Content
Styl strony:
Content
Statystyka odwiedzin:

165717
odwiedzin od 20.03.2013
Content
Liturgia na dziś:
Content
Dziś polecamy WWW:
OPOKA - Laboratorium Wiary i Kultury
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Zawitaj Królowo Różańca Świętego!

Już prawie od tygodnia gromadzimy się na wspólnotowym nabożeństwie różańcowym. 7 października pragniemy w szczególny sposób uczcić Najświętszą Maryję Pannę Różańcową.

Październikowa modlitwa jest dla nas ogromnym darem od Matki Bożej, ale także orężem i skuteczną bronią bez palnej amunicji. Przekonała się o tym flota chrześcijańska odnosząc zwycięstwo w bitwie pod Lepanto. Dzięki gorącemu błaganiu papieża Piusa V, a przede wszystkim dzięki wstawiennictwu Matki Bożej, 7.10.1571 r. Europa uniknęła podboju zainicjowanego przez Imperium Osmańskie na czele z Sułtanem tureckim Selimem II i idących za tym konsekwencji: islamizacji.

Wiele historycznych doświadczeń stanowi świadectwo, iż warto zawierzyć Królowej Różańca siebie samych, nasze rodziny i Ojczyznę. W spokojnym, kochającym wzroku Matki z pewnością odnajdziemy ukojenie, a szczera modlitwa nie pozostanie Maryi obojętna.

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2013-10-07)
Kościół w Polsce śpieszy z pomocą ofiarom wojny w Syrii

Świat tak bardzo potrzebuje pokoju… Historia ludzkości przepełniona jest cierpieniem spowodowanym konfliktami wojennymi. Niestety, mimo wielu strasznych doświadczeń, na Ziemi ciągle istnieją miejsca, gdzie dochodzi do naruszania godności ludzkiej.

Odpowiadając na apel papieża Franciszka czynimy niedzielę 6.10.2013 r. dniem ogólnopolskiej modlitwy w intencji pokoju w Syrii. Na miarę osobistych możliwości włączamy się także w przekazanie ofiary materialnej.

 

Modlitwa wstawiennicza o pokój w Syrii

 Boże Miłosierdzia,
Usłysz krzyki rozpaczy mieszkańców Syrii.
Pociesz tych, którzy cierpią z powodu doznanej przemocy.
Pociesz tych, którzy opłakują swoich zmarłych.
Daj siłę sąsiednim krajom, aby chętnie przyjęły uchodźców z Syrii.
Przemień serca tych, którzy chwycili za broń.
I chroń tych, którzy poświęcają się dla pokoju.
Boże nadziei, zachęcaj przywódców, aby wybrali pokój, a nie przemoc i aby szukali pojednania ze swoimi wrogami.
Rozpal w Kościele Powszechnym współczucie dla narodu syryjskiego;
I daj nam nadzieję na przyszłe budowanie pokoju dla wszystkich, które będzie oparte na sprawiedliwości.
Prosimy o to przez Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju i Światłość Świata.
Amen.

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2013-10-06)
Święta, która z woli Jezusa rozgłosiła Boże Miłosierdzie

Tuż po wspomnieniu św. Franciszka z Asyżu Kościół wskazuje nam na kolejny przykład życia w przyjaźni z Bogiem. Postać świętej Siostry Faustyny jest dzisiaj duchowo obecna niemalże w każdym zakątku świata. Gdybyśmy nie znali życiorysu tej wyjątkowej kobiety poświęconej Bogu, można by spytać: cóż takiego uczyniła, że pomimo krótkiego życia pamięć o niej nie ustaje? Czy wsławiła się może jakąś wielką karierą i uznaniem możnych tego świata?

Otóż siostra Faustyna słuchała głosu Jezusa i bezwarunkowo wypełniała Jego polecenia. Naszą uwagę przykuwają dziś, po ludzku nieprawdopodobne, objawienia, ale życie siostry Faustyny Kowalskiej wypełnione było prozaicznymi czynnościami i obowiązkami zakonnymi. W tę zwyczajność ziemskiej wędrówki, wielkiej dziś świętej wplatały się chwile cierpienia, smutku i choroby. Taką właśnie prostotę wybrał Jezus, by przemówić do naszej, tak często zagłuszanej, duchowej wrażliwości… by objawić nam Swoje nieskończone Miłosierdzie.

W swej pokorze, patronka dnia 5 października powiedziałaby nam pewnie, byśmy kierowali wzrok nie na nią, ale na Jezusa. Warto więc uczynić „Dzienniczek” spisany przez świętą siostrę Faustynę lekturą uzupełniającą, prowadzącą myśli i pragnienia serca do źródła życia: Bożego Miłosierdzia.


Dodał(a): Anna Artysiewicz (2013-10-05)
Nabożeństwo czterdziestogodzinne

W dniach 4-6.10.2013 r. przeżywamy w naszej parafii nabożeństwo 40-godzinne. Szczegółowe informacje dotyczące tego świętego czasu znajdziemy w miejscu przeznaczonym na ogłoszenia w przedsionku naszej świątyni.

Już dziś dziękujmy Bogu za owoce tych trzech modlitewnych dni i uwielbiajmy Pana za wszelkie łaski nam wyświadczone.

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2013-10-04)
Pokój i dobro!

Świętego Franciszka utożsamiamy najczęściej z przyrodą, życiem w zgodzie z naturą, braterskim traktowaniem zwierząt. To wszystko jest prawdą, gdyż patron dnia 4 października był człowiekiem przyjaźnie nastawionym do całego stworzenia, pośród którego postawił go Bóg. Jednak wspominając „Biedaczynę z Asyżu” nie można ograniczyć się jedynie do ekologii, pomijając filozofię prostoty, którą propagował. Nie zawsze przecież był ubogim wędrowcem, głoszącym pokutę. Tak bardzo otworzył się na głoś Boga, że z własnej woli zrezygnował z ziemskiego bogactwa. Co więcej, swoim stylem życia pociągał braci, których spotykał. Za jego przykładem wielu ówczesnych ludzi wchodziło na drogę życia radami ewangelicznymi. Franciszkańskie ideały rozprzestrzeniają się do dzisiaj, czego świadectwem jest wielka rodzina zakonów franciszkańskich, którą pragniemy polecać modlitwie we wspomnienie św. Franciszka z Asyżu. Nie zapomnijmy również o naszym papieżu, który przybrał imię Franciszek, a także o wszystkich, którzy patrzą z podziwem na Ojca Świętego. Niech to imię nie nabiera jedynie znaczenia symbolicznego, a poczynania Głowy Kościoła Katolickiego niech nie będą powodem kontrowersyjnych dywagacji, ale drogowskazem w kroczeniu wraz ze św. Franciszkiem, za naszym Panem.

 

Najwyższy, wszechmocny i dobry Panie,
Tobie sława, chwała, uwielbienie
I wszelkie błogosławieństwo:
Tylko Tobie, Najwyższy, one przystoją
I żaden człowiek nie jest godzien
Wzywać Twojego Imienia.

Pochwalony bądź, Panie,
Z wszystkimi Twoimi stworzeniami,
A przede wszystkim z naszym bratem słońcem,
Które dzień daje, a Ty przez nie świecisz.
Ono jest piękne i promieniste,
A prze swój blask
Jest Twoim wyobrażeniem, o Najwyższy!

Panie, bądź pochwalony
Przez naszego brata księżyc,
I nasze siostry gwiazdy,
Które stworzyłeś w niebie
Jasne i cenne, i piękne.

Panie, bądź pochwalony
Przez naszego brata wiatr,
Przez powietrze i obłoki,
Przez pogodę i wszelkie zmiany czasu,
Którymi karmisz swoje stworzenia.

Panie, bądź pochwalony
Przez naszą siostrę wodę,
Która jest wielce pożyteczna,
I pokorna, i cenna, i czysta.

Panie, bądź pochwalony
przez naszego brata ogień,
Którym rozświetlasz noc,
A on jest piękny i radosny,
Żarliwy i mocny.

Panie, bądź pochwalony
Przez tych, którzy przebaczają wrogom
Dla miłości Twojej
I znoszą niesprawiedliwości i prześladowanie.
Błogosławieni, którzy trwają w pokoju u prawdzie,
Gdyż przez Ciebie, Najwyższy,
Będą uwieńczeni.

Panie, bądź pochwalony
Przez naszą siostrę, śmierć cielesną,
Której żaden żyjący człowiek ujść nie zdoła.
Biada tym, którzy w grzechu śmiertelnym konają.
Błogosławieni ci,
Którzy odnajdą się w Twojej świętej woli,
Albowiem po raz wtóry
Śmierć im krzywdy nie uczyni.

Czyńcie chwałę i błogosławieństwo Panu,
I składajcie Mu dzięki
I służcie Mu
Z wielką pokorą.

Św. Franciszek z Asyżu

(przełożył Roman Brandstaetter)

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2013-10-04)
Aniele Boży, stróżu mój...

„Tak mówi Pan: Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie.” (Wj 23, 20-22)

Czy jesteśmy świadomi obecności przyjaciela, którego posyła nam Bóg? Czy Anioł Stróż jest nam bliski, żyjemy z nim w przyjaźni czy to może tylko postać z dziecięcych opowieści? Widok małego dziecka, klęczącego przy łóżku ze słowami modlitwy do Anioła Stróża może nas bawić lub wzruszać, ale takie proste i szczere oddanie się w opiekę jest chyba najgłębszym aktem zaufania.

Wspominając Świętych Aniołów Stróżów warto wzbudzić refleksję czy jako dorośli potrafimy jeszcze, tak jak w dzieciństwie, rano i wieczorem klękać i prosić:

Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2013-10-02)
Królowo Różańca Świętego módl się za nami!

Pamiętam, że w dzieciństwie i okresie wczesnoszkolnym październik kojarzył mi się z coraz chłodniejszym powietrzem, wieczornymi wyprawami do kościoła parafialnego, wonią kadzidła, mnóstwem ludzi w świątyni…

Wraz z rozpoczęciem dziesiątego miesiąca roku kalendarzowego oddajemy szczególną cześć Maryi. W modlitwie różańcowej wraz z Matką, która była zawsze najbliżej Swojego Syna, podążamy drogą Jezusa. Rozważając tajemnice urzeczywistniania się historii zbawienia, powierzamy również swoje ziemskie pielgrzymowanie, trudy i znoje Tej, Która mimo cierpienia, wielu trudności nigdy nie zwątpiła. Matka Boża wiele razy, podczas objawień w różnych miejscach świata, obiecywała obfite łaski tym, którzy z pobożnością odmawiają różaniec.

W tym szczególnym miesiącu prośmy Maryję, Matkę Boga i ludzi, o wytrwanie w wierze, o jej pomoc i orędownictwo. Zadbajmy również o to, by w miarę możliwości i sił fizycznych, każdy kto tego pragnie, mógł modlić się różańcem wraz z całą wspólnotą parafialną. Troszczmy się szczególnie o obecność dzieci i młodzieży podczas nabożeństw październikowych. Praktykujmy tę wyjątkową modlitwę w naszych rodzinach. Niech nikogo nie zabraknie przed Obliczem Królowej Różańca Świętego! Niech do Nieba unosi się nie tylko zapach kadzidła, ale najwspanialsza, różana woń naszych rozmodlonych serc!

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2013-10-01)
Wystarczyła Ci sutanna...

Tegoroczna uroczystość obłóczyn alumnów III roku Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku była wydarzeniem szczególnie radosnym m.in. dla parafii bł. Bolesławy Lament. Nasz brat, alumn Marcin Sztrom, dnia 27.09.2013 r. w kościele św. Wojciecha przyjął strój duchowny: sutannę.

Wielu z nas ze wzruszeniem patrzyło na sąsiada, znajomego, kolegę… stawiającego kolejny krok w drodze ku kapłaństwu.

Jako wspólnota, pamiętając przede wszystkim w modlitwie, życzymy klerykowi Marcinowi błogosławieństwa Bożego i nieustannego, głębokiego wsłuchiwania się w głos Pana. 

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2013-09-28)
Zaproszenie do Wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia

W sobotę 28 września zapraszamy do wspónej modlitwy

Koronką do Bożego Miłosierdzia - o godz. 15.00:

I - przy dworcu PKP - od kas biletowych

II - przystanek autobusowy przy ul. Zwycięstwa

/przy wieżowcach/

Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2013-09-19)
Młody jak my! Wesoły jak my!

18.09. dzieci i młodzież obchodzą swoje szczególne święto. Wszystko to za sprawą św. Stanisława Kostki, którego wspominamy właśnie tego dnia.

Życzymy wszystkim młodym naszej parafii, by kierując się przykładem swojego patrona każdego dnia zawierzali życie Bogu. Niech opowieści o wyjątkowym młodzieńcu Stanisławie nie będą legendą, ale żywym świadectwem pociągającym nas ku niebu.

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2013-09-25)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19