Triduum Paschalne 2018.03.29-31
Ks. proboszcz dziękuje za życzenia złożone w kapłanom
Ołtarz Wystawienia - ciemnica
Ołtarz w Wielki Czwartek
Projekt figury Matki Bożej
Grób Pański
Życzenia kapłanom w dniu ich święta
Życzenia kapłanom w dniu ich święta
Kapłani słuchują życzeń
Życzenia kapłanom w dniu ich święta
Życzenia kapłanom w dniu ich święta
Ks. proboszcz dziękuje za życzenia
Komentarz przed rozpoczęciem Mszy św. Wieczerzy Pańskiej
Procesja na wejście do Mszy Wieczerzy Pańskiej
Procesja na wejście
Procesja na wejście
Procesja na wejście - pokłon kapłanów przed ołtarzem
Procesja na wejście - pokłon kapłanów przed ołtarzem
Kapłani całują ołtarz na ropzpopczęcie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej
Okadzenie ołtarza na rozpoczęcie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej
Liturgiczna służba ołtarza
Rozpoczęcie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej
Rozpoczęcie Mszy św.
Liturgiczna służba ołtarza
Liturgia słowa - pierwsze czytanie
Liturgia słowa - psalm responsoryjny
Liturgia słowa - drugie czytanie
Liturgia słowa - ewangelia
Liturgia słowa - ewangelia
Liturgia słowa - koncelebransi słuchają ewangelii
Liturgia słowa - homilia
Liturgiczna służba ołtarza słucha homilii
Przygotowania do obrzędu umycia nóg
Obmycie nóg dwunastu mężczyznom
Obmycie nóg dwunastu mężczyznom
Obmycie nóg dwunastu mężczyznom
Obmycie nóg dwunastu mężczyznom
Liturgia słowa - modlitwa wiernych
Uczestnicy Mszy św. Wieczerzy Pańskiej
Uczestnicy Mszy św. Wieczerzy Pańskiej
Uczestnicy Mszy św. Wieczerzy Pańskiej
Uczestnicy Mszy św. Wieczerzy Pańskiej
Uczestnicy Mszy św. Wieczerzy Pańskiej
Uczestnicy Mszy św. Wieczerzy Pańskiej
Uczestnicy Mszy św. Wieczerzy Pańskiej
Uczestnicy Mszy św. Wieczerzy Pańskiej
Liturgia eucharystyczna - procesja z darami
Liturgia eucharystyczna - procesja z darami
Liturgia eucharystyczna - procesja z darami
Liturgia eucharystyczna - procesja z darami
Liturgia eucharystyczna - procesja z darami
Liturgia eucharystyczna - procesja z darami
Liturgia eucharystyczna - procesja z darami
Liturgia eucharystyczna - procesja z darami
Okadzenie ołtarza z darami
Okadzenie wiernych
Liturgia eucharystyczna
Liturgia eucharystyczna - prefacja
Liturgia eucharystyczna
Liturgia eucharystyczna
Liturgia eucharystyczna - przeistoczenie
Liturgia eucharystyczna - 'Przez Chrystusa...'
Liturgia eucharystyczna - Ojcze nasz...
Liturgia eucharystyczna - Ojcze nasz...
Obrzędy komunii św. - Oto Baranek Boży...
Komunia św.
Komunia św.
Okadzenie Najświętszego Sakramentu przed przeniesieniem do Ołtarza Wystawienia - ciemnicy
Procesja do Ołtarza Wystawienia - ciemnicy
Procesja do Ołtarza Wystawienia - ciemnicy
Ołtarz Wystawienia - ciemnica
Komentarz przed rozpoczęciem Liturgii Męki Pańskiej
Procesja na wejście
Akt prostracji ks. Dariusza przed ołtarzem na rozpoczęcie liturgii Męki Pańskiej
Rozpoczęcie liturgii Męki Pańskiej
Liturgia słowa - pierwsze czytanie
Liturgia słowa - psalm responsoryjny
Liturgia słowa - drugie czytanie
Liturgia słowa - śpiew Męki Pańskiej
Liturgia słowa - śpiew Męki Pańskiej
Liturgia słowa - śpiew Męki Pańskiej
Liturgia słowa - śpiew Męki Pańskiej
Liturgia słowa - śpiew Męki Pańskiej
Liturgia słowa - homilia
Liturgiczna służba ołtarza
Liturgia słowa - Modlitwa Powszecha
Procesja z krzyżem
Procesja z krzyżem
Oto drzewo krzyża...
Oto drzewo krzyża...
Pokłon krzyżowi
Przygotowanie krzyża do adoracji
Adoracja krzyża
Adoracja krzyża
Adoracja krzyża
Uczestnicy liturgii Męki Pańskiej
Uczestnicy liturgii Męki Pańskiej
Uczestnicy liturgii Męki Pańskiej
Uczestnicy liturgii Męki Pańskiej
Uczestnicy liturgii Męki Pańskiej
Adoracja krzyża
Uczestnicy liturgii Męki Pańskiej
Uczestnicy liturgii Męki Pańskiej
Uczestnicy liturgii Męki Pańskiej
Chór śpiewa podczas adoracji krzyża
Chór śpiewa podczas adoracji krzyża
Chór śpiewa podczas adoracji krzyża
Adoracja krzyża
Adoracja krzyża
Adoracja krzyża
Kapłani podczas adoracji krzyża
Uczestnicy liturgii Męki Pańskiej
Uczestnicy liturgii Męki Pańskiej
Uczestnicy liturgii Męki Pańskiej
Uczestnicy liturgii Męki Pańskiej
Uczestnicy liturgii Męki Pańskiej
Uczestnicy liturgii Męki Pańskiej
Uczestnicy liturgii Męki Pańskiej
Krzyż po adoracji
Przeniesienie Najświętszego Sakramentu z Ołarza Wystawienia - ciemnicy na ołtarz celebracji
Przygotowanie do komunii św.
Modlitwa Pańska przed komunią św.
Oto Baranek Boży...
Komunia św.
Komunia św.
Komunia św.
Komunia św.
Komunia św.
Komunia św.
Okadzenie Najświętszego Sakramentu przed przeniesieniem do Grobu Pańskiego
Rozpoczęcie procesji do Grobu Pańskiego
Procesja z Najświętszym Sakramentem do Grobu Pańskiego
Procesja z Najświętszym Sakramentem do Grobu Pańskiego
Ks. Leszek umieszcza Najświętszy Sakrament przy Grobie Pańskim
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim
Grób Pański z Najświętszym Sakramentem
Wielka Sobota - modlitwa przed poświęceniem pokarmów
Wielka Sobota - poświęcenie pokarmów
Wielka Sobota - Liturgia godzin
Wielka Sobota - Liturgia godzin
Wielka Sobota - Liturgia godzin
Wielka Sobota - Liturgia godzin
Wielka Sobota - Liturgia godzin
Wielka Sobota - Liturgia godzin
Wielka Sobota - adoracja Najświtszego Sakramentu w Grobie Pańskim
Wielka Sobota - Liturgia godzin
Wielka Sobota - Liturgia godzin
Wielka Sobota - poświęcenie pokarmów
Wielka Sobota - poświęcenie pokarmów
Wielka Sobota - poświęcenie pokarmów
Ołtarz przygotowany do celebracji Mszy św. Wigilii Paschalnej
Grób Pański z Najświętszym Sakramentem
Zakrycie figury Crystusa złożonego w grobie
Grób Pański z figurą Chrysusa Zmartwychwstałego
Modlitwa przed poświęceniem ognia
Umieszczenie gron na paschale
Zapalenie paschału od poświęconego ognia
Procesja z zapalonym paschałem
Przekazanie światła wiernym
Przekazanie światła wiernym
Przekazanie światła wiernym
Przekazanie światła wiernym
Przekazanie światła wiernym
Przekazanie światła wiernym
Światło Chrystusa...
Liturgia Mszy św. Wigilii Paschalnej - Orędzie Wielkanocne
Liturgiczna służba ołtarza słucha Orędzia Wielkanocnego
Kapłani koncelebransi słuchają Orędzia Wielkanocnego
Maciej Józef z chrzestnymi słuchają Orędzia Wielkanocnego
Liturgia Mszy św. Wigilii Paschalnej - Orędzie Wielkanocne
Kapłani koncelebransi i ministranci - seniorzy słuchają Orędzia Wielkanocnego
Wierni słuchają Orędzia Wielkanocnego
Wierni słuchają Orędzia Wielkanocnego
Wierni słuchają Orędzia Wielkanocnego
Wierni słuchają Orędzia Wielkanocnego
Wierni słuchają Orędzia Wielkanocnego
Wierni słuchają Orędzia Wielkanocnego
Wierni słuchają Orędzia Wielkanocnego
Kolekta przed pierwszym czytaniem
Msza św. Wigilii Paschalnej - liturgia słowa - pierwsze czytanie
Komentarz przed drugim czytaniem
Liturgia słowa - drugie czytanie
Liturgia słowa - psalm po drugim czytaniu
Wierni uczestniczący we Mszy św. Wigilii Paschalnej
Wierni uczestniczący we Mszy św. Wigilii Paschalnej
Wierni uczestniczący we Mszy św. Wigilii Paschalnej
Wierni uczestniczący we Mszy św. Wigilii Paschalnej
Wierni uczestniczący we Mszy św. Wigilii Paschalnej
Liturgia słowa - trzecie czytanie
Liturgia słowa - czwarte czytanie
Liturgia słowa - piąte czytanie
Liturgia słowa - psalm po piątym czytaniu
Liturgia słowa - szóste czytanie
Liturgia słowa - psalm po szóstym czytaniu
Liturgia słowa - siódme czytanie
Liturgia słowa - psalm po siódmym czytaniu
Liturgia słowa - ósme czytanie
Liturgia słowa - psalm po ósmym czytaniu
Liturgia słowa - ewangelia
Liturgia słowa - homilia
Śpiew litanii do Wszystkich Świętych
Maciej Józef z chrzestnymi słuchają litanii do Wszystkich Świętych
Maciej Józef z chrzestnymi słuchają litanii do Wszystkich Świętych
Śpiew litanii do Wszystkich Świętych
Błogosławieństwo wody chrzcielnej
Maciej Józef z chrzestnymi czekają na chrzest
Chrzest Macieja Józefa
Nałożenie białej szaty na nowo ochrzczonego Macieja Józefa
Chrzestny zapala świecę od paschału
Modlitwa przed bierzmowaniem
Maciej Józef i chrzestni słuchają modlity przed bierzmowaniem
Bierzmowanie Macieja Józefa
Maciej Józef i chrzestni
Zapalenie świec przed odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych
Zapalenie świec przed odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych
Zapalenie świec przed odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych
Zapalenie świec przed odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych
Zapalenie świec przed odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych
Zapalenie świec przed odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych
Zapalenie świec przed odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych
Zapalenie świec przed odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych
Zapalenie świec przed odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych
Zapalenie świec przed odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych
Liturgiczna służba ołtarza
Pokropienie wiernych
Liturgia słowa - modlitwa wiernych
Kapłani słuchają modlitwy wiernych
Liturgia eucharystyczna - przygotowanie darów
Uczestnicy Mszy św. Wigilii Paschalnej
Uczestnicy Mszy św. Wigilii Paschalnej
Uczestnicy Mszy św. Wigilii Paschalnej
Uczestnicy Mszy św. Wigilii Paschalnej
Uczestnicy Mszy św. Wigilii Paschalnej
Uczestnicy Mszy św. Wigilii Paschalnej
Liturgia eucharystyczna
Liturgia eucharystyczna
Liturgia eucharystyczna - przeistoczenie
Liturgia eucharystyczna - 'Przez Chrystusa...'
Oto Baranek Boży...
Maciej Józef z chrzestnymi przyjmują Komunię św.
Maciej Józef z chrzestnymi przyjmują Komunię św.
Maciej Józef z chrzestnymi przyjmują Komunię św.
Komunia św.
Komunia św.
Komunia św.
Komunia św.
Puryfikacja naczyń po Komunii św.
Okadzenie Najświętszego Sakramentu przed procesją rezurekcyjną
Rozpoczęcie procesji rezurekcyjnej
Procesja rezurekcyjna
Procesja rezurekcyjna wychodzi z kościoła
Procesja rezurekcyjna
Procesja rezurekcyjna
Procesja rezurekcyjna
Procesja rezurekcyjna
Procesja rezurekcyjna
Procesja rezurekcyjna
Procesja rezurekcyjna
Procesja rezurekcyjna
Procesja rezurekcyjna
Procesja rezurekcyjna wchodzi do kościoła
Procesja rezurekcyjna wchodzi do kościoła
Uroczyste Te Deum
Uroczyste Te Deum
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na zakończenie Mszy św. Wigilii Paschalnej
Dzieci biorące udział w procesji