Content
Styl strony:
Content
Statystyka odwiedzin:

165717
odwiedzin od 20.03.2013
Content
Liturgia na dziś:
Content
Dziś polecamy WWW:
OPOKA - Laboratorium Wiary i Kultury
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia

BYĆ DOBRYM JAK CHLEB

 

List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia 

 

 

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!

 

Obecny rok poświęcony jest osobie św. Brata Alberta, szczególnego patrona i świadka miłosierdzia. Jego życie, a zwłaszcza życiowa dewiza: „być dobrym jak chleb”, stanowi dla nas inspirujący przykład urzeczywistniania w praktyce miłosierdzia. W myśl tegorocznego hasła programu duszpasterskiego „Idźcie i głoście”, chcemy jeszcze bardziej zaangażować się w apostolat miłosierdzia. Ojciec Święty Franciszek w Liście Misericordia et misera ogłoszonym na zakończenie Roku Świętego, zwraca naszą uwagę na to, że wszyscy doświadczyliśmy Bożego miłosierdzia i podkreśla, że teraz: „Nadszedł czas, aby zrobić miejsce wyobraźni miłosierdzia”. Każdy jest umiłowany przez Boga, więc każdy ma mieć miłosierdzie w sercu, pamięci i działaniu.

 

W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy: „uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dobra materialne rozdzielali każdemu według potrzeby” (Dz 2,42-45). Tak realizowana pomoc charytatywna „każdemu według potrzeby” przyczynia się do budowania sprawiedliwości społecznej. Chrześcijanie od początku mają świadomość, że działalność charytatywna nie jest celem samym w sobie, ale że ma się ona przyczyniać do realizacji najważniejszego celu, którym jest zbawienie wszystkich ludzi.

 

Chrystusowe wezwanie do miłosierdzia jest nadal aktualne. Radością napełnia fakt, że działalność charytatywną Kościoła w Polsce podejmuje ponad 800 instytucji, które realizują 5000 różnego rodzaju dzieł. Dzięki temu pomoc dociera do ponad 3 milionów potrzebujących. W szczególny sposób uczestniczy w nich Caritas Polska w łączności z Caritas Diecezjalnymi. Rodzinę Caritas od 26 lat tworzy 5000 Parafialnych Zespołów Caritas, 2700 Szkolnych i Akademickich Kół Caritas, w których posługuje blisko 100 tysięcy wolontariuszy. Nie można pominąć również nieocenionej roli wszystkich tych, którzy spontanicznie angażują się w pomoc potrzebującym.  

 

Mimo błyskawicznego rozwoju technologicznego, kulturowego, społecznego i cywilizacyjnego bieda w różnej postaci dotyka wiele milionów ludzi. Jedną z nich jest głód, którego doświadcza 800 milionów ludzi na całym świecie. Wciąż spotykamy się z obojętnością na los drugiego człowieka, przede wszystkim tego będącego daleko, ale i tego obok nas. Jak mówi Papież Franciszek: „Tak wiele jest docierających do nas obrazów, że widzimy cierpienie, ale go nie dotykamy, słyszymy płacz, ale nie pocieszamy płaczących, widzimy pragnienie, ale go nie zaspokajamy” (Rzym, 13 czerwca 2016 r.). Dlatego od ponad ćwierćwiecza Caritas w Polsce wychodzi z licznymi inicjatywami pomocy potrzebującym na różnych płaszczyznach. Pomagamy dzieciom przez Wakacyjną Akcję Caritas, Tornister Pełen Uśmiechów i Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom; ubogim poprzez zbiórki żywności Tak, pomagam! i Kromkę Chleba; niepełnosprawnym, chorym i starszym przez Jałmużnę Wielkopostną i 1%. Pomagamy także ofiarom konfliktów  wojennych w uruchomionym w październiku 2016 roku programie Rodzina Rodzinie. Cieszy fakt, że spieszymy z pomocą nie tylko osobom potrzebującym w Polsce, ale i w najdalszych regionach świata, zwłaszcza ofiarom katastrof, suszy, powodzi i wojen.

 

Posługa Caritas nie jest jednak zwykłą działalnością charytatywną. To przede wszystkim kształtowanie postawy wrażliwości na los drugiego człowieka i odpowiedź na konkretne problemy dzisiejszego świata. Musimy pamiętać, że warunkiem niesienia miłosierdzia jest osobiste doświadczenie Miłosierdzia Bożego i zgoda na Jego działanie w życiu każdego z nas. Jak pisze Papież Benedykt XVI w encyklice Caritas in veritate: „Dyspozycyjność wobec Boga otwiera na dyspozycyjność wobec braci oraz wobec życia”.

 

Dyspozycyjność wobec Boga to inne imię nowej ewangelizacji. Celem wszystkich współcześnie podejmowanych wysiłków duszpasterskich Kościoła jest otwarcie człowieka na żywą i zbawczą miłość Boga. Bóg chce być obecny ze swoją miłością miłosierną zwłaszcza tam, gdzie ludzie pozbawieni są nie tylko doczesnych perspektyw godziwego życia, ale i wszelkich znaków obecności Boga. Dyspozycyjna obecność wobec bliźnich na marginesach współczesnego świata staje się miarą wiarygodności Kościoła, bo Chrystus utożsamił się z biednymi, ich lękiem i cierpieniem. Papież Franciszek nie tylko to głosi, ale niezwykle mocno pokazuje, zwłaszcza wobec uchodźców, bezdomnych, głodujących, ofiar handlu ludźmi i przemocy.

 

Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci dramatem trwającej od ponad 6 lat wojny w Syrii. Wskutek tego konfliktu ponad 13 mln ludzi, w tym 6 mln dzieci potrzebuje pomocy humanitarnej. Wśród wielu inicjatyw pomocy cierpiącym jest przygotowany i realizowany przez Caritas Polska, wspomniany już program Rodzina Rodzinie, który umożliwia materialne wsparcie konkretnej syryjskiej rodziny. Dzięki zaangażowaniu pojedynczych osób a także całych rodzin, instytucji, wspólnot zakonnych i parafialnych wspieranych jest już ponad 2000 syryjskich rodzin. Każdy z nas ma wciąż możliwość włączenia się do grona pomagających. Niech to szczególne dzieło będzie naszą konkretną odpowiedzią na los rodzin, tak boleśnie dotkniętych dramatem wojny.  Już teraz pragniemy podziękować wszystkim, którzy zechcą wesprzeć ofiarą zbieraną dziś do puszek w całej Polsce osoby dotknięte wojną w Syrii, szczególnie w zrujnowanym Aleppo.

 

Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, w którą przypada też Święto Patronalne Caritas, pragniemy nasze myśli i serca zwrócić do Maryi, Matki Miłosierdzia, aby wypraszała paschalną radość wszystkim zaangażowanym w dzieła charytatywne Kościoła, zwłaszcza wolontariuszom ze Szkolnych i Akademickich Kół oraz Parafialnych Zespołów Caritas a także tym, których modlitwa umacnia posługujących. Niech Maryja wspiera szlachetnych fundatorów i darczyńców, umożliwiających Caritas i wszelkim organizacjom charytatywnym codzienną misję. Niech Jej wstawiennictwo przymnaża apostołów miłosierdzia na wzór św. Brata Alberta.

 

Wszystkim Wam, Siostry i Bracia udzielamy pasterskiego błogosławieństwa.

 

 

Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce

obecni na 375. Zebraniu Plenarnym KEP

 w Warszawie, w dniu 14 marca 2017 r. 

Dodał(a): ks. JT (2017-04-23)
Życzenia świąteczne od Księdza Proboszcza i naszych duszpasterzy

Wszystkim naszym Parafianom i Gościom radości

płynącej ze Zmartwychwstania Chrystusa.

Wszystkim głosimy radosne "Alleluja" – Jezus żyje.

Niech Boże życie będzie udziałem każdego z Was.

Szczęść Boże!


Dodał(a): ks. JT (2017-04-15)
Triduum Paschalne

Wielki Czwartek

18.00 – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

Adoracja N.S. – do 24.00 (spowiedź od 21.00)

Wielki Piątek

g. 8.00 – 18.00 – ADORACJA N.S.

9.00 – Jutrznia z Godziną Czytań

15.00 – Nowenna do Bożego Miłosierdzia

18.00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

Adoracja N.S. – do 22.00

Wielka Sobota

g. 8.00 – 20.00 – ADORACJA N.S.

9.00 – Jutrznia z Godziną Czytań

15.00 – Nowenna do Bożego Miłosierdzia

      (Spowiedź – od 10.30 do 12.30)

21.00 – WIGILIA PASCHALNA

(proszę wziąć świece z osłonką na wosk)

00.30 – 6.00 – ADORACJA N.S.

 Poświęcenie pokarmów co pół godziny

             Od 9.00 do 16.00       

 

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego:

Nowenna do Miłosierdzia Bożego – g. 6.00

         Msze św. : 6.00; 10.00; 12.00

 

Poniedziałek Wielkanocny

Msze św. : 7.30; 10.00; 12.00 i 18.00

 

Oktawa Wielkanocna

Nowenna do Miłosierdzia Bożego – g. 18.00

                 Msze św.: 7.00 i 18.00

Dodał(a): ks. JT (2017-04-07)
List Księdza Arcybiskupa - Srebrny Jubileusz Metropolii Białostockiej

Srebrny Jubileusz Metropolii Białostockiej

         Umiłowani w Chrystusie Panu Diecezjanie!

 

         W tym roku przeżywamy srebrny jubileusz Archidiecezji i Metropolii białostockiej. Powstała ona 25 marca 1992 r. decyzją Jana Pawła II w bulli „Totus tuus Poloniae populus”. Było to wydarzenie ogromnie ważne dla Kościoła na białostocczyźnie. Kończyło ono bowiem okres tymczasowości, wprowadzonej przez zmianę granic po II Wojnie Światowej. Metropolia wileńska znalazła się wtedy w obrębie Litwy, Białorusi i Polski. Władze komunistyczne w naszej Ojczyźnie czyniły wszystko, aby wymazać ślady po archidiecezji wileńskiej. Nie szło im to łatwo, bo w Białymstoku znalazły siedzibę: Kuria Archidiecezjalna Wileńska, Wyższe Seminarium Duchowne i zamieszkał tu arcybiskup Romuald Jałbrzykowski. Utrzymała się też administracja parafialna. Stosowano różne szykany, aby dziedzictwo wileńskie znikło z pamięci wierzących.

         Na szczęście do tego nie doszło. W świątyniach zanoszono modlitwy do Matki Bożej Ostrobramskiej. Jej wizerunek umieszczano w kaplicach i domach. Także w uroczystościach ogólnopolskich żywo pamiętano o Kościele białostockim. Tu przy udziale Episkopatu Polski świętowano millenium chrztu Polski, tu również odbywała się peregrynacja Wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. Dziś można powiedzieć, że czas ucisku nie załamał ludzi, lecz jeszcze bardziej umocnił wszystkich, którzy wyrastali ze starodawnych korzeni.

         Dało to możliwość do odwiedzenia w 1991 r. Białegostoku przez papieża Jana Pawła II i następnie ogłoszenia bulli reorganizującej administrację kościelną na tym terenie. Odtąd Kościół na białostocczyźnie rozwijał się już w normalnych warunkach, umacniał się i wzrastał. Powstały nowe parafie, wybudowano wiele nowych kościołów i kaplic. Stanowi to dla nas powód do dumy i radości.

         Działalność Kościoła wywiera duży wpływ na życie społeczne. Strzeże on bowiem fundamentów ładu społecznego. Głoszona Ewangelia uczy ludzi o ich celu ostatecznym i drodze, która do jego osiągnięcia prowadzi. Ukazuje również godność człowieka i prawdziwe wartości, o które trzeba zabiegać. Bez Ewangelii, nie wiedzielibyśmy, kim jesteśmy i po co żyjemy. Dziś możemy się cieszyć z tego, że miasto Białystok wypiękniało, że żyjemy tu w zgodzie mimo zróżnicowania religijnego, wyznaniowego, etnicznego i kulturowego. Budujemy wolność w różnorodności.

         Uroczysty obchód jubileuszu odbędzie się w niedzielę 23 kwietnia 2017 r. w kościele Miłosierdzia Bożego w Białymstoku o godz. 15.00, przy udziale gości z kraju i z zagranicy oraz miejscowych władz rządowych i samorządowych. Do uczestnictwa w tej uroczystości zapraszam wszystkich mieszkańców Archidiecezji i Metropolii. Niech to będzie wspólne dziękowanie Bogu za wszystko co nam uczynił. Bądźmy mocni naszym zjednoczeniem w wierze i miłości, a Bóg niech nam błogosławi.

 

 

 

 

Abp Edward Ozorowski

METROPOLITA BIAŁOSTOCKI

 

 

Dodał(a): ks. JT (2017-03-30)
REKOLEKCJE DLA DOROSŁYCH - WIELKI POST 2017

REKOLEKCJE DLA DOROSŁYCH

26.III – 28.III  2017

Prowadzi: o. Roman Rusek - Kapucyn 

26.III – NIEDZIELA

 • 7.00 – Godzinki
 • 7.30 – EUCHARYSTIA
 • 10.00 – EUCHARYSTIA
 • 12.00 – EUCHARYSTIA
 • 17.30 –  Droga Krzyżowa
 • 18.00 – EUCHARYSTIA

27.III – PONIEDZIAŁEK

 • 7.00 – Możliwość spowiedzi
 • 7.30 – EUCHARYSTIA
 • 9.30 – Możliwość spowiedzi
 • 10.00 – EUCHARYSTIA
 • 17.30 – Różaniec – możliwość spowiedzi
 • 18.00 – EUCHARYSTIA

28.III. – WTOREK

 • 7.00 – Możliwość spowiedzi
 • 7.30 – EUCHARYSTIA
 • 9.30 – Możliwość spowiedzi
 • 10.00 – EUCHARYSTIA
 • 17.30 – Gorzkie żale – możliwość spowiedzi
 • 18.00 – EUCHARYSTIA
Dodał(a): ks. JT (2017-03-11)
Porządek Nabożeństw w Wielkim Poście

                   NABOŻEŃSTWA W WIELKIM POŚCIE

w parafii bł. Bolesławy Lament w Białymstoku

/ zawsze o godz. 17.30./

► DROGA KRZYŻOWA:

 • środa –  dzieci
 • piątek – dorośli
 • niedziela – młodzież

 • ► GORZKIE ŻALE:
 • wtorek, czwartek i sobota

 • ► RÓŻANIEC:
 • poniedziałek

 

Dodał(a): ks. JT (2017-03-02)
Środa Popielcowa

Informujemy, że w Środę Popielcową będziemy

sprawować Eucharystię z posypaniem

głów popiołem w następującym porządku:

7:30 / 10:00 / 16:30 / 18:00

Serdecznie zapraszamy.

Przygotujemy też do wziecia ze sobą popiół

w małych torebkach strunowych, by posypać głowy tych,

którzy nie mogą być obecni na nabożeństwie w tym dniu.

w Środę Popielcową obowiązuje ścisły post.

Dodał(a): ks. JT (2017-02-24)
Uwaga dotycząca troski o dzieci i ich zachowania w świątyni

Od kilku lat podczas wizyty kolędowej spotykam się z prośbą, by poruszyć w kościele dość trudny, ale ważny temat obecności małych dzieci w kościele. Proszę nie zrozumieć mnie źle, bo chodzi tu o dobro wszystkich uczestników celebry Eucharystycznej. Dzieci są naszym największym darem, lecz nie możemy zapominać, że ich obecność w kościele nie może koncentrować uwagi wszystkich uczestników na ich zachowaniu. Tak jak wszędzie, tak i w świątyni dzieci muszą podlegać procesowi wychowywania i stawiania wymagań. Dziecko samo do kościoła nie przyszło. Zawsze powinni być blisko niego jego dorośli opiekunowie. Muszą oni zadbać bezwzględnie o jego bezpieczeństwo, ale też i o to by dziecko nie przeszkadzało innym uczestnikom w przeżyciu Eucharystii. W kościele obowiązują pewne zasady, które muszą być przekazane dziecku jeszcze w domu, za każdym razem przed przyjściem do świątyni. To m.in. w tym Domu:

1. nie biegamy

2. nie krzyczymy

3. jeśli coś mówimy, to cicho

4. nie jemy

5. nie zabieramy zabawek

Kościół, to nie jest plac zabaw, to jest Dom Boży.

Oczywiście mówiąc o tych sprawach nie chcę zabraniać dzieciom przychodzenia do świątyni. Tu w naszych warunkach parafialnych, można spokojnie wejść z dzieckiem do domu parafialnego, a kiedy będzie cieplej wyjść na plac przed kościołem.

Ten temat wymaga bardzo szczegółowej refleksji. Pewnie też nie wystarczy samo wejście na stronę internetową, aby o tym problemie spokojnie poczytać. Ale nie da się tego też zrobić, bez wspólnego zaangażowania wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkim rodziców małego dziecka. Wpisując w wyszukiwarce choćby tak zwykłe hasło jak np.: „dziecko w kościele”, znajdziemy naprawdę fajne i mądre wskazówki. Być może odnajdziemy też pewne podpowiedzi, które pozwolą nam na osobiste zmierzenie się z naszym wspólnym problemem. 

Dodał(a): ks. Mateusz Bajena (2017-02-13)
Koncert Chóru Dziecięcego Opery i Filharmonii Podlaskiej
Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2017-01-14)
Życzenia świąteczne zaczerpnięte z fragmentu z Koronki do Dzieciątka Jezus:
Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2016-12-22)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19