Jubileusz 45-lecia święceń ks. Henryka 2018.05.20
Ks. Henryk celebruje jubileuszową Mszę św. w niedzielę Zesłania Ducha Świętego
Procesja na wejście
Procesja na wejście
Procesja na wejście
Ks. Henryk całuje ołtarz na rozpoczęcie Mszy św.
Rozpoczęcie Mszy św.
Liturgiczna służba ołtarza
Kolekta przed pierwszym czytaniem
Liturgia słowa - pierwsze czytanie
Liturgia słowa - psalm responsoryjny
Liturgia słowa - drugie czytanie
Liturgia słowa - ewangelia
Liturgia słowa - homilia ks. proboszcza
Liturgia słowa - homilia ks. proboszcza
Ks. Henryk słucha homilii
Liturgia słowa - modlitwa wiernych
Liturgia słowa - modlitwa wiernych
Uczestnicy Mszy św.
Uczestnicy Mszy św.
Uczestnicy Mszy św.
Uczestnicy Mszy św.
Uczestnicy Mszy św.
Liturgia eucharystyczna - modlitwa nad darami
Liturgia eucharystyczna - przygotowanie darów
Liturgia eucharystyczna - prefacja
Liturgia eucharystyczna - przeistoczenie
Liturgia eucharystyczna - przeistoczenie
Liturgia eucharystyczna - Przez Chrystusa....
Modlitwa Pańska
Liturgia eucharystyczna - Ojcze nasz...
Komunia św.
Puryfikacja naczyń po Komunii św.
Ogłoszenia
Życzenia ks. Henrykowi składają przedstawiciele parafian
Ks. Henryk wsłuchany w słowa życzeń
Życzenia ks. Henrykowi składają przedstawiciele parafian
Ks. Henryk dziękuje za życzenia
Ks. Henryk dziękuje za życzenia
Ks. Henryk dziękuje za życzenia
Modlitwa na rozesłanie
Błogosławieństwo na zakończenie Mszy św.