Content
Styl strony:
Content
Statystyka odwiedzin:

178236
odwiedzin od 20.03.2013
Content
Liturgia na dziś:
Content
Dziś polecamy WWW:
BIBLIA - Wikipedia
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Prelekcja z pokazem multimedialnym pt.: "Urzeczywistnianie się Kościoła w parafii."

W niedzielę 27.10.2013r. mieliśmy okazję do wysłuchania prelekcji pt. "Urzeczywistnianie się Kościoła w parafii”, dotyczącej danych statystycznych opisujących naszą Archidiecezję w ujęciu socjologicznym. Na spotkanie zaprosił nas parafialny oddział Akcji Katolickiej. Bardzo ciekawemu wykładowi, wygłoszonemu przez ks. dr. Dariusza Wojteckiego, towarzyszyła prezentacja multimedialna. Wizualne przedstawienie statystyk sytuacji Kościoła w Archidiecezji Białostockiej, zapewne wspomogło wyobraźnię słuchaczy w jeszcze głębszym zrozumieniu poruszonych kwestii.

Z badań przeprowadzonych po raz pierwszy w Archidiecezji Białostockiej przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego wyłania się procentowy obraz religijności mieszkańców naszego regionu z uwzględnieniem przekroju demograficznego. Jak zauważyliśmy, deklaracje o wyznawanej wierze nie zawsze idą w parze z praktyką religijną. Nie wszyscy mamy również świadomość możliwości aktywnego udziału w życiu parafii, do której przynależymy. Ciągle jednak nasi duszpasterze cieszą się dość dużym zaufaniem wśród swoich parafian. Co ciekawe, dobrą opinię o sobie samych, kapłani wypracowują częściej poprzez otwarcie na potrzeby wiernych, zdolności w kontaktach interpersonalnych, niż chociażby umiejętności kaznodziejskie. 

Wszystkim, z różnych powodów nieobecnym podczas prelekcji, jak również pragnącym utrwalenia i głębszej analizy prezentowanych zjawisk polecamy publikację książkową, zawierającą szczegółowe opracowanie wyników badań socjologicznych przeprowadzonych w Archidiecezji Białostockiej.

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2013-10-28)
"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię." (Mt 11,28)

W sobotę, 26.10.2013 r., w godzinach 15.00-19.00, w naszej parafii odbędzie się Nabożeństwo uwolnienia od obciążeń pokoleniowych.

Jeśli jesteśmy gotowi, tak jak niewidomy Bartymeusz, zawołać: "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!" (Mk 10,47b), przybywajmy!

Pamiętajmy przy tym, że to Jezus uzdrawia… uzdrawia tych, którzy tego chcą i wierzą.

 

 

 

 

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2013-10-23)
"Wyszedłeś z Wadowic, powitał Cię Rzym Sam Bóg postanowił byś zawsze był z Nim!"

22 października przypada liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II, którego kochaliśmy i kochamy... Trzydzieści pięć lat temu, na placu Św. Piotra został zainaugurowany pontyfikat pierwszego w historii Papieża Polaka. Jakże wtedy radował się nasz Naród… Przez te wszystkie lata wsłuchiwaliśmy się w głos Pasterza, który wyszedł z naszej ziemi… Z jakąż teraz radością wyczekujemy kanonizacji Wielkiego Polaka…

Za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II dzieją się wielkie cuda. W tym dniu pozwolę sobie na krótkie świadectwo osobistego, małego-wielkiego cudu. Tuż po śmierci jedynego papieża, którego wtedy pamiętałam, w mojej szkole wyłożono księgę pamiątkową. Jako, nieświadoma jeszcze czekających mnie trudności, gimnazjalistka w swoim wpisie prosiłam Jana Pawła II, by był ze mną…, by nie pozwolił mi zmarnować sobie życia…. Nie wiem, w jaki sposób to „wymyśliłam”, czy byłam w pełni świadoma tego co piszę, ale jedno jest pewne: Papież mojego dzieciństwa wziął moją prośbę na poważnie! Wiem teraz, że w trudnym czasie, wraz z moimi patronkami, wstawiał się za mną u Miłosiernego Boga, by ratować moje chrześcijańskie życie.

Chwała Panu za świętość życia Jana Pawła II!

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2013-10-22)
"Idźcie i nauczajcie wszystkie narody" (Mt 28,19)

Od niedzieli 20 października trwamy w Tygodniu Misyjnym. Nie oznacza to oczywiście, że jedynie w tym czasie pamiętamy o powszechnym głoszeniu Słowa Bożego. Dzień Misyjny uświadomił nam wielką potrzebę wychodzenia kolejnych robotników na Żniwo Pana. Prośmy więc dobrego Boga, by coraz większą rzeszę oddanych „pracowników” czynił gotowymi wypraw wymagających nie raz ogromnych poświęceń.

Serce człowieka zakochanego w Jezusie stale się powiększa, by pomieścić w nim kolejnych bliźnich, których kocha. Poznając Boga pragniemy, by inni również Go poznali. Każdy z nas może być misjonarzem. Dla prawdziwie chcących nie istnieją bariery, podobnie jak nie istniały dla św. Tereski od Dzieciątka Jezus.

Możemy wspomóc Dzieła Misyjne ofiarą modlitewną i materialną. Jesteśmy również wezwani do głoszenia Bożej Miłości w środowiskach, a w których funkcjonujemy. Nie bójmy się, bo nie ma miejsca, do którego Jezus nie poszedłby z nami!

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2013-10-22)
"zło dobrem zwyciężaj"

Zdarza się, że my, współcześni chrześcijanie, katolicy obawiamy się „wyjść przed szereg”… Czasem wręcz udajemy, że nie widzimy krzywdy, wykorzystywania drugiego człowieka, naszego brata. Próbujemy maskować dyskryminację nawet nas samych, naszych poglądów, własnej godności. Strach staje się wtedy silniejszy niż wiara w Bożą obietnicę opieki.

W trudnych dla Polski czasach PRL-u żył i posługiwał wyjątkowy kapłan, który bez wątpienia uwierzył w zapewnienie, że jest z nim Bóg. Ksiądz Jerzy Popiełuszko z ogromną charyzmą głosił przede wszystkim Słowo Boże, wzywał do pojednania, a także niezłomnie bronił praw i godności ludzi najbardziej uciemiężonych. Ta postawa doprowadziła go do męczeństwa. Wspominając (w szczególny sposób 19 października) bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę, oddając cześć jego relikwiom pamiętajmy o wynikających z wiary powinnościach wobec bliźnich, Kościoła i Ojczyzny. Niech patron dnia dzisiejszego będzie wzorem duchowej, ale także fizycznej siły i wytrwałości.

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2013-10-19)
Wspólna odpowiedzialność za wszechstronną edukację dzieci i młodzieży

Pierwszymi nauczycielami człowieka są jego rodzice lub ewentualnie opiekunowie prawni, a więc ludzie spędzający z nim najwięcej czasu od momentu urodzenia. Wraz z rozwojem dziecka, w jego życiu pojawiają się co raz to nowe, często niespokrewnione, osoby: niania, przedszkolanka, nauczyciele, katecheci, kapłani…

Dzień Edukacji Narodowej, przypadający 14 października, jest momentem, gdy w szczególny sposób pamiętamy o nauczycielach. Nie umniejszajmy jednak roli wszystkich trudzących się wychowaniem młodego pokolenia. W Dniu Nauczyciela dziękujmy Bogu za tych, którym zawdzięczamy wiedzę naukową, ale także mądrość życiową. Pamiętajmy w naszych modlitwach o odpowiedzialnych za kształtowanie postaw dzieci i młodzieży, by wzorem był dla nich zawsze Jezus: największy i najmądrzejszy Nauczyciel.

Oby ziemskim nauczycielom zawsze zależało na rzetelnym przekazaniu wiedzy o Bogu i świecie, bez względu na panującą akurat modę czy poprawności polityczną.

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2013-10-14)
XIII Dzień Papieski

Dzisiejszej niedzieli, 13.10.2013 r., w sposób szczególny możemy włączyć się w dzieło upamiętniające pontyfikat Jana Pawła II. Piękną ku temu okazją jest obchodzony już po raz trzynasty Dzień Papieski.

Kochaliśmy naszego Papieża w latach ziemskiej posługi, kochamy teraz, gdy przebywa już w Wiecznej Radości. Nie zapominajmy jednak o jego nauczaniu, z którego wybrzmiewa miłość ku każdemu człowiekowi.

Szczególną troską nasz Wielki Rodak otaczał potrzebujących. Dużą nadzieję pokładał w ludziach młodych. Dlatego też w roku 2000 powstała Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Wspierając zdolną młodzież z niezamożnych rodzin i małych miejscowości dokładamy swoją cegiełkę w budowaniu żywego i jakże cennego, pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II, który z pewnością cieszy się patrząc z Góry na otwarte serca swoich rodaków.

 

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2013-10-12)
Zawitaj Królowo Różańca Świętego!

Już prawie od tygodnia gromadzimy się na wspólnotowym nabożeństwie różańcowym. 7 października pragniemy w szczególny sposób uczcić Najświętszą Maryję Pannę Różańcową.

Październikowa modlitwa jest dla nas ogromnym darem od Matki Bożej, ale także orężem i skuteczną bronią bez palnej amunicji. Przekonała się o tym flota chrześcijańska odnosząc zwycięstwo w bitwie pod Lepanto. Dzięki gorącemu błaganiu papieża Piusa V, a przede wszystkim dzięki wstawiennictwu Matki Bożej, 7.10.1571 r. Europa uniknęła podboju zainicjowanego przez Imperium Osmańskie na czele z Sułtanem tureckim Selimem II i idących za tym konsekwencji: islamizacji.

Wiele historycznych doświadczeń stanowi świadectwo, iż warto zawierzyć Królowej Różańca siebie samych, nasze rodziny i Ojczyznę. W spokojnym, kochającym wzroku Matki z pewnością odnajdziemy ukojenie, a szczera modlitwa nie pozostanie Maryi obojętna.

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2013-10-07)
Kościół w Polsce śpieszy z pomocą ofiarom wojny w Syrii

Świat tak bardzo potrzebuje pokoju… Historia ludzkości przepełniona jest cierpieniem spowodowanym konfliktami wojennymi. Niestety, mimo wielu strasznych doświadczeń, na Ziemi ciągle istnieją miejsca, gdzie dochodzi do naruszania godności ludzkiej.

Odpowiadając na apel papieża Franciszka czynimy niedzielę 6.10.2013 r. dniem ogólnopolskiej modlitwy w intencji pokoju w Syrii. Na miarę osobistych możliwości włączamy się także w przekazanie ofiary materialnej.

 

Modlitwa wstawiennicza o pokój w Syrii

 Boże Miłosierdzia,
Usłysz krzyki rozpaczy mieszkańców Syrii.
Pociesz tych, którzy cierpią z powodu doznanej przemocy.
Pociesz tych, którzy opłakują swoich zmarłych.
Daj siłę sąsiednim krajom, aby chętnie przyjęły uchodźców z Syrii.
Przemień serca tych, którzy chwycili za broń.
I chroń tych, którzy poświęcają się dla pokoju.
Boże nadziei, zachęcaj przywódców, aby wybrali pokój, a nie przemoc i aby szukali pojednania ze swoimi wrogami.
Rozpal w Kościele Powszechnym współczucie dla narodu syryjskiego;
I daj nam nadzieję na przyszłe budowanie pokoju dla wszystkich, które będzie oparte na sprawiedliwości.
Prosimy o to przez Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju i Światłość Świata.
Amen.

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2013-10-06)
Święta, która z woli Jezusa rozgłosiła Boże Miłosierdzie

Tuż po wspomnieniu św. Franciszka z Asyżu Kościół wskazuje nam na kolejny przykład życia w przyjaźni z Bogiem. Postać świętej Siostry Faustyny jest dzisiaj duchowo obecna niemalże w każdym zakątku świata. Gdybyśmy nie znali życiorysu tej wyjątkowej kobiety poświęconej Bogu, można by spytać: cóż takiego uczyniła, że pomimo krótkiego życia pamięć o niej nie ustaje? Czy wsławiła się może jakąś wielką karierą i uznaniem możnych tego świata?

Otóż siostra Faustyna słuchała głosu Jezusa i bezwarunkowo wypełniała Jego polecenia. Naszą uwagę przykuwają dziś, po ludzku nieprawdopodobne, objawienia, ale życie siostry Faustyny Kowalskiej wypełnione było prozaicznymi czynnościami i obowiązkami zakonnymi. W tę zwyczajność ziemskiej wędrówki, wielkiej dziś świętej wplatały się chwile cierpienia, smutku i choroby. Taką właśnie prostotę wybrał Jezus, by przemówić do naszej, tak często zagłuszanej, duchowej wrażliwości… by objawić nam Swoje nieskończone Miłosierdzie.

W swej pokorze, patronka dnia 5 października powiedziałaby nam pewnie, byśmy kierowali wzrok nie na nią, ale na Jezusa. Warto więc uczynić „Dzienniczek” spisany przez świętą siostrę Faustynę lekturą uzupełniającą, prowadzącą myśli i pragnienia serca do źródła życia: Bożego Miłosierdzia.


Dodał(a): Anna Artysiewicz (2013-10-05)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20