Wieczór uwielbienia 2018.04.22
Wieczór uwielbienia
Ks. Leszek i ostatnie przygotowania
Rozpoczęcie wieczoru uwielbienia
Akompaniament skrzypiec i gitar
Akompaniament gitary
Akompaniament gitary
Akompaniament skrzypiec
Akompaniament gitary
Akompaniament gitary
Duet wokalistów w pieśni na rozpoczęcie wieczoru uwielbienia
Operator komputera-rzutnika
Uczestnicy wieczoru uwielbienia
Uczestnicy wieczoru uwielbienia
Kolejna p[ieśń uwielbienia
Akompaniament gitary basowej
Słowo Pisma Świętego
Zasłuchani w słowa Pisma Świętego
Zasłuchani w słowa Pisma Świętego
Kolejna pieśń uwielbienia
Uczestnicy wieczoru uwielbienia
Akompaniament gitary w pieśni uwielbienia
Uczestnicy wieczoru uwielbienia
Wokaliści w kolejnej pieśni uwielbienia
Część muzyczna
Bartek za konsoletą
Słowa ostatniej pieśni wieczoru uwielbienia
Ks. Leszek dziękuje wykonawcom i publiczności
Ks. Leszek przedstawia wykonawców
Wokaliści słuchają podziękowań ks. Leszka
Ks. proboszcz dziękuje wykonawcom i publiczności
Ks. proboszcz dziękuje wykonawcom
Ks. proboszcz dziękuje wykonawcom