Zakończenie Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych Archidiecezji Białostockiej 2018.09.02
Chóry i orkiestra po zakończonym koncercie
Przygotowania do próby chóru i orkiestry
Przygotowania do próby chóru i orkiestry
Próba chóru i orkiestry
Próba chóru i orkiestry
Procesja na wejście
Procesja na wejście
Celebransi całują ołtarz na rozpoczęcie Mszy św.
Pieśń na wejście - chór i orkiestra
Pieśń na wejście - chór i orkiestra, dyryguje Piotr Pałka
Pieśń na wejście - chór i orkiestra
Liturgiczna służba ołtarza
Zgromadzonych wita proboszcz parafii ks. Jacek Tomkiel
Chór i orkiestra wsłuchują się w słowa powitania
Kyrie - dyryguje Hubert Kowalski
Kyrie
Kyrie
Kyrie
Kyrie
Liturgia słowa - pierwsze czytanie
Liturgia słowa - psalm responsoryjny
Liturgia słowa - drugie czytanie
Alleluja - dyryguje Paweł Bębenek
Alleluja
Alleluja w wykonaniu solisty
Procesja z ewangeliarzem do ambony
Liturgia słowa - ewangelia
Chór i orkiestra zasłuchani w słowa ewangelii
Chór i orkiestra zasłuchani w słowa ewangelii
Chór i orkiestra zasłuchani w słowa ewangelii
Liturgia słowa - homilia ks. Krzysztofa
Liturgia słowa - homilia ks. Krzysztofa
Liturgia słowa - modlitwa wiernych
Wierni uczestniczący we Mszy św.
Wierni uczestniczący we Mszy św.
Wierni uczestniczący we Mszy św.
Wierni uczestniczący we Mszy św.
Święty, Święty, Święty...
Święty, Święty, Święty...
Liturgia eucharystyczna - prefacja
Liturgia eucharystyczna - przeistoczenie
Liturgia eucharystyczna - przeistoczenie
Liturgia eucharystyczna - Przez Chrystusa....
Liturgia eucharystyczna - Ojcze Nasz...
Obrzędy komunii św. - Oto Baranek Boży...
Komunia św.
Komunia św.
Komunia św.
Komunia św.
Komunia św.
Komunia św.
Pieśń na uwielbienie po komunii św.
Pieśń na uwielbienie po komunii św.
Pieśń na uwielbienie po komunii św.
Pieśń na uwielbienie po komunii św.
Pieśń na uwielbienie po komunii św.
Pieśń na uwielbienie po komunii św.
Pieśń na uwielbienie po komunii św.
Pieśń na uwielbienie po komunii św.
Pieśń na uwielbienie po komunii św.
Pieśń na uwielbienie po komunii św.
Pieśń na uwielbienie po komunii św.
Pieśń na wyjście
Pieśń na wyjście
Pieśń na wyjście
Pieśń na wyjście
Pieśń na wyjście
Pieśń na wyjście
Słuchacze czekają na koncert
Słuchacze czekają na koncert
Słuchacze czekają na koncert
Rozpoczęcie koncertu
Słuchacze koncertu
Ks. Krzysztof zapowiada kolejne pieśni koncertu
Chór i orkiestra w kolejnym utworze
Chór i orkiestra w kolejnym utworze
Chór i orkiestra w kolejnym utworze
Chór i orkiestra w kolejnym utworze
Chór i orkiestra w kolejnym utworze
Chór i orkiestra w kolejnym utworze
Chór i orkiestra w kolejnym utworze
Chór i orkiestra w kolejnym utworze
Chór i orkiestra w kolejnym utworze
Chór i orkiestra w kolejnym utworze
Słuchacze koncertu
Chór i orkiestra słuchają zapowiedzi kolejnego utworu
Chór i orkiestra słuchają zapowiedzi kolejnego utworu
Chór i orkiestra słuchają zapowiedzi kolejnego utworu
Chór i orkiestra słuchają zapowiedzi kolejnego utworu
Chór i orkiestra słuchają zapowiedzi kolejnego utworu
Chór i orkiestra słuchają zapowiedzi kolejnego utworu
Kolejny utwór koncertu
Kolejny utwór koncertu
Słuchacze też śpiewają
Słuchacze też śpiewają
Słuchacze koncertu
Dyrygent także śpiewa
Ostatni utwór koncertu
Ostatni utwór koncertu
Ks. proboszcz dziękuje za koncert
Podziękowanie solistom
Dyrygenci słuchają podziękowań ks. proboszcza
Chór i orkiestra po zakończonym koncercie
Chór i orkiestra po zakończonym koncercie
Chór i orkiestra po zakończonym koncercie