Bierzmowanie 2018.05.16
Bierzmowani z ks. Biskupem i ks. Robertem
Młodzież bierzmowana i świadkowie oczekują na rozpoczęcie uroczystości
Młodzież bierzmowana i świadkowie oczekują na rozpoczęcie uroczystości
Młodzież bierzmowana i świadkowie oczekują na rozpoczęcie uroczystości
Młodzież bierzmowana i świadkowie oczekują na rozpoczęcie uroczystości
Młodzież bierzmowana i świadkowie oczekują na rozpoczęcie uroczystości
Młodzież bierzmowana i świadkowie oczekują na rozpoczęcie uroczystości
Procesja na wejście
Procesja na wejście - pokłon ks. biskupa Henryka przed ołtarzem
Okadzenie ołtarza na rozpoczęcie Mszy św.
Rozpoczęcie Mszy św.
Powitanie ks. biskupa przez rodziców młodzieży bierzmowanej
Rodzice młodzieży bierzmowanej wręczają kwiaty ks. biskupowi
Liturgiczna służba ołtarza
Liturgia słowa - pierwsze czytanie
Liturgia słowa- psalm responsoryjny
Liturgia słowa- ewangelia
Prośba ks. proboszcza o udzielenie sakramentu bierzmowania
Liturgia słowa - homilia ks. biskupa Henryka
Liturgia słowa - homilia ks. biskupa Henryka
Błogosławieństwo mających przyjąć sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Sakrament bierzmowania
Liturgia słowa - modlitwa wiernych
Liturgia słowa - modlitwa wiernych
Liturgia słowa - modlitwa wiernych
Procesja z darami
Złożenie darów
Złożenie darów
Złożenie darów
Złożenie darów
Złożenie darów
Młodzież bierzmowana i uczestnicy Mszy św.
Młodzież bierzmowana i uczestnicy Mszy św.
Młodzież bierzmowana i uczestnicy Mszy św.
Liturgia eucharystyczna
Liturgia eucharystyczna
Liturgia eucharystyczna - przeistoczenie
Liturgia eucharystyczna - przeistoczenie
Liturgia eucharystyczna - Przez Chrystusa....
Liturgia eucharystyczna - Ojcze Nasz...
Przekazanie znaku pokoju
Obrzędy Komunii św. - Oto Baranak Boży...
Komunia św.
Ks. biskup i koncelebransi podczas pieśni na uwielbienie
Kolekta na zakończenie Mszy św.
Podziękowanie młodzieży ks. biskupowi za udzielenie sakramentu bierzmowania
Podziękowanie młodzieży ks. biskupowi za udzielenie sakramentu bierzmowania
Młodzież wręcza kwiaty ks. biskupowi i kapłanom
Słowo ks. biskupa na zakończenie
Błogosławieństwo bierzmowanych i wiernych na zakończenie Mszy św.
Pokłon ks. biskupa i koncelebransów przed ołtarzem na zakończenie uroczystości
Procesja na wyjście
Procesja na wyjście
Procesja na wyjście
Procesja na wyjście
Procesja na wyjście
Młodzież z ks. biskupem i ks. Robertem
Młodzież z ks. biskupem i ks. Robertem