Niedziela palmowa 2018.03.25
Ewangelia wg. św. Marka o wjeździe Jezusa do Jeruzalem
Oczekiwanie na obrzęd poświęcenia palm
Procesja celebransów i służby liturgicznej pod krzyż na placu kościelnym
Procesja celebransów i służby liturgicznej pod krzyż na placu kościelnym
Modlitwa przed poświęceniem palm
Modlitwa przed poświęceniem palm
Modlitwa przed poświęceniem palm
Służba liturgiczna
Służba liturgiczna
Poświęcenie palm
Poświęcenie palm
Poświęcenie palm
Poświęcenie palm
Poświęcenie palm
Poświęcenie palm
Poświęcenie palm
Ewangelia o wjeździe Jezusa do Jeruzalem
Asysta słucha słów Ewangelii
Ewangelia o wjeździe Jezusa do Jeruzalem
Procesja do świątyni po poświęceniu palm
Procesja do świątyni po poświęceniu palm
Rozpoczęcie Mszy św.
Rozpoczęcie Mszy św.
Liturgia słowa - pierwsze czytanie
Liturgia słowa - psalm responsoryjny
Liturgia słowa - drugie czytanie
Liturgia słowa - czytanie opisu Męki Pańskiej
Liturgia słowa - czytanie opisu Męki Pańskiej
Liturgia słowa - czytanie opisu Męki Pańskiej
Liturgia słowa - czytanie opisu Męki Pańskiej
Liturgia słowa - homilia ks. Dariusza
Liturgia słowa - homilia ks. Dariusza
Najmłodsi uczestnicy Mszy św.
Liturgia słowa - modlitwa wiernych
Przygotowanie darów
Liturgia eucharystyczna
Liturgia eucharystyczna - przeistoczenie
Liturgia eucharystyczna - przeistoczenie
Liturgia eucharystyczna - 'Przez Chrystusa...'
Przygotowania do Komunii św.
Przygotowania do Komunii św.
Oto Baranek Boży...
Komunia św.
Modlitwa po Komunii św.
Ks. proboszcz czyta ogłoszenia
Pokłon przed ołtarzem na zakończenie Mszy św.
Procesja na wyjście
Uczestnicy Mszy św.
Uczestnicy Mszy św.
Uczestnicy Mszy św.
Wystrój ołtarza
Wystrój ołtarza