Content
Styl strony:
Content
Statystyka odwiedzin:

165718
odwiedzin od 20.03.2013
Content
Liturgia na dziś:
Content
Dziś polecamy WWW:
OPOKA - Laboratorium Wiary i Kultury
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
OBÓZ FORMACYJNY GIMNAZJALISTÓW I LICEALISTÓW - STYPENDYSTÓW FUNDACJI DNT, BIAŁYSTOK- MIASTO MIŁOSIERDZIA, 13 - 24 LIPCA 2017 ROKU

1. CZWARTEK, 13 LIPCA

od południa przyjazd uczestników, zakwaterowanie w internatach

18.00 - kolacja

 

2. PIĄTEK, 14 LIPCA:  BIAŁYSTOK

  8.00 - śniadanie

10.00 - Msza św. w Katedrze pod przewodnictwem Abpa Edwarda Ozorowskiego

12.00 - konferencja prasowa (Bp H. Ciereszko, Prezydent, Marszałek)

13.00 - obiad

14.00 - zwiedzanie Białegostoku

18.00 - kolacja

 

3. SOBOTA, 15 LIPCA:  BIAŁYSTOK - JUROWCE

  8.00 - śniadanie

  9.30 - Msze św. w 5 kościołach: bł. Bolesławy Lament,

11.00 - czas wolny

13.00 - obiad

14.00 - wyjazd autobusami komunikacji miejskiej do Muzeum Wsi w Jurowcach, festyn

18.00 - kolacja na terenie Muzeum w Jurowcach

20.00 - powrót do Białegostoku autobusami komunikacji miejskiej

 

4. NIEDZIELA, 16 LIPCA:  BIAŁYSTOK

  8.00 - śniadanie

          - Msze św. w 34 kościołach parafialnych Białegostoku

13.00 - obiad

14.00 - zwiedzanie, rekreacja

18.00 - kolacja

 

5. PONIEDZIAŁEK, 17 LIPCA: UCZELNIE WYŻSZE

  8.00 - śniadanie

  9.00 - Msze św. w 5 kościołach: bł. Bolesławy Lament,

10.00 - zajęcia na uczelniach: 

            a) Uniwersytet w Białymstoku

            b) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

            c) Politechnika Białostocka

            d) Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny

            e) Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza, Wydział Lalkarski

13.00 - obiad

14.00 - ponownie zajęcia na uczelniach

18.00 - kolacja

 

6. WTOREK, 18 LIPCA:  UCZELNIE WYŻSZE

  8.00 - śniadanie

  9.00 - Msze św. w 5 kościołach: bł. Bolesławy Lament,

10.00 - zajęcia na uczelniach: 

            a) Uniwersytet w Białymstoku

            b) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

            c) Politechnika Białostocka

            d) Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny

            e) Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza, Wydział Lalkarski

13.00 - obiad

14.00 - ponownie zajęcia na uczelniach

18.00 - kolacja

 

7. ŚRODA, 19 LIPCA:  SANKTUARIA (SOKÓŁKA  I  ŚWIĘTA WODA)

  8.00 - śniadanie

10.00 - wyjazd pociągiem z Dworca PKP w Białymstoku do Sokółki

11.30 - Msza św. w Kolegiacie w Sokółce

13.00 - obiad

14.45 - przejazd pociągiem z Sokółki do Wasilkowa

15.30 - przejście ze stacji PKP- Czarny Blok do Świętej Wody (4 km)

17.00 - Droga Krzyżowa w Sanktuarium, poświęcenie krzyża Fundacji DNT; ognisko, kolacja, rekreacja, zajęcia sportowe

21.00 - Apel przy grocie,  powrót do Białegostoku autobusami komunikacji miejskiej

 

8. CZWARTEK, 20 LIPCA: WYCIECZKI PO REGIONIE

  8.00 - śniadanie

  9.00 - Msze św. w 5 kościołach: bł. Bolesławy Lament,

 10.00 - Wycieczki po regionie (obiad w miejscu docelowym każdej z wycieczek)

18.00 - kolacja

 

9. PIĄTEK, 21 LIPCA:  DZIEŃ SKUPIENIA

  8.00  - śniadanie

 10.00 - konferencje i modlitwy w 5 kościołach: bł. Bolesławy Lament,

 13.00 - obiad

 15.00 - Sanktuarium Miłosierdzia: Koronka do Miłosierdzia Bożego, Adoracja Najświętszego

              Sakramentu

 16.30 - Msza św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

 18.00 - kolacja na terenie przykościelnym, czas wolny

 20.00 - Iskra Miłosierdzia w Sanktuarium, Różaniec w drodze do Katedry

 21.00 - Apel na schodach katedry i powrót do internatów

 

10. SOBOTA, 22 LIPCA:  DZIEŃ SPORTU ( boisko oraz sala gimnastyczna)

   8.00 - śniadanie

   9.00 - Msze św. w 5 kościołach: bł. Bolesławy Lament,

11.00 - zajęcia sportowe

13.30 - obiad

15.30 - zajęcia sportowe

18.00 - kolacja

 

11. NIEDZIELA, 23 LIPCA

  8.00 - śniadanie

  9.30 - Msza św. w Katedrze pod przewodnictwem Bpa Henryka Ciereszki (na zakończenie obozu)

13.00 - obiad

            Rynek Kościuszki (od południa kiermasz)

14.30 - Koncert zespołu „Winnica”

15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.30 - Koncert w wykonaniu stypendystów

18.30 - kolacja

 

12. PONIEDZIAŁEK, 24 LIPCA

8.00 -  śniadanie

9.00 - Msze św. w 5 kościołach:, bł. Bolesławy  Lament,

        - wyjazd z obozu

 

Dodał(a): ks. JT (2017-07-10)
List Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy - naszego nowego Metropolity Białostockiego

Czcigodni Bracia Kapłani, Drodzy Parafianie!

         Nazajutrz po moich święceniach i ingresie do Archikatedry Białostockiej, jako nowy ordynariusz tejże Archidiecezji, pragnę skierować do całej Wspólnoty archidiecezjalnej słowo wdzięczności za życzliwość i wsparcie duchowe, jakiego doznałem od pierwszych chwil mojego pobytu na Ziemi Białostockiej.

         O Waszej dobroci i życzliwości wspomniał mi już Ojciec Święty Franciszek, z którym miałem zaszczyt koncelebrować Mszę Świętą 26 maja, a następnie spotkać się osobiście. Na koniec spotkania, Papież udzielił szczególnego apostolskiego błogosławieństwa całej naszej Wspólnocie archidiecezjalnej, które z radością przekazuję każdemu z Was, osobom indywidualnym jak i wspólnotom parafialnym i zakonnym, ruchom religijnym i charyzmatycznym.

         Do tego błogosławieństwa pragnę dołączyć również moje serdeczne pozdrowienia. Jako nowy pasterz Archidiecezji Białostockiej, przychodzę do tej Wspólnoty, aby kontynuować posługę Apostołów: głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu, troszczyć się o rozbudzanie świętości wiernych, prowadzić ją ku Chrystusowi oraz pomnażać jej dobro duchowe i ludzkie. Jest to ta sama posługa, którą z umiłowaniem pełnił dotychczasowy Wasz Pasterz, Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski, za którą z serca mu dziękuję. Słowa wdzięczności za posługę pasterską kieruję też do Arcybiskupa Seniora Stanisława Szymeckiego i Biskupa  Henryka Ciereszko, biskupa pomocniczego naszej Archidiecezji, do wszystkich kapłanów, osób konsekrowanych i katechetów.

         Na Ziemię Białostocką przychodzę ze słowami na ustach i w sercu: „Aby była głoszona Ewangelia”. Moim najgłębszym pragnieniem jest, abyśmy wszyscy głosili tę Ewangelię, abyśmy tę Ewangelię głosili razem: ja z Wami a Wy ze mną. To pragnienie wymaga głębszego uświadomienia sobie własnej roli w społeczeństwie i refleksji, jak dzielić się Ewangelią z innymi.

         Chrześcijanin to świadek Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. By jednak stać się nim naprawdę i być nim w sposób autentyczny, trzeba z Jezusem pozostawać, być z Nim złączonym zarówno w chwilach pięknych, pełnych radości i pokoju, jak i w chwilach trudnych i bolesnych, kiedy dotyka nas cierpienie, kiedy upadamy i nie mamy sił, aby się podnieść, kiedy się wydaje, że wszystko się załamało w życiu. Czyż to nie wówczas nabierają wyjątkowego wydźwięku słowa Chrystusa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28), albo „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają” (Mt 9,12).

         Jezus Chrystus jawi się w naszym codziennym życiu na tyle, na ile zbliżymy się do Niego i pozwolimy Mu wejść w nie i przeżywać w nas te same stany, które sami przeżywamy: On cierpi w nas i z nami, On też raduje się w nas i z nami! Kto zaś oddala się od Niego, pozostaje sam, pozbawia się Jego nieodzownej pomocy.

         Pozostawanie z Jezusem i w Jezusie nie tylko nas uzdalnia i podtrzymuje w dobrej kondycji ludzkiej i duchowej, ale też otwiera nas na innych. Im bardziej zbliżamy się do Niego, tym bardziej zbliżamy się do innych, tym bardziej czujemy się posłani do innych, a tym samym stajemy się prawdziwym zaczynem dobra w społeczeństwie. Św. Paweł w Liście do Filipian (2,4) zachęca nas, abyśmy wzajemnie szukali dobra innych: wymiar ludzki chrześcijaństwa nie jest nigdy narcystyczny, nie szuka własnej satysfakcji, lecz jest zawsze gotowy wyjść ku innym. O wypracowanie takiej postawy chrześcijańskiego bycia prosi nas również papież Franciszek w adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium, kiedy mówi: „Dobro pragnie zawsze się udzielać. Wszelkie autentyczne doświadczenie prawdy i piękna dąży samo z siebie do swej ekspansji, a każda osoba przeżywająca głębokie wyzwolenie zyskuje większą wrażliwość wobec potrzeb innych ludzi. Dzielenie się dobrem sprawia, że ono się umacnia i rozwija. Dlatego, jeśli ktoś pragnie żyć godnie i w pełni, nie ma innej drogi, jak uznanie drugiego człowieka i szukanie jego dobra. Nie powinny więc nas dziwić niektóre wypowiedzi św. Pawła: «miłość Chrystusa przynagla nas» (2 Kor 5, 14); «Biada mi [...], gdybym nie głosił Ewangelii!» (1 Kor 9, 16; EG 9).

         A zatem, wsłuchując się w głos papieża Franciszka „Odzyskajmy i pogłębmy zapał, «słodką i pełną pociechy radość z ewangelizowania, nawet wtedy, kiedy trzeba zasiewać płacząc. […] Oby świat współczesny, poszukujący czy to w trwodze, czy w nadziei, przyjmował Ewangelię nie od jej głosicieli smutnych i zniechęconych, nie od niecierpliwych lub bojaźliwych, ale od sług Ewangelii, których życie jaśnieje zapałem, od tych, co pierwsi zaczerpnęli swą radość od Chrystusa»” (EG 10).

         Tego zapału i tej radości wszystkim Wam z całego serca życzę! Zapewniam Was o wsparciu duchowym i gorąco Was proszę o modlitwę w mojej intencji, abyśmy wszyscy mogli być skutecznym narzędziem głoszenia Jezusa Chrystusa i Jego zbawczej łaski.

         Wszystkim z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

 

+ Tadeusz Wojda, sac

Arcybiskup Metropolita Białostocki

 

Białystok, dnia 11 czerwca 2017 roku

Dodał(a): ks. JT (2017-06-19)
Procesja na Oktawę Bożego Ciała

W najbliższy czwartek, na zakończenie Oktawy Bożego Ciała, a więc 22 czerwca odbędzie się procesję ulicami naszej parafii po Mszy św. o godz. 18.00. Będzie ona miała nieco zmieniony porządek, jak w ubiegłych latach. Procesja przejdzie fragmentem  ul. Asnyka, a następnie zawrócimy na ul. Gruntową i dotrzemy na tradycyjną trasę obok bloków przy ul. Ślusarskiej. 

Dodał(a): ks. JT (2017-06-16)
Jubileusz Kapłański ks. Dariusza Wojteckiego

W niedzielę 11 czerwca odbywają się w naszej parafii obchody 25 – lecia święceń kapłańskich. Swój jubileusz obchodzi ks. dr Dariusz Wojtecki – pełniący obecnie funkcję Profesora i  Dyrektora Biblioteki AWSD w Białymstoku. Ks. Dariusz posługuje w naszej wspólnocie od początku jej istnienia, a więc prawie 16 lat. Zapraszamy bardzo serdecznie naszych parafian do modlitwy za dostojnego Jubilata. 

Jednocześnie, z modlitwą, życzymy naszemu drogiemu Jubilatowi mocy Trójcy Przenajświętszej oraz opieki Matki Bożej - Królowej Kapłanów.

Szczęść Boże!

Dodał(a): ks. JT (2017-06-10)
Święcenia Biskupie i ingres nowego naszego Arcybiskupa - ks. dr Tadeusza Wojdy

Święcenia biskupie i ingres nowego Arcybiskupa  ks. dr Tadeusza Wojdy

będą miały miejsce w sobotę 10 czerwca o godz. 11.00 - w Katedrze Białostockiej.

Zapraszamy naszych parafian do uczestnictwa w tych uroczystościach

i do modlitwy za naszego nowego Pasterza Archidiecezji. 

Dodał(a): ks. JT (2017-06-01)
Srebrny Jubileusz Kapłański

W niedzielę 11 czerwca odbędą się w naszej parafii obchody 25 – lecia święceń kapłańskich.

Będzie je obchodzić ks. dr Dariusz Wojtecki

pełniący obecnie funkcję Profesora i Dyrektora Biblioteki AWSD w Białymstoku.

Ks. Dariusz posługuje w naszej wspólnocie od początku jej istnienia, a więc prawie 16 lat.

Zapraszamy bardzo serdecznie naszych parafian do modlitwy

i uczestnictwa w tym Srebrnym Jubileuszu.

Msza św. jubileuszowa będzie sprawowana w niedzielę 11 czerwca o godz. 10.00.

Dodał(a): ks. JT (2017-06-01)
Zaproszenie na święcenia Kapłańskie i Prymicję

W imieniu naszego diakona Marcina Sztroma  zapraszamy świecenia Kapłańskie. Odbędą się one w dniu 27 maja 2017 r. o godz. 11.00  w kościele Katedralnym w Białymstoku. W niedzielę 28 maja ks. Marcin będzie celebrować w naszej parafii o godz. 12.00 swoją pierwszą Msze św. czyli tzw. Prymicję.

Dodał(a): ks. JT (2017-05-20)
LIST EPISKOPATU POLSKI Z OKAZJI SETNEJ ROCZNICY OBJAWIEŃ FATIMSKICH

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca uwagę na jedną z istotnych cech zbawczej miłości, mianowicie na jej związek z Bożymi przykazaniami. „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. (…) Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje” (J, 14,15.21).Miłość uwidacznia się przez zachowywanie przykazań i gwarantuje prawdziwe zjednoczenie z Bogiem w Zmartwychwstałym Chrystusie.

Narastający obecnie deficyt miłości, z równoczesnym lekceważeniem przykazań, sprawia,że żyjemy w świecie naznaczonym głębokimi podziałami i wrogością. Warto o tym przypomnieć w roku, w którym obchodzimy jubileusz setnej rocznicy objawień Matki Bożej, które miały miejsce w Fatimie od 13 maja do 13 października 1917 roku. Objawienia te należą do najbardziej znaczącychw życiu Kościoła i nie tracą dziś nic ze swojej aktualności. Świadczy o tym niezwykłe zainteresowanie Fatimą ludu Bożego wraz ze swymi pasterzami, inspirowanymi nauczaniem papieży, zwłaszczaśw. Jana Pawła II.Papież Polak włączył w poczet błogosławionych dwoje dzieci fatimskich: Hiacyntę i Franciszka, zaś czcigodną Sługę Bożą, siostrę Łucję, przyjmował na audiencjach i korespondował z nią aż do jej śmierci. Troje dzieci z Fatimy, mimo ich bardzo młodego wieku, pozostawiło nam świetlany przykład miłości Boga, modlitwy i cierpienia, ofiarowanych w potrzebach Kościoła i świata, zwłaszcza w intencji nawrócenia grzeszników, zachowywania przykazań Dekalogu oraz wybawienia nas od wojny.W świetle tych objawień  Kościół rozeznaje znaki czasu.

 

  1. 1.      Wobec znaków czasu

 

Celem objawień Maryjnych, w szczególności tych w Fatimie, jest ukazanie i wyjaśnienie znaków czasu w dobie kryzysu wiary. W odczytywaniuowych znaków ważną rolę pełni Maryja, Matka Zbawiciela, kiedy wzywa wciąż na nowo do realizowania woli Bożej, jako jedynej gwarancji zachowania ładu i pokoju na świecie. Przykład dzieci fatimskich, pełnych szlachetnej prostoty i zawierzenia Bogu, jest żywym przypomnieniem o absolutnym prymacieBoga w życiu i pełnieniu Jego woli od najmłodszych lat aż do spotkania z Nim w chwale nieba.Gdy zawodzi mądrość „wielkich” tego świata,Najlepszy Ojciec w niebie po raz kolejny w dziejach ludzkości posługuje się głosem „maluczkich”, by przypomnieć o najważniejszych sprawach człowieka i świata.

 

  1. 2.      Odpowiedź papieży na orędzie fatimskie

 

W dzieło odczytywania przesłania orędzia z Fatimy włączali się wszyscy kolejni papieże, dostrzegając w nimwyraz Bożego miłosierdzia dla ratowania świata. Wolno nam jednak powiedzieć, że szczególne zasługi na tym polu pozostawił św. Jan Paweł II.

Papieżowi ocalonemu z zamachu za przyczyną Pani Fatimskiej w dniu 13 maja 1981 roku, niezwykle bliska była sprawa Rosji i rozpadających się struktur komunizmu. Toteż 25marca 1984 roku dokonał on Aktu poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi, obejmując nim szczególnie „tych ludzi i te narody, które tego najbardziej potrzebują”. Według wewnętrznego natchnienia siostry Łucji, dopiero poprzez ten Akt zostało spełnione życzenie Matki Bożej, ponieważ dokonano zawierzenia publicznie i w jedności z wszystkimi biskupami świata. Nasz wielki rodak w sobotę 13 maja,w Jubileuszowym Roku 2000 włączył do grona błogosławionych Franciszka i Hiacynty a czerwcu tego samego roku ujawnił trzecią część tajemnicy fatimskiej.

Benedykt XVI, najbliższy współpracownik św. Jana Pawła II, podczas pielgrzymki do Fatimy 13 maja 2010 roku stwierdził, że „łudziłby się ten, kto by sądził, że misja Fatimy została zakończona”. Dlatego akcentował z całą mocą, że orędzie zFatimy powinno być podjęte przez każdego wyznawcę Chrystusa.

Papież Franciszek podczas uroczystości jubileuszowych, upamiętniających setną rocznicę objawień fatimskich, 13 maja 2017 r. kanonizowałFranciszka i Hiacyntę.

 

  1. 3.      Aktualność przesłania fatimskiego

 

Według przekazu Sługi Bożej, siostry Łucji, Pani Fatimska wskazuje na dwie drogi ocalenia świata. Pierwszą z nich jest powrót do Ewangelii oraz osobiste wejście na drogę nawrócenia i pokuty. Jest to droga, którą zaplanował Bóg zachęcając przez swego Jednorodzonego Syna do modlitwy ekspiacyjnej w intencji nawrócenia grzeszników. W czasach, kiedy Bóg jest znieważany, prawa Boże deptane a świat pogrąża się w ciemności zła, konieczne jest zadośćuczynienie Bogu w Chrystusie, zgodnie ze słowami Matki Bożej wypowiedzianymi do dzieci z Fatimy: „Ofiarujcie się za grzeszników i powtarzajciewielokrotnie – zwłaszcza gdy będziecie podejmowali jakąś ofiarę – «O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, w intencji nawrócenia grzeszników oraz jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi»” (Objawienie z 13 lipca 1917 roku).

Jeżeli jednak zabraknie osobistego i wspólnotowego zadośćuczynienia – ostrzegała Maryja – Bóg poprowadzi ludzkość inną drogą ratowania świata, poprzez bolesne oczyszczenie: cierpienia, prześladowania, wojny i śmierć. Wtedy liczni chrześcijanie dołączą do ukazanej w „trzeciej tajemnicy” fatimskiej wielkiej rzeszy kapłanów, osób zakonnych i świeckich wyznawców Chrystusa, podążających pokornie zapapieżem. Jak wiemy ze wspomnianej wizji, wszyscy oni przemienili się w orszak męczenników, za którymi postępowali aniołowie, zbierający do kryształowego naczynia krew męczenników, zjednoczonych w swej śmierci z odkupieńczą śmiercią Chrystusa, a wszystko działo się pod wielkim krzyżem na wzgórzu za miastem, będącym symbolemGolgoty.

 

 

  1. 4.      Podejmijmy przesłanie z Fatimy!

 

Orędzie fatimskie kierowane jest nieprzerwaniedo całego Kościoła.W naszej Ojczyźnie  żywo pielęgnowany jest kult Pani Fatimskiej,której figuraperegrynowała w wybranych parafiach każdej diecezjiod 14 października 1995 roku do 11 października 1996 roku. Oby Pan Bóg dał naszej ojczyźnie łaskę odwagi do wielkiej duchowej odnowy, celem zachęty i oparciamoralnego także dla innych narodów.Zależy to jednak od tego, czy nam wszystkim nie zabraknie żywej wiary i wytrwałości.Kto pragnie przyjąć orędzie fatimskie, niech nie lęka się wstąpienia na drogę ewangelicznej odnowy życia, pokuty i modlitwy wynagradzającej za nawrócenie błądzących.

Przyjęcie orędzia z Fatimy wyraża się ponadto we włączeniu się w odprawianie pierwszych sobót miesiąca. Każdy, kto przez pięćkolejnych pierwszych sobót będzie w stanie łaski uświęcającej, przyjmie Komunię św. i odmówi część różańca św., rozważając w zjednoczeniu z Matką Bożą tajemnice różańcowe, z intencją wynagradzającą za grzechy świata, stanie się nie widzem, ale czynnym uczestnikiem tegoorędzia. Będzie wówczas gotowy przyjąć Serce Maryi za wzór dla swojego życia duchowego w przymierzu dwóch serc: Jezusa i Jego Niepokalanej Matki.

Dnia 8 września 1946 roku na Jasnej Górzebiskupi polscy, pod przewodnictwem kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski,dokonaliAktu poświęcenia naszej ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi. Wzorując się na tamtym epokowym wydarzeniu Episkopat Polski w jubileuszowym roku setnej rocznicy objawień, 6 czerwca br., podczas zebrania plenarnego odnowi Akt poświęcenia. Będzie to miało miejscew pallotyńskim sanktuarium na Krzeptówkach, zwanym potocznie „Polską Fatimą”. Następnie zostanie on ponowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie  w święto narodzenia Matki Bożej,  8 września 2017 roku.

 

Umiłowani Bracia i Siostry!

 

Błagając o zbawienne owoce jubileuszu setnej rocznicy objawień fatimskich, módlmy się słowami sługi Bożego Piusa XII z 31 października 1942 roku: „Matko nas wszystkich i Królowo świata, poświęcamy siebie na zawsze Twemu Niepokalanemu Sercu, by Twoja miłość i opieka mogły przyśpieszyć tryumf Królestwa Bożego, a wszystkie narody, żyjąc w pokoju ze sobą i z Bogiem, mogły nazywać Cię Błogosławioną i śpiewać wraz z Tobą od krańca do krańca ziemiMagnificatuwielbienia, miłości i wdzięczności wobec Serca Jezusowego, jedynego źródłaPrawdy, Życia i Pokoju”.

 

Powierzając wszystkich wstawiennictwu Pani Fatimskiej, z serca Wam błogosławimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

 

Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce

obecni na 375. Zebraniu Plenarnym KEP

 w Warszawie, w dniu 14 marca 2017 r.

 

 

List należy odczytać w niedzielę, 21 maja 2017 r.

 

 

Za zgodność:

 

+ Artur G. Miziński

Dodał(a): ks. JT (2017-05-20)
Koncert chórów szkolnych w ramach akcji „Śpiewająca Polska”

Zapraszamy naszych parafian i wszystkich chętnych na koncert chórów szkolnych. Odbywa się on w ramach akcji „Śpiewająca Polska”. Koncert pod dyrekcją p. dr hab. Anny Olszewskiej, odbędzie się w naszej świątyni w najbliższy piątek 19 maja po wieczornym nabożeństwie. 

Dodał(a): ks. JT (2017-05-13)
Białostockie obchody 100. rocznicy Objawień Fatimskich

Białostockie obchody 100. rocznicy Objawień Fatimskich - 13 maja 2017 r.
kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej w Białymstoku, ul. Kraszewskiego

7 maja – niedziela 
Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00. 
Po Mszy św. o godz. 12.00 i 18.00 – modlitwa o uzdrowienie.

8 maja – poniedziałek 
Msze św. godz. 9.00, 16.00, 18.00. 
Po Mszy św. o godz. 18.00 – wieczór uwielbienia (prowadzi schola „Jezus Drogą”)

9 maja – wtorek 
Msze św. godz. 9.00,16.00, 18.00. 
Po Mszy św. o godz. 18.00 – Nabożeństwo pokutne

10 maja – środa 
Msze św. godz. 9.00, 16.00, 18.00. 
Po Mszy św. o godz. 18.00 – sztuka pt. „Dzieci Fatimskie”

11 maja – czwartek 
Msze św. godz. 9.00, 16.00,18.00. 
Msza św. o godz. 18.00 z udziałem zespołu „Guadalupe” z Lublina. 
Po Mszy św. o godz. 18.00 – koncert zespołu

12 maja – piątek 
Msze św. godz. 9.00, 16.00, 18.00. 
Msza św. o godz. 18.00 z udziałem Akademickiego Chóru Uniwersytetu w Białymstoku. 
Po Mszy św. o godz. 18.00 – Procesja Fatimska ulicami parafii

13 maja – sobota, godz. 11.00 
Uroczysta Msza św.
pod przewodnictwem abp. Edwarda Ozorowskiego

Dodał(a): ks. JT (2017-05-06)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19