Odpust parafialny 2018.01.29
Ewangelia - ks. Dariusz Mateuszuk
Procesja na wejście do Mszy św.
Procesja na wejście do Mszy św.
Procesja na wejście do Mszy św.
Okadzenie ołtarza na rozpoczęcie Msy św.
Rozpoczęcie Mszy św.
Ks. proboszcz wita zebranych na Mszy św. odpustowej
Uczestnicy Mszy św.
Uczestnicy Mszy św.
Uczestnicy Mszy św.
Uczestnicy Mszy św.
Uczestnicy Mszy św.
Ks. Dariusz Mateuszuk i liturgiczna służba ołtarza
Liturgia słowa - pierwsze czytanie
Liturgia słowa - psalm responsoryjny
Liturgia słowa - drugie czytanie
Liturgia słowa - okadzenie ewangeliarza
Liturgia słowa - ewangelia
Liturgia słowa - ewangelia
Liturgia słowa - ewangelia
Liturgia słowa - ewangelia
Liturgia słowa - homilia ks. Dariusz Mateuszuk
Liturgia słowa - homilia
Liturgia słowa - homilia
Liturgia słowa - modlitwa wiernych
Przygotowanie darów
Okadzenie darów
Ministranci dzwonią przed przeistoczeniem
Liturgia eucharystyczna - przeistoczenie
Liturgia eucharystyczna - przeistoczenie
Celebracja Mszy św.
Liturgia eucharystyczna - 'Przez Chrystusa...'