygotowania swego wnętrza i zaangażowania, od obudzenia naszej wiary.

Dlatego trzeba, byśmy wszyscy od zaraz podjęli trud duchowego przygotowania. Nie można bowiem sprowadzić Jubileuszowego Aktu tylko do wypowiedzenia formuły słownej. Trzeba treść Aktu poznać, w sercu rozważyć i przyjąć. By zaś dobrze zaowocował w naszym życiu, należy zadbać o stan łaski uświęcającej, a więc o serce czyste, pojednane z Bogiem i z bliźnimi. Konieczny jest wysiłek ożywienia osobistej więzi z Jezusem, by mógł działać i zaprowadzać Swe Królestwo w poszczególnych wymiarach naszego życia. Stąd też, pierwszym nakazem chwili jest modlitwa do Ducha Świętego, ponieważ bez Jego pomocy nikt nie jest w stanie wyznać, iż „Panem jest Jezus” (1Kor 12,3).

Już dzisiaj bardzo prosimy, aby proklamację Jubileuszowego Aktu poprzedziła nowenna, odmawiana w naszych świątyniach, klasztorach i seminariach. Odmawiajmy również w naszych domach „Modlitwę do Jezusa, naszego Króla i Pana”, którą dołączamy do tego listu.   

Na czas przygotowań do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

 

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

obecni na 374. Zebraniu Plenarnym

Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie

w dniu 5 października 2016 r.

 

List należy odczytać w niedzielę, 16 października 2016 r.

 

Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2016-10-17)
Modlitwa Pokutna o przebaczenie grzechów popełnionych w Polsce, uwolnienie od więzów zła, uzdrowienia nas i naszych relacji - 15 X 2016

Żyjemy w podzielonym narodzie. Coraz więcej w nas zniechęcenia, złości, zawiści i zniewoleń. Wzrasta liczba rozwodów. Wielu ludzi żyje w lęku, depresji, niepewności. Potrzebujemy interwencji Boga w poważnych problemach, których sami nie rozwiążemy, potrzebujemy Bożego Miłosierdzia. A warunkiem otrzymania Bożego Miłosierdzia jest pokuta. Wspólnota wierzących zaprasza wiernych  na Jasną Górę, gdzie 15 października w potężnej modlitwie pokutno-przebłagalnej będziemy prosić o przebaczenie grzechów popełnionych w Polsce, uwolnienie od więzów zła, uzdrowienia nas i naszych relacji. W naszej wspólnocie parafialnej chcemy włączyć się w to zaproszenie i w tym duchu organizujemy spotkanie modlitewne tu w naszej świątyni. Będzie ono miało miejsce w najbliższą sobotę od 9.00 do 14.00. Bardzo serdecznie zapraszamy do tej modlitwy w łączności z Jasną Górą.

Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2016-10-10)
Nabożeństwo Adoracyjne 02 - 04 października 2016

 

NIEDZIELA – 02.10.2016 – Msze Św. wg. PORZĄDKU NIEDZIELNEGO

19.00 – RÓŻANIEC

Poniedziałek – 03.10.2016 r. oraz Wtorek – 04.10.2016 r.

7.00 – Sakrament Pokuty

7.30 – Eucharystia z nauką rekolekcyjną

 ( ADORACJA NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU)

9.30 - Sakrament Pokuty

10.00 – Eucharystia z nauką rekolekcyjną

 ( ADORACJA NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU)

17.30 – Sakrament Pokuty

18.00 – Eucharystia z nauką rekolekcyjną i RÓŻANIEC

Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2016-09-23)
Proponowany porządek Adoracji

Porządek Adoracji Najświętszego Sakramentu

 

Adoracja w Niedzielę – 02.10.2016

Adoracja indywidualna wszystkich chętnych poza sprawowaną Eucharystią

 

 Adoracja w Poniedziałek – 03.10.2016

11.00 – KŻR im. Bł. Bolesławy Lament

12.00 – KŻR im. Matki Bożej Królowej Rodzin

13.00 – KŻR im. św. Barbary

14.00 – KŻR im. św. Józefa

15.00 – KŻR im. Matki Bożej Miłosierdzia

16.00 – Wspólnota Misyjna

 

Adoracja we Wtorek – 04.10.2016

11.00 – KŻR im. św. Józefa

12.00 – KŻR im. Matki Bożej Szkaplernej

13.00 – KŻR im. Matki Bożej Licheńskiej

14.00 – KŻR im. św. Faustyny

15.00 – Caritas

16.00 – Wspólnota Misyjna

 

Wszyscy inni Parafianie zaproszeni są  do adoracji w dowolnym czasie

 

Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2016-09-23)
15 rocznica utworzenia naszej Parafii i Rekolekcje Eucharystyczne 02 X - 04 X

Pragnę poinformować, że z przyczyn od nas niezależnych nie będzie w najbliższym czasie planowanych

MISJI PARAFIALNYCH

Od następnej niedzieli 02 X - rozpocznie się trzydniowe nabożeństwo Eucharystyczne /tzw. 40 - godzinne/

Prowadzącym będzie ks. Krzysztof Kralka - SAC

program i porządek adoracji będzie podany w niedługim czasie

ks. Proboszcz

Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2016-09-19)
KATECHEZA PARAFIALNA - porządek spotkań na rok szkolny 2016/2017 - terminarz

klasa II

     1.     09.X 2016 – poświęcenie   Krzyży wykonanych

           przez dzieci z pomocą rodziców (znak Krzyża)

     2.     06.XI – znak białej szaty (ze chrztu)

     3.   08.I 2017 r. – znak wody

     4.   05.II  – znak światła – (świeca ze chrztu) .

     5.   29 – 31 III – Rekolekcje Wielkopostne

     6.   21.V – znak Modlitwy Pańskiej i poświęcenie   modlitewników

klasa III

 1. 1.         25.IX 2016 – inicjacja do modlitwy różańcowej (poświęcenie różańców).
 2. 2.         16.X – Wtajemniczenie w Obrzędy wstępne w Eucharystii
 3. 3.         06.XI – Liturgia Słowa
 4. 4.         04. XII  – Liturgia Miłości – składanie darów   ofiarnych
 5. 5.         12.II 2017 r. – Liturgia Ofiary
 6. 6.         29 – 31 III – Rekolekcje Wielkopostne
 7. 7.         23.IV – Sprawowanie Sakramentu Pokuty (g. 11.00) i włożenie Białej Szaty Komunijnej
 8. 8.         05.V o godz. 16.30 – Sprawowanie Sakramentu Pokuty  przed pierwszym pełnym uczestnictwem we Mszy  Świętej
 9. 9.         07.V – godz. 12.00  – Uroczystość pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej.
 10. 10.    08.V – 13.V – godz. 18.00   Biały Tydzień Eucharystyczny.
 11. 11.    10.V  lub w pobliżu – godz. 8.30  – pielgrzymka dziękczynna

 

klasa IV

 1. 1.        25.IX 2016 – inicjacja do modlitwy różańcowej (wpisanie do różańca).
 2. 2.        23.X – Liturgia Zgromadzenia.
 3. 3.        11.XII – Liturgia Słowa oraz przyjęcie do Szkaplerza.
 4. 4.        15. I 2017 r. – Liturgia Ofiary Eucharystycznej – (Dziękczynienie)
 5. 5.        19.II – Liturgia Eucharystycznej Ofiary – ( Uczta Paschalna )
 6. 6.        29 – 31 III – Rekolekcje Wielkopostne
 7. 7.        12.V o godz. 17.00 – Sprawowanie Sakramentu Pokuty przed rocznicą pierwszej Komunii Świętej.
 8. 8.        14.V o godz. 12.00 – rocznica pierwszej Komunii Świętej i wspólne świętowanie (Agapa)

     * spotkania są o godz. 12.00 (chyba, że zaznaczono inaczej)

Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2016-09-02)
Informacja o Pielgrzymce do Krypna
Tradycją lat ubiegłych, w pierwszych dniach września, organizowana jest Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie. W tym roku pielgrzymka wyruszy 32 raz w sobotę 03 września. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wyruszenia na wspólny pielgrzymkowy szlak. 
Wyjście z naszej parafii o godz. 7.15. Zapisy  prowadzone będą od niedzieli 28 sierpnia 2016. Zachęcamy już teraz, by jak najwięcej naszych parafian wybrało się na tę pielgrzymkę, a w szczególności, aby poszła na nią młodzież. Przewidywane koszt pielgrzymkowe to 5 zł. Będzie też możliwość powrotu autokarem. Dodatkowy koszt autokaru wynosi 15 zł.
Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2016-08-25)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20