Content
Styl strony:
Content
Statystyka odwiedzin:

178236
odwiedzin od 20.03.2013
Content
Liturgia na dziś:
Content
Dziś polecamy WWW:
BIBLIA - Wikipedia
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Gaudete in Domino!

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie!

       1 Tes 5,16-20

Cóż to za dziwy? Celebrans w różowym ornacie…? Tak właśnie… czyśmy się ‘zagapili’, czy czujnie trwamy w Adwencie, to dla nas wszystkich znak, że… Pan blisko jest!

Tzw. Niedziela Różowa, z łaciny: Niedziela GAUDETE wprowadziła nas, wyczekujących Dzieciątka, w okres bezpośredniego przyjścia Jezusa.

Cieszymy się dzisiaj wraz z matkami, które jak niegdyś Maryja, czekają na narodziny potomków. Im to Kościół udziela, tego świątecznego dnia, szczególnego błogosławieństwa.

W drodze, ku pełnej radości z zapowiadanego przyjścia Chrystusa, wskazówką do prawidłowego obrania kierunku jest postać z Ewangelii Trzeciej Niedzieli Adwentu. Jan Chrzciciel przez pokorę i świadomą rezygnację z bycia podziwianym jest dla nas przykładem odkrywania prawdy o sobie, a w konsekwencji osiągania spokoju serca i prawdziwej radości, której staramy się doświadczać.

Radujmy się w Panu! Co dzień się radujmy..., w wielkich i małych rzeczach wypełniających przestrzeń naszego życia!

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2014-12-14)
KOLĘDA 2015

Pragnę poinformować, że w zakładce Duszpasterstwo

jest już proponowanyporządek na najbliższą

wizytę duszpasterską na 2015 r.

zwaną popularnie Kolędą.

ks. Proboszcz

Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2014-11-19)
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami!

8 grudnia, kolejnego dnia drugiego tygodnia Adwentu nasz wzrok kierujemy ku Maryi. Pragniemy w sposób szczególnie przeżywać tajemnicę Jej Niepokalanego Poczęcia, czyli przywileju zachowania Matki naszego Pana od zmazy grzechu pierworodnego. Wielkiego wybrania doświadczyła Maryja. Wydawać by się mogło, że honor i zaszczyt, którego dostąpiła zagwarantowały Jej beztroskie życie… Jednak słowa Anioła w momencie Zwiastowania budzą w Niej ludzkie uczucia zmieszania i lęku. Już niedługo, oczyma wiary i wyobraźni zobaczymy też Bożą Matkę zatroskaną o schronienie dla swojego dziecka, które za chwilę ma się narodzić… Matkę z bólem serca szukającą zagubionego w drodze Jezusa…, aż wreszcie Matkę z sercem pełnym boleści na widok Syna przybitego do krzyża… Warto, więc w chwilach trudnych wpatrywać się w pokorę i zawierzenie Maryi. Jest Ona dla nas wzorem ufnego i wytrwałego realizowania Bożego planu w naszym życiu.

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2014-12-07)
On jest w drodze!

Za nami pierwsza niedziela Adwentu… Z całym Kościołem rozpoczynamy rok liturgiczny od oczekiwania. Razem z Maryją, po raz kolejny w naszym życiu, wsłuchujemy się w cichutkie i dyskretne bicie małego serduszka. Do usłyszenia pulsu nowego życia niewątpliwie niezbędna okazuje się cisza. Tu pojawia się pytanie: czy stać mnie na tę radosną ciszę oczekiwania?

Nastrój kolorowych światełek, rumianych krasnali i komicznych reniferów, już od początku grudnia wprowadzać może w wesołkowatość. W tym czasie Jezus cichutko puka do drzwi ludzkiego serca… Czy otworzysz? Czy w ogóle usłyszysz?

Jeśli odpowiednio przeżyjemy ten piękny, dany nam czas, z pewnością nie będziemy mieli problemów z „duchowym słuchem”. Pomocą ku temu niech staną się szczególne praktyki. Przecież nie może nas, oczekujących na przyjście Pana, zabraknąć ze świecą w dłoni i ogniem w sercu, w kościele ogarniętym mrokiem wczesnego poranka lub wieczoru, podczas mszy roratnich. W naszej parafii, a także na terenie archidiecezji będziemy mieli wiele okazji do generalnego porządku w sercu, w którym, jak pragniemy, narodzi się Jezus. Przeżyjmy więc jak najowocniej ten adwentowy czas w naszych rodzinach, w naszej parafii i wszędzie tam, gdzie Bóg nas pośle, by przygotowywać drogę do przyjścia Jego Syna!

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2014-12-04)
„Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!”

O wolną Polskę walczyły pokolenia... Tego listopadowego dnia, kolejną już, 96 rocznicę odzyskania niepodległości świętujemy my, następcy naszych dzielnych przodków. Czy równie dzielni jak nasi dziadowie? Czy zdolni do poświęceń na rzecz Ojczyzny-Matki?

Wywiesiliśmy flagi, uczestniczyliśmy w Eucharystii… może nawet stanęliśmy na baczność, by odśpiewać hymn…

Dzień świętowania radości wywołanej wolnością, ale także upamiętnienia smutnych momentów historii naszego kraju może stać się doskonałym momentem, by w rodzinach, wspólnotach i w każdym miejscu tej ziemskiej egzystencji, zapoczątkować trwałe zwyczaje wspomagające poczucie tożsamości narodowej kolejnych pokoleń. Pamiętajmy o Polsce każdego dnia. Nie wstydźmy się dyskusji na tematy historyczne i patriotycznych postaw. Dajmy ciągłe świadectwo polskości, wierząc nieustannie w panowanie Boga nad czasem i historią.

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2014-11-11)
List Episkopatu Polski o przygotowaniach do ŚDM Kraków 2016

List Episkopatu Polski o przygotowaniach do ŚDM Kraków 2016

Warszawa, 8 października 2014 r.

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Przeżywane dziś święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej przenosi nas myślą do Rzymu i jednoczy w modlitwie z papieżem Franciszkiem. Bazylika Laterańska bowiem to katedra Biskupa Rzymu, a jednocześnie Matka i Głowa wszystkich kościołów świata. Jest ona symbolem jedności i powszechności całego Kościoła. Szczególnym doświadczeniem tej uniwersalności i jedności są Światowe Dni Młodzieży, które w lipcu 2016 roku odbędą się w Polsce. W tym samym czasie Kościół w naszej Ojczyźnie będzie świętował jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. W ten oto sposób przeszłość spotka się z przyszłością, tradycja ze współczesnością. Sięgając początków Kościoła w Polsce i otwierając się na to, co nowe, mamy szansę odkryć ponownie korzenie, z jakich wyrosła wiara na ziemiach polskich.  Ukazując zaś młodym jej wielowiekowe dzieje i stawiając za wzór świadków: świętych i męczenników – możemy ożywić w sobie odpowiedzialność i troskę o kształt wiary i jej miejsce w przyszłości.

1. Czym są Światowe Dni Młodzieży?

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych z całego świata, którzy gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Wyrosły one z troski świętego Jana Pawła II, który niestrudzenie przemierzał ziemię, by szukać młodych ludzi i z ojcowską miłością wychodził im naprzeciw. „Szukałem was, a wy przyszliście do mnie”. Ta wędrówka wspólnoty Kościoła przez miasta i kontynenty trwa nieprzerwanie od trzydziestu lat. Włączają się w nią kolejne pokolenia młodych całego świata.

2. Dlaczego Kraków?

Papież Franciszek zaprosił młodzież do Krakowa, gdzie bije źródło Bożego Miłosierdzia, które jest skutecznym lekarstwem dla poranionych młodych serc. Wraz z Ojcem Świętym przychodzimy dziś, drodzy młodzi, by zaprosić Was na spotkanie z Chrystusem. On jest odpowiedzią na wszystkie, nawet najtrudniejsze pytania. Nie bójcie się, że w wielkiej wspólnocie Kościoła zatracicie swą indywidualność i poczucie wolności. Kościół młodych jest barwny, różnorodny i fascynujący, i dla każdego znajdzie się w nim miejsce. Jesteście jego ważną częścią. Światowe Dni Młodzieży mogą stać się dla Was początkiem niezwykłej przyjaźni z Chrystusem. Tak, jak wierni apostołowie Bożego Miłosierdzia – święta Siostra Faustyna i święty Jan Paweł II – w krakowskich Łagiewnikach doświadczycie, że tylko miłość wyzwala i leczy, a w miłosierdziu jest jedyna nadzieja i ocalenie.

3. Nie tylko Kraków i nie tylko młodzi

Stworzenie młodym przestrzeni do spotkania z Jezusem jest misją nas wszystkich. Przygotowanie tego wyjątkowego święta wiary, doświadczenia powszechności, różnorodności i bogactwa Kościoła to – jak mówił święty Jan Paweł II – „poważne duchowe zadanie”. „Aby [ŚDM] był owocny, potrzebne jest przygotowanie się doń pod kierunkiem pasterzy w diecezjach i w parafiach, w stowarzyszeniach, ruchach oraz kościelnych wspólnotach młodzieżowych” - podkreślał. Główne spotkanie młodych z Papieżem w Krakowie poprzedzą odbywające się w całej Polsce Dni w Diecezjach. To będzie pierwsze zetknięcie młodzieży świata z naszą kulturą, religijnością, pięknem naszego kraju, gościnnością rodzin, które otworzą przed pielgrzymami drzwi swoich domów. Na drodze przygotowań do ŚDM, Dni w Diecezjach są zarówno „ostatnią prostą”, jak i swoistym prologiem, zapowiedzią radosnych przeżyć, które czekają ich w Krakowie. Wszyscy jesteśmy gospodarzami tego dzieła, dlatego dziś razem dorastamy do tego, by we wspólnocie młodych całego świata dzielić się naszym doświadczeniem wiary i otwierać na świadectwo dawane przez innych.

4. Nie za dwa lata, tylko już od dziś

W trosce o to, by przygotowania do Światowych Dni Młodzieży były dla każdego czasem odkrywania swojego miejsca we wspólnocie Kościoła, już dziś zachęcamy młodych ludzi w całej Polsce do osobistego zaangażowania w to dzieło i służące mu programy duszpasterskie. Od tegorocznej Niedzieli Palmowej przeżywamy pielgrzymkę symboli ŚDM: Krzyża i ikony Matki Bożej. Docierają one wszędzie: nie tylko do kościołów i na miejskie place, ale też do wiosek dziecięcych, domów pomocy społecznej, na uczelnie, do szkół, hospicjów i więzień. To czas łaski dla całego Kościoła w Polsce. Od tego, jak go przeżyjemy, zależą przyszłe owoce Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

5. Zaproszenie do współpracy

Przychodzimy dziś do Was, rodzice i wychowawcy, i prosimy: rozmawiajcie z młodymi! Wraz z nimi z pokorą szukajcie odpowiedzi na ich niepokoje i wątpliwości. Niech czas przygotowań do ŚDM będzie dla Was czasem odkrywania radości dzielenia się świadectwem życia i wiary.

Zwracamy się do Was, duszpasterze i katecheci. Szeroko otwierajcie drzwi przed młodymi, stwórzcie im przestrzeń, by mogli w pełni cieszyć się perspektywą Światowych Dni Młodzieży w Polsce i byli dumni z tego, że są ich gospodarzami. Bądźcie ich wiernymi towarzyszami na drodze dojrzewania do tej roli.

Stajemy przed Wami, chorzy i cierpiący. Jesteście cennym skarbem Kościoła. Wasz krzyż jest dla młodych ludzi znakiem jedności i ofiary. Z pokorą prosimy, oddawajcie go w cichym geście miłości za młodych Polaków, którzy poszukują sensu życia, nierzadko dotkliwie raniąc się po drodze. W Waszych cierpieniach ukryta jest przemieniająca moc uzdrawiania ich serc.

Zwracamy się do Was, siostry i bracia ze zgromadzeń zakonnych, wspólnot kontemplacyjnych, grup modlitewnych. Wspierajcie modlitwą dzieło Światowych Dni Młodzieży w Polsce. Otoczcie jej płaszczem młodych ludzi, by na drodze przygotowań do tego wielkiego święta wiary z radością i zdumieniem odkrywali miłość Chrystusa, która leczy, podnosi z upadków i nadaje smak życiu.

Prosimy Was, drodzy młodzi, wyruszcie na szlak przygotowań duchowych, zaangażujcie się w prace wolontariatu ŚDM i zaproście na tę drogę Waszych rówieśników, którzy być może pozostają z dala od Jezusa i Jego Kościoła.

Pokornie prosimy też wszystkich o otwarcie w odpowiednim czasie swoich domów i wsparcie materialne, aby młodzi, którzy zechcą wziąć udział w tym wydarzeniu, doświadczyli piękna naszej staropolskiej gościnności i braterskich serc.

6. Zawierzenie dzieła ŚDM wstawiennictwu świętych patronów

Patronami międzynarodowego spotkania młodych w Polsce są święty Jan Paweł II i święta Siostra Faustyna. Tym żarliwym Apostołom Bożego Miłosierdzia zawierzamy Kościół w Polsce, przygotowujący się do ŚDM w 2016 roku, a zwłaszcza ludzi młodych. Niech za ich wstawiennictwem doświadczają uzdrawiającej mocy orędzia, które z krakowskich Łagiewnik roznosi się na cały świat.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

Na czas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

 Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 366. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie
w dniu 8 października 2014 r.

 

Dodał(a): ks. Jacek Tomkiel (2014-11-08)
Wspominając Zmarłych…

Odwiedziliśmy cmentarze... Zmarzliśmy... Zanieśliśmy kwiaty... Na grobach naszych bliskich płoną znicze… Może nawet wypisaliśmy imiona tych, którzy odeszli na kartkach „wypominkowych”… i pewnie złożyliśmy ofiarę materialną w intencji modlitwy za nich…

Możemy być z siebie zadowoleni… Tylko co dalej? Czy zaduma nad przemijaniem, umieraniem, doczesnością i wiecznością odejdzie tak jak przyszła?

Przed nami kilka szczególnych dni. Odwiedzając piękne nekropolie nie zapomnijmy o oczyszczeniu naszych serc i modlitwie za dusze czyścowe. Odpust uzyskany pod określonymi warunkami i ofiarowany za tych, którzy jak naucza Kościół, przechodzą jeszcze oczyszczenie, z pewnością będzie, dla dusz czekających na wejście do radości nieba, najcenniejszym darem i wyrazem naszej miłości.

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2014-11-03)
Wierzę w Świętych obcowanie!

Trudno wyobrazić sobie polską kulturę, w której tak wielką rolę odgrywa celebracja świąt, bez Uroczystości Wszystkich Świętych. Wprawdzie próbuje się nas przekonać, byśmy zamieniali myśl o świętości na „zabawę” w upiory pozbawiane tak naprawdę piękna, do którego dąży serce ludzkie…

Jako chrześcijanie wiemy dobrze, do czego zmierzam… Nasza dusza pragnie Boga! Wiemy, że śmierć będzie początkiem nowej rzeczywistości. Jeśli tak faktycznie jest w naszym życiu, to naturalnym staje się bezdyskusyjny wybór radości ze zbawienia tych, którzy cieszą się już chwałą Nieba, a nie ciemności pogrążonej w pozbawionych estetyki „stworach”.

Już tylko godziny dzielą nas od dnia 1 listopada. Niech w tym czasie ogarnie nas radość i wdzięczność Panu za życie wieczne. Pomyślmy o naszych patronach: Świętych, których imiona nosimy lub wybraliśmy podczas sakramentu bierzmowania. Wierzymy w świętych obcowanie, a więc łączność z tymi wszystkimi, którzy widzą już oblicze Boga. Mogą to przecież być nasi zmarli znajomi… przyjaciele… członkowie rodziny… Czy wierzymy również w to, że możemy to być my sami, gdy na tym świecie zamkniemy oczy?

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2014-10-31)
Na „awansie” ks. Roberta się nie zakończyło!

Na efekty powiązania Archidiecezjalnego Duszpasterstwa Nauczycieli z naszą Parafią, poprzez osobę ks. Roberta Tworkowskiego nie musieliśmy długo czekać. Już 19.10. 2014 r. mogliśmy uczestniczyć w Mszy świętej inaugurującej nowy rok formacyjny Duszpasterstwa Nauczycieli Archidiecezji Białostockiej. Eucharystia sprawowana była w intencji nauczycieli, wychowawców i wszystkich pracowników białostockiej oświaty. Był z nami oczywiście pasterz, ks. mgr Robert Tworkowski, a niezwykle poruszające kazanie wygłosił ks. mgr Łukasz Kisielewski, Duszpasterz Nauczycieli i Wychowawców Ośrodka Białystok w Juchnowcu. W homilii nie zabrakło pouczających historii z nutą wspomnień lat szkolnych głoszącego kapłana i sporą dawką inteligentnego humoru.

Po modlitwie zebrani mieli niebywałą okazję integracji w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 przy ul. Promiennej 13a. Dzięki uprzejmości gospodarzy: Dyrekcji Szkoły oraz hojności ks. Roberta mogliśmy, przy stole pełnym słodkości, bliżej poznać siebie wzajemnie, jak również działalność Duszpasterstwa Nauczycieli. Czas ten umiliły m.in. występy niezwykle utalentowanych uczennic, goszczącego nas Zespołu Szkół nr 1. Maja Kamińska, uczennica klasy III SP 29 (ZSS nr1) wykonała Poloneza B-dur Fryderyka Chopina i zaśpiewała piosenkę „Chociaż” autorstwa Wioletty Kułak. Tego dnia była wśród nas również uczennica kl. IIIa PG 20 (ZSS nr1), Julia Gołaszewska, ze śpiewem i akompaniamentem gitary w utworze „Santo” Piotra Rubika. Obie uczennice do występu przygotowała pani Anna Michalewicz.

Na inauguracji roku formacyjnego pomysły Duszpasterstwa Nauczycieli (głównie Duszpasterza) się nie wyczerpały. Niespełna tydzień od wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych w Kościele Katolickim, Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Białostockiej i Wydział Katechetyczny zaprosiło do naszej parafii Katechetów, Nauczycieli i Wychowawców na „Zaduszki”. O godzinie 18.00 modliliśmy się w nieszporach za zmarłych oraz podczas Eucharystii, w intencji wszystkich związanych z edukacją i oświatą, którzy odeszli już z tego świata. Po Mszy świętej wszyscy chętni mieli okazję wysłuchać, bogatego w zróżnicowanie płaszczyzn tematycznych, wykładu dra n. med. Tadeusza Borowskiego-Beszty, zatytułowanego „Towarzyszenie przy śmierci i umieraniu – istota opieki hospicyjnej”. Poznaliśmy m.in. historię Stacjonarnego Hospicjum w Białymstoku, mieszczącego się aktualnie przy ulicy Jana III Sobieskiego 1, którego powstania nasz Prelegent był głównym inicjatorem. Zdobyliśmy również podstawową wiedzę z zakresu specyfiki opieki i przebywania z osobami objętymi opieką paliatywną.

Wdzięczni Księdzu Proboszczowi za otwartość i gościnność oraz ks. Robertowi za działanie, z niecierpliwością czekamy na kolejne inicjatywy zbliżające Archidiecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli z Parafią bł. Bolesławy Lament.

Dodał(a): Anna Artysiewicz (2014-11-24)
Co ks. Robert ma wspólnego z nauczycielami…?

Jak wszyscy zapewne wiemy, ks. Robert jest również nauczycielem-katechetą. Do większości z nas, wraz z inauguracją nowego roku szkolnego, dotarła już pewnie informacja, iż ks. Robert został Archidiecezjalnym Duszpasterzem Nauczycieli! Fakt ten cieszy tym bardziej, że zapewne, jak ufamy, Duszpasterstwo Nauczycieli będzie ubogacało naszą parafię.

Ks. Robertowi serdecznie gratulujemy, życzymy sukcesów w posłudze i nauczaniu nauczających. Zapewniamy o wsparciu modlitewnym. Mamy również nadzieję, że pochłonięty nowymi obszarami działalności ks. Robert nie będzie zapominał o swojej wiernej, parafialnej trzódce.

 
 
Dodał(a): Anna Artysiewicz (2014-10-23)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20