Zakończenie oktawy Bożego Ciała 2018.06.07
Chorągwie uczestniczące w procesji ulicami dzielnicy Marczuk
Procesja na wejście
Rozpoczęcie Mszy św.
Liturgia słowa - pierwsze czytanie
Liturgia słowa - psalm responsoryjny
Liturgia słowa - ewangelia
Liturgia słowa - homilia ks. Dariusza
Liturgia słowa - modlitwa wiernych
Liturgia eucharystyczna - procesja z darami
Liturgia eucharystyczna - przyjęcie darów
Liturgia eucharystyczna - prefacja
Liturgia eucharystyczna - przeistoczenie
Liturgia eucharystyczna - przeistoczenie
Liturgia eucharystyczna - Przez Chrystusa....
Obrzędy Komunii św. - Oto Baranak Boży...
Przygotowania do procesji
Przygotowania do procesji
Przygotowania do procesji
Czwarty ołtarz przy krzyżu na placu kościelnym
Rozpoczęcie procesji
Rozpoczęcie procesji
Rozpoczęcie procesji
Rozpoczęcie procesji
Rozpoczęcie procesji
Rozpoczęcie procesji
Rozpoczęcie procesji - Najświętszy Sakrament
Ks. Henryk z Najświętszym Sakramentem w drodze do pierwszego ołtarza
Ks. Marcin z Najświętszym Sakramentem w drodze do pierwszego ołtarza
Procesja na ul. M. Dąbrowskiej
Wierni uczestniczący w procesji
Procesja na ul. Prowiantowej
Dziewczynki sypią kwiaty
Procesja na ul. Asnyka zbliża się do pierwszego ołtarza
Procesja na ul. Asnyka
Dzieci biorące udział w procesji
Pierwszy ołtarz przy ul. Asnyka
Ks. Henryk okadza Najświętszy Sakrament przy pierwszym ołtarzu
Ks. Leszek śpiewa ewangelię przy pierwszym ołtarzu
Ks. Leszek z Najświętszym Sakramentem w drodze do drugiego ołtarza
Czoło procesji na ul. Gruntowej
Procesja na ul. Gruntowej
Procesja na ul. Gruntowej
Dziewczynki sypią kwiaty
Ks. Leszek z Najświętszym Sakramentem w drodze do drugiego ołtarza
Ministranci w procesji
Procesja na ul. Ślusarskiej
Pokłon uczestników procesji przed Najświętszym Sakramentem przy drugim ołtarzu
Ks. Robert śpiewa ewangelię przy drugim ołtarzu
Najświętszy Sakrament na drugim ołtarzu
Ks. Robert z Najświętszym Sakramentem w drodze do trzeciego ołtarza
Procesja na ul. Ślusarskiej
Procesja na ul. Ślusarskiej
Procesja na ul. Ślusarskiej
Dziewczynki sypią kwiaty na ul. Ślusarskiej
Ministranci w procesji na ul. Ślusarskiej
Procesja na ul. Ślusarskiej
Ks. Robert z Najświętszym Sakramentem w drodze do trzeciego ołtarza
Procesja na ul. Reymonta
Procesja na ul. Reymonta
Wierni uczestniczący w procesji na ul. Reymonta
Wierni uczestniczący w procesji na ul. Reymonta
Procesja na ul. Reymonta
Czoło procesji na ul. Reymonta
Ks. Dariusz śpiewa ewangelię przy trzecim ołtarzu
Ks. proboszcz i Andrzej prowadzą śpiew w procesji na ul. Reymonta
Chorągwie w procesji na ul. Prowiantowej
Czoło procesji na ul. Prowiantowej
Czynni uczestnicy procesji
Procesja na ul. Prowiantowej
Procesja na ul. Prowiantowej
Czoło procesji wchodzi na plac kościelny
Procesja wchodzi na plac kościelny
Ks. Leszek z Najświętszym Sakramentem w drodze do czwartego ołtarza
Wierni uczestniczący w procesji wchodzą na plac kościelny
Ks. Leszek umieszcza Najświętszy Sakrament na czwartym ołtarzu
Paweł dźwiga na swych barkach nagłośnienie
Ks. proboszcz okadza ewangeniarz
Ks. proboszcz śpiewa ewangenię przy czwartym ołtarzu
Ks. proboszcz prowadzi modlitwę przed błogosławieństem przy czwartym ołtarzu
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na zakończenie procesji
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na zakończenie procesji
Odprowadzenie Najświętszego Sakramentu do świątyni
Dzieci czekają na błogosławieństwo
Dzieci czekają na błogosławieństwo
Dzieci czekają na błogosławieństwo
Słowo ks. proboszcza przed błogosławieństwem dzieci
Modlitwa przed błogosławieństwem dzieci
Pokropienie wianków i uczestników procesji
Pokropienie wianków i uczestników procesji
Pokropienie wianków i uczestników procesji
Błogosławieństwo dzieci
Błogosławieństwo dzieci
Błogosławieństwo dzieci
Błogosławieństwo dzieci
Błogosławieństwo dzieci
Błogosławieństwo dzieci
Błogosławieństwo dzieci
Błogosławieństwo dzieci
Błogosławieństwo dzieci
Błogosławieństwo dzieci
Ks. Dariusz błogosławi też dorosłych
Błogosławieństwo dzieci
Błogosławieństwo dzieci