Content
Styl strony:
Content
Statystyka odwiedzin:

178236
odwiedzin od 20.03.2013
Content
Liturgia na dziś:
Content
Dziś polecamy WWW:
BIBLIA - Wikipedia
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Nabożeństwo czterdziestogodzinne

W dniach 4-6.10.2013 r. przeżywamy w naszej parafii nabożeństwo 40-godzinne. Szczegółowe informacje dotyczące tego świętego czasu znajdziemy w miejscu przeznaczonym na ogłoszenia w przedsionku naszej świątyni.

Już dziś dziękujmy Bogu za owoce tych trzech modlitewnych dni i uwielbiajmy Pana za wszelkie łaski nam wyświadczone.

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2013-10-04)
Pokój i dobro!

Świętego Franciszka utożsamiamy najczęściej z przyrodą, życiem w zgodzie z naturą, braterskim traktowaniem zwierząt. To wszystko jest prawdą, gdyż patron dnia 4 października był człowiekiem przyjaźnie nastawionym do całego stworzenia, pośród którego postawił go Bóg. Jednak wspominając „Biedaczynę z Asyżu” nie można ograniczyć się jedynie do ekologii, pomijając filozofię prostoty, którą propagował. Nie zawsze przecież był ubogim wędrowcem, głoszącym pokutę. Tak bardzo otworzył się na głoś Boga, że z własnej woli zrezygnował z ziemskiego bogactwa. Co więcej, swoim stylem życia pociągał braci, których spotykał. Za jego przykładem wielu ówczesnych ludzi wchodziło na drogę życia radami ewangelicznymi. Franciszkańskie ideały rozprzestrzeniają się do dzisiaj, czego świadectwem jest wielka rodzina zakonów franciszkańskich, którą pragniemy polecać modlitwie we wspomnienie św. Franciszka z Asyżu. Nie zapomnijmy również o naszym papieżu, który przybrał imię Franciszek, a także o wszystkich, którzy patrzą z podziwem na Ojca Świętego. Niech to imię nie nabiera jedynie znaczenia symbolicznego, a poczynania Głowy Kościoła Katolickiego niech nie będą powodem kontrowersyjnych dywagacji, ale drogowskazem w kroczeniu wraz ze św. Franciszkiem, za naszym Panem.

 

Najwyższy, wszechmocny i dobry Panie,
Tobie sława, chwała, uwielbienie
I wszelkie błogosławieństwo:
Tylko Tobie, Najwyższy, one przystoją
I żaden człowiek nie jest godzien
Wzywać Twojego Imienia.

Pochwalony bądź, Panie,
Z wszystkimi Twoimi stworzeniami,
A przede wszystkim z naszym bratem słońcem,
Które dzień daje, a Ty przez nie świecisz.
Ono jest piękne i promieniste,
A prze swój blask
Jest Twoim wyobrażeniem, o Najwyższy!

Panie, bądź pochwalony
Przez naszego brata księżyc,
I nasze siostry gwiazdy,
Które stworzyłeś w niebie
Jasne i cenne, i piękne.

Panie, bądź pochwalony
Przez naszego brata wiatr,
Przez powietrze i obłoki,
Przez pogodę i wszelkie zmiany czasu,
Którymi karmisz swoje stworzenia.

Panie, bądź pochwalony
Przez naszą siostrę wodę,
Która jest wielce pożyteczna,
I pokorna, i cenna, i czysta.

Panie, bądź pochwalony
przez naszego brata ogień,
Którym rozświetlasz noc,
A on jest piękny i radosny,
Żarliwy i mocny.

Panie, bądź pochwalony
Przez tych, którzy przebaczają wrogom
Dla miłości Twojej
I znoszą niesprawiedliwości i prześladowanie.
Błogosławieni, którzy trwają w pokoju u prawdzie,
Gdyż przez Ciebie, Najwyższy,
Będą uwieńczeni.

Panie, bądź pochwalony
Przez naszą siostrę, śmierć cielesną,
Której żaden żyjący człowiek ujść nie zdoła.
Biada tym, którzy w grzechu śmiertelnym konają.
Błogosławieni ci,
Którzy odnajdą się w Twojej świętej woli,
Albowiem po raz wtóry
Śmierć im krzywdy nie uczyni.

Czyńcie chwałę i błogosławieństwo Panu,
I składajcie Mu dzięki
I służcie Mu
Z wielką pokorą.

Św. Franciszek z Asyżu

(przełożył Roman Brandstaetter)

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2013-10-04)
Aniele Boży, stróżu mój...

„Tak mówi Pan: Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie.” (Wj 23, 20-22)

Czy jesteśmy świadomi obecności przyjaciela, którego posyła nam Bóg? Czy Anioł Stróż jest nam bliski, żyjemy z nim w przyjaźni czy to może tylko postać z dziecięcych opowieści? Widok małego dziecka, klęczącego przy łóżku ze słowami modlitwy do Anioła Stróża może nas bawić lub wzruszać, ale takie proste i szczere oddanie się w opiekę jest chyba najgłębszym aktem zaufania.

Wspominając Świętych Aniołów Stróżów warto wzbudzić refleksję czy jako dorośli potrafimy jeszcze, tak jak w dzieciństwie, rano i wieczorem klękać i prosić:

Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2013-10-02)
Królowo Różańca Świętego módl się za nami!

Pamiętam, że w dzieciństwie i okresie wczesnoszkolnym październik kojarzył mi się z coraz chłodniejszym powietrzem, wieczornymi wyprawami do kościoła parafialnego, wonią kadzidła, mnóstwem ludzi w świątyni…

Wraz z rozpoczęciem dziesiątego miesiąca roku kalendarzowego oddajemy szczególną cześć Maryi. W modlitwie różańcowej wraz z Matką, która była zawsze najbliżej Swojego Syna, podążamy drogą Jezusa. Rozważając tajemnice urzeczywistniania się historii zbawienia, powierzamy również swoje ziemskie pielgrzymowanie, trudy i znoje Tej, Która mimo cierpienia, wielu trudności nigdy nie zwątpiła. Matka Boża wiele razy, podczas objawień w różnych miejscach świata, obiecywała obfite łaski tym, którzy z pobożnością odmawiają różaniec.

W tym szczególnym miesiącu prośmy Maryję, Matkę Boga i ludzi, o wytrwanie w wierze, o jej pomoc i orędownictwo. Zadbajmy również o to, by w miarę możliwości i sił fizycznych, każdy kto tego pragnie, mógł modlić się różańcem wraz z całą wspólnotą parafialną. Troszczmy się szczególnie o obecność dzieci i młodzieży podczas nabożeństw październikowych. Praktykujmy tę wyjątkową modlitwę w naszych rodzinach. Niech nikogo nie zabraknie przed Obliczem Królowej Różańca Świętego! Niech do Nieba unosi się nie tylko zapach kadzidła, ale najwspanialsza, różana woń naszych rozmodlonych serc!

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2013-10-01)
Wystarczyła Ci sutanna...

Tegoroczna uroczystość obłóczyn alumnów III roku Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku była wydarzeniem szczególnie radosnym m.in. dla parafii bł. Bolesławy Lament. Nasz brat, alumn Marcin Sztrom, dnia 27.09.2013 r. w kościele św. Wojciecha przyjął strój duchowny: sutannę.

Wielu z nas ze wzruszeniem patrzyło na sąsiada, znajomego, kolegę… stawiającego kolejny krok w drodze ku kapłaństwu.

Jako wspólnota, pamiętając przede wszystkim w modlitwie, życzymy klerykowi Marcinowi błogosławieństwa Bożego i nieustannego, głębokiego wsłuchiwania się w głos Pana. 

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2013-09-28)
Zaproszenie do Wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia

W sobotę 28 września zapraszamy do wspónej modlitwy

Koronką do Bożego Miłosierdzia - o godz. 15.00:

I - przy dworcu PKP - od kas biletowych

II - przystanek autobusowy przy ul. Zwycięstwa

/przy wieżowcach/

Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2013-09-19)
Młody jak my! Wesoły jak my!

18.09. dzieci i młodzież obchodzą swoje szczególne święto. Wszystko to za sprawą św. Stanisława Kostki, którego wspominamy właśnie tego dnia.

Życzymy wszystkim młodym naszej parafii, by kierując się przykładem swojego patrona każdego dnia zawierzali życie Bogu. Niech opowieści o wyjątkowym młodzieńcu Stanisławie nie będą legendą, ale żywym świadectwem pociągającym nas ku niebu.

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2013-09-25)
Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony!

Obchodzone dnia 14.09. święto Podwyższenia Krzyża Świętego było kolejną okazją do głębszej refleksji nad znaczeniem Krzyża w naszym życiu, a przede wszystkim wzbudzenia wdzięczności za Ofiarę Chrystusa niosącą nam, grzesznym ludziom, Zbawienie.

Czy krzyż jest dla mnie symbolem bezgranicznej miłości Boga? Czy staram się kontemplować śmierć Jezusa? Czy kierując się pouczeniem Jezusa biorę swój własny, ciężki krzyż, by kroczyć za moim Mistrzem? Dodał(a): Anna Artysiewicz (2013-09-25)
W drodze do Mamy

Dnia 7.09.2013, tuż przed godziną 8.00, wielu naszych parafian zgromadziło się na placu kościelnym by z tego miejsca, wspólnie wyruszyć w wyjątkową pieszą wędrówkę. Nie był to jedynie spacer czy może (dla mniej zaprawionych) ogromny wysiłek fizyczny. Wzorem lat ubiegłych, wraz z całą Archidiecezją Białostocką podjęliśmy trud pielgrzymowania do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie. Naszej Mamie w niebie powierzaliśmy niedawno rozpoczęty rok nauki szkolnej i katechetycznej, czekające nas obowiązki zawodowe, a także służbę na rzecz Kościoła, parafii, wspólnoty.

Budującym było świadectwo rodzin kroczących pielgrzymim szlakiem. Cieszyliśmy się także z obecności naszych kapłanów posługujących sakramentem pojednania, a także rozmową, ciepłym, dobrym słowem. Jak zwykle swojej parafialnej rodzinie towarzyszył ksiądz proboszcz Jacek Tomkiel. Po raz kolejny niezawodnym przewodnikiem i organizatorem okazał się ks. Robert Tworkowski. Diakonia muzyczna dbała o wspólnotowe radosne uwielbienie Boga.

Przemierzywszy na własnych nogach wiele kilometrów, wreszcie dotarliśmy przed oblicze Matki Bożej Pocieszenia, by tam wziąć udział w szczycie życia chrześcijańskiego i zaczerpnąć z życiodajnego źródła: Eucharystii.

Dziękujmy Bogu za możliwość jawnego i publicznego wyznawania wiary. Pamiętajmy w modlitwach o rodzinach katolickich, by nie brakło im siły do codziennego żywego składania świadectwa o godności każdego człowieka. Niech Matka Boża, jako najlepsza Mama będzie dla nas wszystkich wsparciem w tym czasie nauki, pracy, posługi.

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2013-09-25)
Rozpoczynamy kolejny rok pracy

Tak niedawno pisaliśmy o wakacjach. Pamiętamy jeszcze przyjemne chwile wypoczynku w blasku słonecznych promieni. Mamy nadzieję, że każdy z nas skorzystał choć trochę z letniego lenistwa i wszyscy pełni sił i zapału powróciliśmy do codziennych obowiązków.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego i katechetycznego, pracę i posługę w pełnej mobilizacji rozpoczynają także nasze parafialne wspólnoty, do których serdecznie zapraszamy. Jako, że nasi duszpasterze nie pozwalają swoim parafianom na nudę, tak też zaszły pewne zmiany w funkcjonowaniu niektórych grup. Informują o nich pojawiające się na bieżąco ogłoszenia.

Wszystkim Braciom i Siostrom życzymy owocnej pracy, aby źródłem i celem naszych codziennych poczynań, zmagań był zawsze Chrystus.

 

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2013-09-25)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20